ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการ

ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการ

อบจ.เชียงราย ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสจังหวัดเชียงราย

เวลา 09.30 น. วันที่ 16 มิ.ย. 65 นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสจังหวัดเชียงราย ณ ศูนย์ท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน 2 เทศบาลตำบลหงาว อ.เทิง พร้อมด้วยนายบุญตัน เสนคำ สมาชิกสภา อบจ.เชียงราย อ.เทิง เขต 1 และนายเกษม หาญกล้า สมาชิกสภา อบจ.เชียงราย อ.เทิง เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในโครงการนี้ด้วย

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสจังหวัดเชียง

ราย จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต

และให้คนพิการมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพที่เหมาะสมมีรายได้นำมาเลี้ยงตนและครอบครัวอีกทั้งเป็นการมุ่งแก้ไขปัญหาสร้างโอกาสการสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ การยอมรับและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ และ การเมืองอย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป ตลอดจนได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก และบริการต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับคนพิการแลผู้ด้อยโอกาสต่อไป

ขอบคุณ... https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/2060674/

ที่มา: chiangmainews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 17 มิ.ย.65
วันที่โพสต์: 17/06/2565 เวลา 13:43:45 ดูภาพสไลด์โชว์ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการ