เบี้ยผู้พิการ 800 -1,000 บาท เช็คเงื่อนไข-ช่องทางสมัครที่นี่

เบี้ยผู้พิการ 800 -1,000 บาท เช็คเงื่อนไข-ช่องทางสมัครที่นี่

เปิดเงื่อนไขการรับเบี้ยความพิการ 800 -1,000 บาทสำหรับผู้พิการ ใครบ้างมีสิทธิได้รับ พร้อมแนะช่องทางการสมัคร - หลักฐานประกอบ ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่นี่

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับเบี้ยความพิการ สำหรับผู้พิการ ที่ตามปกติจะมีการช่วยเหลือเยียวยาเดือนละ 800 บาท สำหรับผู้พิการอายุ 18 ปีขึ้นไป ส่วนผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับ 1,000 บาท ซึ่งผู้พิการที่จะขอรับเบี้่ยความพิการได้นั้น จะต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการก่อน

เบี้ยผู้พิการ 800 -1,000 บาท เช็คเงื่อนไข-ช่องทางสมัครที่นี่

สำหรับผู้พิการที่ต้องการสมัครบัตรประจำตัวคนพิการ สามารถตรวจสอบเงื่อนไข - ขั้นตอน -ช่องทางการสมัครได้ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของคนพิการที่ยื่นคำขอ

เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย

สถานที่ให้บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการ

กรุงเทพมหานคร

ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร ณ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

โรงพยาบาลสิรินธร

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

สถาบันราชานุกูล

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

ศูนย์บริการคนพิการสายไหม เคหะเอื้ออาทรสายไหม

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก)

ศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัด

สถานที่ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

กรุงเทพมหานคร

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลศิริราช

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ต่างจังหวัด

โรงพยาบาลประจำจังหวัด/อำเภอ ที่มีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จในโรงพยาบาล

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หรือหน่วยงานของรัฐอื่นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนด

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

บัตรประจําตัวประชาชน

ทะเบียนบ้านของคนพิการ

รูปถ่ายคนพิการ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

เอกสารรับรองความพิการ

เอกสารหลักฐานของผู้ดูแลคนพิการ (เป็นผู้ซี่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันกับคนพิการ หรือเป็นผู้ดูแลคนพิการซี่งคนพิการอาศัยอยู่ด้วยตามความเป็นจริง)

บัตรประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ

ทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการ

ขั้นตอนการทำบัตร

ยื่นคำร้อง

ตรวจสอบหลักฐาน / ข้อเท็จจริง

ถ่ายรูป

ตรวจสอบความถูกต้อง

มอบบัตรให้คนพิการ

นอกเหนือจากสิทธิการขอรับเบี้ยความพิการ 800 -1,000 บาทต่อเดือนแล้ว ผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ยังมีสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองอื่นๆอีกมากมาย โดยสามารถคลิกอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ https://bit.ly/3vYU29c

หรือหากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ติดต่อ 1479 หรือ โทร. 0 2354 3388 ต่อ 311 หรือ 313

ขอบคุณ... https://www.thansettakij.com/general-news/516755

ที่มา: thansettakij.com /มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 มี.ค.65
วันที่โพสต์: 10/03/2565 เวลา 11:37:41 ดูภาพสไลด์โชว์ เบี้ยผู้พิการ 800 -1,000 บาท เช็คเงื่อนไข-ช่องทางสมัครที่นี่