“เมืองไทยประกันภัย” รับโล่ “ค่าของแผ่นดิน” ช่วยสร้างสังคมยั่งยืน

“เมืองไทยประกันภัย” รับโล่ “ค่าของแผ่นดิน” ช่วยสร้างสังคมยั่งยืน

เมืองไทยประกันภัยหรือ MTI ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ค่าของแผ่นดิน” ด้าน “การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต” จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ องค์กรช่วยเหลือสังคม 360 องศา นำไปสู่การสร้างรอยยิ้มให้แก่สังคมอย่างยั่งยืน

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ MTI ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ค่าของแผ่นดิน” ด้าน “การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต” ภายใต้โครงการ พลังคน พลังครอบครัว พลังชุมชน พลังชาติ โดย คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องด้วยเป็นองค์กรที่ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อสร้างการทำงานควบคู่ไปกับการช่วยเหลือสังคม 360 องศา นำไปสู่การสร้างรอยยิ้มให้แก่สังคมอย่างยั่งยืน

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)หรือ MTI กล่าวขอบคุณ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ได้เล็งเห็นคุณค่าของเมืองไทยประกันภัย มอบโล่รางวัลอันทรงเกียรติ “ค่าของแผ่นดิน” ด้าน “การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต” ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลระดับชาติ ที่ได้จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่องค์กร ที่ได้ตั้งใจทำเพื่อสังคม ประเทศชาติอย่างแท้จริง

เมืองไทยประกันภัย ได้ดำเนินกิจการควบคู่กับการช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังเติมเต็มการช่วยเหลือด้วยการลงมือทำกิจกรรมเพื่อสังคมไทยให้ครบรอบด้านแบบ 360 องศา ได้แก่

กิจกรรมอาสากล้าใหม่เมืองไทย ด้วยแนวคิดที่ว่าสิ่งสำคัญของการเริ่มต้นเพื่อช่วยเหลือสังคม คือการสร้างคนดี สนับสนุนให้พนักงานภายในบริษัทฯ ทุกระดับเป็นผู้มีจิตอาสา ในนามอาสากล้าใหม่เมืองไทย ร่วมมือกันทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ควบคู่ไปกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบ

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย จากการสนับสนุนนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย และได้ร่วมงานกับคนพิการ หน่วยงานด้านคนพิการอย่างใกล้ชิด ทำให้บริษัทฯ เห็นถึงศักยภาพ และเห็นคุณค่าความสามารถของคนพิการ จึงตั้งใจที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการดูแลตัวเองได้ ด้วยการส่งเสริมด้านอาชีพ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ผู้พิการไทย

กิจกรรมการส่งเสริมด้านกีฬา กีฬาถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ และเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์กับคนในชุมชน บริษัทจึงได้ร่วมสนับสนุนนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยสร้างโอกาสสู่สังคม , สนับสนุนนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ยกระดับสู่ความเท่าเทียม, สนับสนุนฟุตบอลลีกไทย ผ่านสโมสรการท่าเรือ เอฟ.ซี. ตลอดจนการสนับสนุนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อร่วมสร้างชื่อเสียงด้านกีฬามาสู่ประเทศไทย

กิจกรรมคลองเตยดีดี จากการเป็นผู้สนับสนุนหลักของสโมสรฟุตบอลการท่าเรือ เอฟ.ซี. ซึ่งมีสนามแข่งขันตั้งอยู่ในชุมชนคลองเตย จึงมีความตั้งใจจริงที่จะร่วมพัฒนาชุมชนแห่งนี้ให้มีความเข้มแข็ง และคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กิจกรรมครัวมาดาม ที่ผ่านมา ประเทศไทยเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ จึงจัดกิจกรรม “ครัวมาดาม” ตั้งครัวชุมชน ทำอาหารแจกให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในชุมชน เริ่มจากชุมชนคลองเตย

และได้ขยายไปยังอีกกว่า 160 ชุมชน 25 เขต รอบกรุงเทพฯ และได้ขยายไปสู่การมอบให้กับ บุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลสนามอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศ รวมกว่า 150,000 กล่อง

ตลอดจนได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่มีความเสี่ยง และต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน กว่า 1,500 คน ในกว่า 25 เขตในพื้นที่กรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังมีการจัดทีมอาสาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 กว่า 50 แห่ง

นางนวลพรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า เราเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจให้ก้าวหน้าไปได้อย่างมั่นคง จะต้องอาศัยสังคมที่เป็นองค์ประกอบหลักในการเกื้อหนุนนำพาเราให้เติบโตไปได้อย่างมั่นคงเช่นกัน

เพราะเราคือธุรกิจ ที่คอยช่วยเหลือเยียวยาสังคมไทย และต้องการคืนกำไรทางใจให้แก่สังคม กิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้น ล้วนมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญ นั่นคือ การได้มีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุน

และช่วยเหลือผู้คนในสังคมไทย โดยเริ่มจากสร้างคนดี ในนาม อาสากล้าใหม่เมืองไทย ก่อเกิดเป็นพลังคน พลังครอบครัว พลังชุมชน พลังชาติ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้ดีขึ้นได้ในอนาคต

ขอบคุณ... https://www.thansettakij.com/money_market/527609

ที่มา: thansettakij.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไท 6 มิ.ย.65
วันที่โพสต์: 6/06/2565 เวลา 11:16:52 ดูภาพสไลด์โชว์ “เมืองไทยประกันภัย” รับโล่ “ค่าของแผ่นดิน” ช่วยสร้างสังคมยั่งยืน