กายอุปกรณ์ช่วยผู้พิการ รองเท้าสุขใจ นวัตกรรมสมัยใหม่ พลิกชีวิตเด็กพิเศษ ชายแดนใต้

กายอุปกรณ์ช่วยผู้พิการ รองเท้าสุขใจ นวัตกรรมสมัยใหม่ พลิกชีวิตเด็กพิเศษ ชายแดนใต้

กายอุปกรณ์ช่วยผู้พิการ รองเท้าสุขใจ นวัตกรรมสมัยใหม่ พลิกชีวิตเด็กพิเศษ ชายแดนใต้ ศอ.บต.ร่วมหน่วยงานเกี่ยวข้อง ช่วยเหลือ

วันนี้ 24 พ.ค.65 ผู้ปกครอง จ.ยะลา กว่า 30 ครัวเรือน พาลูกหลานที่เป็นเด็กพิเศษ เข้าร่วมวัดเท้าเพื่อตัดรองเท้าสุขใจ ในกิจกรรมการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยจำนวนเด็กพิเศษกว่า 30 คน ส่วนใหญ่เป็นเด็กพิการรายใหม่ที่เข้ารับการตรวจวัดเท้าเป็นครั้งแรก

ภายในกิจกรรมมี พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดกิจกรรม และพูดคุยให้กำลังใจเด็กและผู้ปกครอง และมีผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการร่วมด้วย

กิจกรรมขยายผลการนำนวัตกรรมสำหรับการฟื้นฟูสภาพเด็กพิการ เป็นโครงการสนองแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการวัดเท้าแล้วสั่งตัดกายอุปกรณ์ในวันนี้ มีคณะแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และทีมงานฟุตแคร์ (Foot care) ร่วมตรวจวัดคัดกรองเพื่อมอบกายอุปกรณ์ที่ตรงกับสภาพปัญหาของเด็กแต่ละคน โดยนำเครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูง ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถทางการแพทย์แห่งชาติ ร่วมช่วยเหลือในครั้งนี้

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใหญ่และถามถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเด็กพิการทุกปี ขณะมาเยือน ศอ.บต. และ จชต. ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมช่วยเหลือเด็กพิการในพื้นที่ โดยเฉพาะเด็กพิการที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เลย ให้สามารถพยุงตัวได้ นั่งได้ ยืนได้ และเดินได้ในที่สุดด้วยกายอุปกรณ์ที่ผลิตจากนวัตกรรมสมัยใหม่ ผ่านการช่วยเหลือของ หมอ ศูนย์การศึกษาพิเศษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วย ทำให้เด็กพิเศษหลายคนที่ไม่สามารถเดินได้ วันนี้เดินได้แล้ว

นอกจากนี้ ศอ.บต. ยังมีแผนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวเด็กพิการ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม สำหรับเด็กพิเศษในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ระบุ มีจำนวนกว่า 90,000 ราย พิการเคลื่อนไหว 35,000 ราย และในจำนวนดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นเด็กพิการอายุไม่เกิน 18 ปีประมาณ 7,000 คน มีความพิการซ้ำซ้อนประมาณ 1,200 คน โดย ศอ.บต ได้สั่งตัดรองเท้าไปแล้วไปแล้วกว่า 500 คน

ทั้งนี้ ศอ.บต. และคณะ มีกำหนดลงพื้นที่ตรวจวัดเท้าเด็กพิเศษรายใหม่ เพื่อสั่งตัดรองเท้าสุขใจ ในอีก 3 จังหวัด ประกอบด้วย จ.ปัตตานี สงขลา และ จ.สตูล ซึ่งดำเนินการแล้วในพื้นที่ จ.นราธิวาส จำนวน 41 ราย

นางสาวคอปือเสาะ มะลี แม่ของ นายมูฮัดหมัดนาอีม นิและ เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้รองเท้าน้องไม่ตรง พอได้รองเท้าแล้ว อาการน้องดีขึ้น รองเท้าจะตรงขึ้น เดินยังไม่ได้ เพราะเท้ายังเกร็ง แต่เท้าดูตรงขึ้น ได้รองเท้ามาประมาณ 6 เดือนแล้ว โดยรวมอาการของน้องคือ จากที่ยืนไม่ได้ ตอนนี้ยืนได้แล้ว แต่ยังไม่ยอมเดิน รู้สึกดีใจมากที่มีโครงการนี้ ทำให้ลูกได้มีรองเท้า มีอาการดีขึ้น

ขอบคุณ... https://bit.ly/3z1FqHE

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 25 พ.ค.65
วันที่โพสต์: 25/05/2565 เวลา 11:36:08 ดูภาพสไลด์โชว์ กายอุปกรณ์ช่วยผู้พิการ รองเท้าสุขใจ นวัตกรรมสมัยใหม่ พลิกชีวิตเด็กพิเศษ ชายแดนใต้