เทศบาลไทรย้อย พร้อมสนับสนุน 'ผ้าอ้อม-แผ่นรองซับ'ให้ผู้ป่วย ยันแจกได้ทันทีหลังมีเกณฑ์ สปสช.

เทศบาลไทรย้อย พร้อมสนับสนุน 'ผ้าอ้อม-แผ่นรองซับ'ให้ผู้ป่วย ยันแจกได้ทันทีหลังมีเกณฑ์ สปสช.

เทศบาลตำบลไทรย้อย ยืนยันความพร้อมใช้กองทุนท้องถิ่น ร่วมกับงบบัตรทอง สนับสนุน “ผ้าอ้อมผู้ใหญ่-แผ่นรองซับ” ให้ผู้สูงอายุ-ผู้พิการ-ผู้ป่วยที่จำเป็น ย้ำทำได้ทันทีเพราะมีฐานข้อมูลพร้อม รพ.สต.ในพื้นที่สำรวจเป็นประจำ

นายณัฐวุฒิ ใจดี รองปลัดเทศบาลตำบลไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เปิดเผยกับ “The Coverage” ตอนหนึ่งว่า ตามที่กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับ 3 ชิ้นต่อคนต่อวัน ให้กับผู้ป่วยสูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยที่มีปัญหากลั้นขับถ่าย ทางเทศบาลมีฐานข้อมูลของผู้ป่วยกลุ่มนี้อยู่แล้ว และพร้อมดำเนินโครงการทันทีหลังจากได้รับหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

“ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ทางเทศบาลได้ใช้กองทุนสวัสดิการการออมวันละบาท เพื่อนำมาสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ที่มีความจำเป็นต้องใช้ทุกปีอยู่แล้ว แต่เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น ที่ซื้อให้ได้ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชุดเท่านั้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวและคนดูแล เพราะผ้าอ้อมผู้ใหญ่เป็นสินค้าที่มีราคาสูง” นายณัฐวุฒิ กล่าว

ทั้งนี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ไทรย้อย และ รพ.สต.หนองขมิ้น จะมีการคัดกรองและประเมินผู้ป่วยเป็นประจำทุกปี เพื่อตรวจสอบรายชื่อทั้งผู้ป่วยรายเก่าและรายใหม่ที่มีความจำเป็นต้องใช้ เพื่อปรับให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันเสมอ โดย รพ.สต.ทั้ง 2 แห่ง จะส่งข้อมูลให้กับเทศบาลตำบลไทรย้อย ซึ่งคาดว่าในปีนี้มีจำนวนผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ประมาณ 28 คน

นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า ขณะเดียวกันที่ผ่านมาทางเทศบาล ยังต้องเจอกับปัญหาการจัดการขยะประเภทผ้าอ้อม เนื่องจากผ้าอ้อมใช้แล้ว คือขยะติดเชื้อที่อาจเป็นอันตรายกับผู้อื่นได้ ดังนั้นจึงต้องไม่ทิ้งรวมกับขยะทั่วไป หรือทิ้งตามสถานที่สาธารณะต่างๆ หากแต่ทางเทศบาลไม่มีรถเก็บขยะ จึงจำเป็นต้องจัดทำเตาเผาความร้อนสูง จากถังแกลลอนขนาด 200 ลิตร โดยมีการสาธิตให้ความรู้ รวมถึงคำแนะนำให้กับผู้ที่ดูแลผู้ป่วย

อย่างไรก็ตาม การเผาขยะด้วยเตาเผาความร้อนสูงที่เทศบาลจัดทำขึ้น ไม่ใช่เตาเผาที่ได้รับการรับรอง แต่เป็นเพียงเตาเผาที่ทำขึ้นมาแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เพื่อไม่ให้นำผ้าอ้อมไปทิ้งที่ในที่อื่นๆ ซึ่งอาจยังไม่มีข้อมูลทางวิชาการมากนัก แต่หลังจากนี้ทางเทศบาลตำบลไทรย้อย กำลังพิจารณาถึงกระบวนการต่อยอด และศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอยู่ด้วยเช่นเดียวกัน

“อยากฝากเรื่องของการกำจัดขยะผ้าอ้อมผู้ใหญ่ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ออกนโยบายที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ และได้มาตรฐานมากขึ้น เพื่อให้ตำบลอื่นๆ ได้ทราบและให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดเก็บและกำจัดอย่างถูกวิธี” นายณัฐวุฒิ กล่าว

ขอบคุณ... https://www.thecoverage.info/news/content/3489

ที่มา: thecoverage.info/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 18 พ.ค. 65
วันที่โพสต์: 18/05/2565 เวลา 10:37:34 ดูภาพสไลด์โชว์ เทศบาลไทรย้อย พร้อมสนับสนุน 'ผ้าอ้อม-แผ่นรองซับ'ให้ผู้ป่วย ยันแจกได้ทันทีหลังมีเกณฑ์ สปสช.