“ตรีนุช”สั่งองค์กรหลักศธ.ทำแผนแม่บทจัดการศึกษาคนพิการ

“ตรีนุช”สั่งองค์กรหลักศธ.ทำแผนแม่บทจัดการศึกษาคนพิการ

รมว.ศึกษาธิการ ถกจัดการศึกษาคนตาบอด สั่งองค์กรหลัก ศธ. ทำแผนแม่บทจัดการศึกษาคนพิการ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้เท่าคนปกติ

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ว่า ได้หารือถึงการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้พิการทางสายตาได้มีสิทธิเข้าถึงโอกาสทางการศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มโรงเรียนสามัญศึกษา โดยในส่วนของการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการทางสายตานั้น ในวันที่ 10 มิ.ย.นี้ ตนจะลงพื้นที่ไปดูการจัดการศึกษาของโรงเรียนคนตาบอดของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ ว่ามีการจัดการศึกษาอย่างไรบ้าง เนื่องจากทราบข้อมูลว่าทางมูลนิธิฯ ได้ทำความร่วมมือกับต่างประเทศในการจัดหลักสูตรเฉพาะสำหรับผู้พิการทางสายตา โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะเข้าไปร่วมสนับสนุนความร่วมมือดังกล่าวได้อย่างไรบ้าง เช่น การสร้างหลักสูตรอาชีพให้แก่ผู้พิการทางสายตา เป็นต้น

“สำหรับการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้พิการนั้น เราไม่ได้มองแค่คนพิการกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เราต้องการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้พิการทุกกลุ่ม โดยเร็วๆนี้อาจมีการขยายความร่วมมือกับการเรียนร่วมเด็กพิการและเด็กปกติในโรงเรียนที่มีความพร้อม รวมถึงการสร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการในรูปแบบไตรภาคี คือ เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยรับเฉพาะผู้พิการที่สามารถทำงานเฉพาะในสถานประกอบการ โดยเรื่องดังกล่าวถือเป็นเป้าหมายสำคัญที่เราต้องการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่กลุ่มพิการด้วย ทั้งได้มอบหมายให้องค์กรหลัก ศธ.ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) อีกทั้งกองทุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ได้ไปจัดทำแผนแม่บทในการจัดการศึกษาให้แก่ผู้พิการทุกกลุ่มว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรบ้าง รวมถึงการปลดล็อกกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของคนพิการ เพื่อทำให้คนกลุ่มนี้ได้โอกาสเท่าเทียมกับคนปกติทั่วไป” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/news/1101492/

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 1 มิ.ย.65
วันที่โพสต์: 1/06/2565 เวลา 15:12:05 ดูภาพสไลด์โชว์ “ตรีนุช”สั่งองค์กรหลักศธ.ทำแผนแม่บทจัดการศึกษาคนพิการ