เริ่มงานวันแรก ‘ชัชชาติ’ รับข้อเสนอเหยื่ออุบัติเหตุถนน หนุนกันน็อกเด็ก-แท็กซี่พิการ

เริ่มงานวันแรก ‘ชัชชาติ’ รับข้อเสนอเหยื่ออุบัติเหตุถนน หนุนกันน็อกเด็ก-แท็กซี่พิการ

‘ชัชชาติ’ เริ่มงานวันแรกรับข้อเสนอเครือข่ายเหยื่อผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน หนุนหมวกกันน็อกเด็กกรุง-แท็กซี่คนพิการ

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 2 มิ.ย. ที่ ศาลาว่าการกทม. นายประศม สุขแสวง ประธานเครือข่ายเหยื่อผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะเหยื่อผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯ กทม. เพื่อเสนอนโยบายสนับสนุนหมวกกันน็อกให้เด็กที่เดินทาง ด้วยรถจักรยานยนต์ โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. เป็นผู้รับหนังสือเอง

โดยนายประศม กล่าวว่า จากผลการสำรวจ มูลนิธิไทยโรดส์ พบว่าปัจจุบันมีสถิติเด็กในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ สวมใส่หมวกกันน็อกเพียงร้อยละ 7 เนื่องจากทัศนคติของพ่อแม่ ผู้ปกครองที่ยังไม่เห็นว่าการที่นำบุตรหลานนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์แล้วไม่จัดหาหมวกกันน็อกสวมใส่ให้ มีปัจจัยเสี่ยงสูงที่อาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต นอกจากนี้ยังมีความเข้าใจว่าการเดินทางในระยะใกล้ ไม่มีอันตราย ประกอบกับหมวกกันน็อกเด็กมีราคาแพง เฉลี่ยใบละไม่ต่ำกว่า 100-200 บาท

ดังนั้น เครือข่ายฯ จึงเสนอนโยบายสนับสนุนหมวกกันน็อกให้เด็กในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ เพื่อเสริมสร้างวินัยทางด้านการจราจร และอัตราการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน

นอกจากนี้เครือข่ายฯ ยังได้เสนอให้กทม. จัดรถบริการด้านขนส่งมวลชนให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น ซึ่งการจัดรถบริการดังกล่าว จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาลตามนัดแพทย์ และทำให้เดินทางได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ของทั้งผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น และผู้ที่ดูแล แต่ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้หมดสัญญาตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. 63

ด้านนายชัชชาติ ได้รับข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณา โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษารายละเอียดต่อไป

ขอบคุณ... https://www.matichon.co.th/bkkpataya/governorbkk/news_3378451

ที่มา: matichon.co.th /มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 2 มิ.ย.65
วันที่โพสต์: 2/06/2565 เวลา 14:46:50 ดูภาพสไลด์โชว์ เริ่มงานวันแรก ‘ชัชชาติ’ รับข้อเสนอเหยื่ออุบัติเหตุถนน หนุนกันน็อกเด็ก-แท็กซี่พิการ