พม.สุรินทร์ ระดมหน่วยงานเข้าให้การช่วยเหลือผู้พิการ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

พม.สุรินทร์ ระดมหน่วยงานเข้าให้การช่วยเหลือผู้พิการ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ นายอำเภอเขวาสินรินทร์ หัวหน้าสำนักงานปลัด ทต.เขวาสินรินทร์ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขวาสินรินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ร่วมลงพื้นที่ให้สอบข้อเท็จจริง ให้กำลังใจ และวางแผนให้การช่วยเหลือ กรณี นายเอกภาพ ผาดโผน คนพิการทางการเห็น มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 151 หมู่ 10 บ้านตะแบกใหญ่ ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเคยสีซอให้ท่านเจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี เมื่อครั้งถวายสังฆทานที่จังหวัดสุรินทร์ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 ปัจจุบันประสบปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ขาดรายได้จากการจ้างเล่นดนตรีพื้นบ้าน เบื้องต้นพบว่า นายเอกพาพ มีความพิการทางการเห็น (ตาบอดทั้งสองข้าง) อายุ 68 ปี มีความสามารถด้านการสีซอ มีโรคประจำตัว คือ ริดสีดวงทวาร และผื่นคันในร่มผ้า สถานภาพสมรส มีบุตรด้วยกัน 2 คน โดยบุตรคนโตเพศหญิง อายุ 36 ปี สถานภาพแยกกันอยู่ มีบุตร 3 คน ประกอบอาชีพเป็นพนักงานอยู่ที่ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ และบุตรคนเล็กเพศหญิง อายุ 29 ปี สถานภาพแยกกันอยู่ มีบุตร 1 คน ประกอบอาชีพรับจ้างร้านถ่ายเอกสารอยู่ที่ รพ.สุรินทร์ มีสมาชิกที่อาศัยอยู่ด้วยกันปัจจุบัน รวม 4 คน ประกอบด้วย นายเอกภาพฯ ภรรยา และหลานชาย 2 คน (หลานชายวัย 13 ปี กำลังศึกษาชั้น ม.1 , หลานชายวัย 17 ปี มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ประสงค์ศึกษาต่อ กศน.)

ครอบครัวของ นายเอกภาพฯ มีรายได้หลักจากบุตรสาวคนโต ส่งให้ทุกเดือนๆ ละ 3,000 บาท นายเอกภาพฯ ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ รวมกันเดือนละ 1,400 บาท และภรรยาได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 600 บาท และได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนละ 300 บาท นอกจากนี้ ครอบครัวประกอบอาชีพทำนาของตนเอง 8 ไร่ ได้ผลผลิตข้าวปีละประมาณ 1 ตัน สำหรับบริโภคทั้งปี ไม่ได้จำหน่าย บางปีไม่เพียงพอต้องซื้อข้าวสารรับประทาน เดิม นายเอกภาพฯ ได้รับจ้างเล่นดนตรีตามงานต่างๆ และขายไก่ย่างหน้าบ้าน เพื่อเลี้ยงชีพ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ไม่มีการจ้างงานเล่นดนตรี และได้เลิกขายไก่ย่าง ส่งผลให้ขาดรายได้ในส่วนนี้ ครอบครัวมีภาระหนี้สินจากการกู้ยืมธนาคารอาคารเพื่อการสงเคราะห์ (ธอส.) ประมาณ 300,000 บาท (บุตรสาวคนเล็กเป็นผู้ส่งชำระหนี้รายเดือนๆ ละประมาณ 4,000 บาท) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ประมาณ 800,000 บาท ต้องชำระรายปีๆ ละ 70,000 บาท (ยังไม่ได้ชำระมา 2 ปีแล้ว) และหนี้นอกระบบจากการยืมเพื่อนบ้าน จำนวน 40,000 บาท ผ่อนชำระเดือนละประมาณ 1,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ได้ให้ความช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินสงเคราะห์ครอบครัว เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้น พร้อมทั้งเร่งดำเนินการช่วยเหลือ ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา และความเป็นอยู่ด้วย

โอกาสนี้ นายนฎิศวร์ แยบดี ปลัดอำเภอ (จิตอาสาพระราชทานอำเภอเขวาสินรินทร์) จะได้ประสาน รร.สินรินทร์วิทยา เพื่อขอให้นายเอกภาพฯ เป็นวิทยากรสอนเด็กนักเรียนในวงดนตรีสินรินทร์รวมใจ ต่อไป (อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน)

ขอบคุณ... https://bit.ly/3MoMb9A (ขนาดไฟล์: 149)

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 7 มิ.ย.65
วันที่โพสต์: 7/06/2565 เวลา 10:33:11 ดูภาพสไลด์โชว์ พม.สุรินทร์ ระดมหน่วยงานเข้าให้การช่วยเหลือผู้พิการ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี