214 นโยบาย ”ว่าที่ผู้ว่ากทม”คนใหม่

214 นโยบาย ”ว่าที่ผู้ว่ากทม”คนใหม่

#ขอแสดงความยินดีกับ”ว่าที่ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ติดตามจากข่าวในสื่อสารมวลชน “เปิ ด200 นโยบาย “ชัชชาติ"…..ฟื้นกรุงเทพมหานคร(Post todayวันที่ 22 พ.ค. 2565 เวลา 17.20น.) ช่วงประกาศนโยบาย “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ “แถลงแผนงาน 214 เรื่อง มีงานสำหรับคุณภาพชีวิตประชาชนและเกี่ยวข้องกับด้านคนพิการ อย่างน้อย 6 เรื่อง 132.ขยายขีดความสามารถของโรงเรียนและศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. ให้สามารถดูแลและฝึกทักษะคนพิการได้ 170.ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ 196.หลักสูตรการเรียนรวม คือการศึกษาสำหรับทุกคน 208.สนับสนุนรถรับส่งคนพิการ 209.ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม. 210.บัตรคนพิการ จุดเดียวจบ ทุก รพ.สังกัด กทม. ตรงทุกประเด็นที่เครือข่ายคนพิการและผู้ปกครองบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กรุงเทพ ขับเคลื่อนร่วมกับ ทีมปฎิบัติการ กทม ไว้

หวังว่า จะมีการขับเคลื่อน ต่อเนื่อง และเครือข่ายคนพิการ ผู้ปกครองบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษพร้อมร่วมดำเนินการและติดตามไปด้วยกัน

#สมาคมสภาผู้ปกครองบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

23พ.ค.2565 Cr:Post today ,ข่าวสด

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 23 พ.ค. 65
วันที่โพสต์: 23/05/2565 เวลา 09:59:38 ดูภาพสไลด์โชว์ 214 นโยบาย ”ว่าที่ผู้ว่ากทม”คนใหม่