ศอ.บต.จัดกิจกรรมการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวเด็กพิการ

ศอ.บต.จัดกิจกรรมการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวเด็กพิการ

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใหญ่และถามถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเด็กพิการทุกปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ผู้ปกครอง ในพื้นที่ จ.ยะลา กว่า 30 ครัวเรือน พาลูกหลานที่เป็นเด็กพิเศษ เข้าร่วมวัดเท้าเพื่อตัดรองเท้าสุขใจ ในกิจกรรมการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยเด็กพิเศษกว่า 30 คนนี้ ส่วนใหญ่เป็นเด็กพิการรายใหม่ที่เข้ารับการตรวจวัดเท้าเป็นครั้งแรก ภายในกิจกรรมมี พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมพูดคุยให้กำลังใจแก่เด็กๆ และผู้ปกครอง และมีผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2 จ.ยะลา หัวหน้าส่วนราชการร่วมด้วยกิจกรรมขยายผลการนำนวัตกรรมสำหรับการฟื้นฟูสภาพเด็กพิการ เป็นโครงการสนองแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการวัดเท้าแล้วสั่งตัดกายอุปกรณ์ในวันนี้ มีคณะแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และทีมงานฟุตแคร์ (Foot care) ร่วมตรวจวัดคัดกรองเพื่อมอบกายอุปกรณ์ที่ตรงกับสภาพปัญหาของเด็กแต่ละคน โดยนำเครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูง ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ร่วมช่วยเหลือ

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใหญ่และถามถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเด็กพิการทุกปี ขณะมาเยือน ศอ.บต. และ จชต. ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมช่วยเหลือเด็กพิการในพื้นที่ โดยเฉพาะเด็กพิการที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เลย ให้สามารถพยุงตัวได้ นั่งได้ ยืนได้ และเดินได้ในที่สุดด้วยกายอุปกรณ์ที่ผลิตจากนวัตกรรมสมัยใหม่ ผ่านการช่วยเหลือของ หมอ ศูนย์การศึกษาพิเศษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วย ทำให้เด็กพิเศษหลายคนที่ไม่สามารถเดินได้

วันนี้เดินได้แล้ว นอกจากนี้ ศอ.บต. ยังมีแผนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวเด็กพิการ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม สำหรับเด็กพิเศษในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระบุ มีจำนวนกว่า 90,000 ราย พิการเคลื่อนไหว 35,000 ราย และในจำนวนดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นเด็กพิการอายุไม่เกิน 18 ปีประมาณ 7,000 คน มีความพิการซ้ำซ้อนประมาณ 1,200 ราย โดย ศอ.บต ได้สั่งตัดรองเท้าไปแล้วกว่า 500 คน สั่งทำและมอบเก้าอี้สุขใจ 444 ตัว และอุปกรณ์อื่นๆ 195 ชิ้น ผู้แทนครอบครัวเด็กพิเศษฯ เปิดเผยว่า เคยอุ้มลูกหวังฆ่าตัวตานเพื่อหนีความทุกข์ใจ และหวังให้เสียชีวิตทั้ง 2 คน แต่วันนี้กลับรู้สึกขอบคุณที่ตนเองไม่ทำสิ่งที่คิดไว้ เพราะลูกสามารเดินได้แล้ว แม้จะมีขาที่ผิดรูปและไม่เท่ากัน พร้อมกับกล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง อย่างไรก็ตาม วันนี้พาลูกมาวัดเท้าเพื่อตัดรองเท้าสุขใจ คาดหวังให้เขาหายเป็นปกติที่สุด เพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งนี้ ศอ.บต. และคณะ มีกำหนดลงพื้นที่ตรวจวัดเท้าเด็กพิเศษรายใหม่ เพื่อสั่งตัดรองเท้าสุขใจ ในอีก 3 จังหวัด ประกอบด้วย จ.ปัตตานี สงขลา และ จ.สตูล สำหรับ จ.นราธิวาส ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน 41 ราย

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/news/1081638/

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 26 พ.ค. 65
วันที่โพสต์: 26/05/2565 เวลา 13:08:57 ดูภาพสไลด์โชว์ ศอ.บต.จัดกิจกรรมการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวเด็กพิการ