อาจารย์จุฬาฯพัฒนา‘บ้านตุ๊กตา’ ปลูกฝังเด็กอยู่ร่วมผู้พิการและผู้ชรา

อาจารย์จุฬาฯพัฒนา‘บ้านตุ๊กตา’ ปลูกฝังเด็กอยู่ร่วมผู้พิการและผู้ชรา

ผศ.พรเทพ เลิศเทวศิริ สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าได้พัฒนา Doll House คือ บ้านตุ๊กตาที่มีความพิเศษที่ตุ๊กตาแสดงออกถึงความพิการและผู้สูงอายุ โดยตุ๊กตาผู้พิการนั้นมีได้แก่ ผู้พิการทางสายตา ผู้พิการทางการได้ยิน หรือผู้พิการทางสมอง เป็นต้น และส่วนของตัวบ้านนั้นจะมีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่ตรงกับสิ่งของที่ใช้ในชีวิตจริงพร้อมกับมีกลไกการทำงานที่เหมือนจริง ส่วนตุ๊กตาผู้สูงอายุก็มีอุปกรณ์ต่างๆ ที่เหมาะกับผู้สูงอายุทำออกมาในรูปแบบของเล่นด้วยทั้งวอล์กเกอร์ ไม้เท้า เตียงสำหรับผู้สูงอายุเสาน้ำเกลือ หรือแม้กระทั่งแพมเพิส (ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้พิการหรือผู้สูงอายุ) เรียกได้ว่าของเล่นชุดนี้มีทุกอย่างที่เกี่ยวกับการปลูกฝังเรื่องการใช้ชีวิต ความเท่าเทียมในสังคมกับตัวเด็ก ผู้พิการ และผู้สูงอายุ

“การปลูกฝังให้เด็กเป็นคนมีจิตใจโอบอ้อมอารีและเข้าอกเข้าใจ (empathy) เป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข ช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือช่วงก่อนวัยเรียนอายุ 3-6 ขวบ(อนุบาล) ที่เด็กๆ เปิดรับการเรียนรู้และจดจำสิ่งต่างๆ รอบตัวได้ง่าย” ผศ.ดร.พรเทพ กล่าว

ในชุดของเล่นจะมีคู่มือพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันกับผู้พิการและคนชรา รวมถึงแนะนำอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับผู้พิการ สำหรับผู้ที่สนใจ Doll House ติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.พรเทพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.02-2182565 ต่อ 5601

ขอบคุณ... https://www.naewna.com/local/657485

ที่มา: naewna.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 2 มิ.ย.65
วันที่โพสต์: 2/06/2565 เวลา 14:24:36 ดูภาพสไลด์โชว์ อาจารย์จุฬาฯพัฒนา‘บ้านตุ๊กตา’ ปลูกฝังเด็กอยู่ร่วมผู้พิการและผู้ชรา