ในหลวงรัชกาลที่ ๙ แรงบันดาลใจแห่งแผ่นดิน

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ แรงบันดาลใจแห่งแผ่นดิน

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ แรงบันดาลใจแห่งแผ่นดิน – บ้านศิลปะเอกชัย เปิดตัวโครงการระดมทุนจัดตั้งมูลนิธิอาร์ตโนแฮนด์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการที่มีความรู้ความสามารถด้านงานศิลปะ นำมาพัฒนาต่อยอดสร้างงานสร้างรายได้ให้มีอาชีพเลี้ยงตนเอง โดยมีแผนระดมทุนเพื่อการจัดตั้งมูลนิธิ ในนามมูลนิธิอาร์ตโนแฮนด์ จากการวาดภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่การต่อยอดเป็นผลงานประติมากรรมทรงคุณค่า พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ภายใต้ชื่อ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙ แรงบันดาลใจแห่งแผ่นดิน”

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ แรงบันดาลใจแห่งแผ่นดิน

โครงการอาร์ตโนแฮนด์ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี 2564 โดยคัดสรรผู้พิการที่มีความรู้ความสามารถด้านงานศิลปะทั้งจิตรกรรมและประติมากรรม นำมาพัฒนาหรือต่อยอดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกหัด และสร้างโอกาสให้ผู้พิการมีพื้นที่สร้างฝันของตนเองให้เป็นจริง โดยการนำของ เอกชัย วรรณแก้ว ศิลปินไร้แขน นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ เป็นประธานโครงการ

ในปี 2565 จึงมีแผนจัดตั้ง “มูลนิธิอาร์ตโนแฮนด์” เพื่อต่อยอดผลงานศิลปะของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กอปรกับความตั้งใจจะให้เป็นองค์กรการกุศลเพื่อผู้พิการในการมุ่งมั่น สรรค์สร้างพื้นที่แห่งโอกาส การเกื้อกูล การสนับสนุน ตลอดจนการปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนปกติให้ยอมรับในความสามารถของคนพิการเพิ่มมากขึ้น และส่งต่อแรงบันดาลใจให้ผู้คนในสังคมได้อย่างแท้จริง

เอกชัย วรรณแก้ว ผู้ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความเพียรและความเสียสละเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทย รู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 นอกจากนี้ยังได้รับแรงบันดาลใจจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเป็นองค์ต้นแบบให้ผู้ด้อยโอกาสต่างๆ และจากพระราชดำรัสในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อปี 2555 ที่ตรัสชื่นชมและขอให้ใช้ชีวิตเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คน สู่การได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานทุนการศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงออกแบบพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ภายใต้ชื่อ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙ แรงบันดาลใจแห่งแผ่นดิน” เพื่อเป็นเครื่องหมาย เตือนใจให้คนทำงานด้วยความเพียรพยายาม และเพื่อเป็นที่ระลึกในการตอบแทนองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และในนามบุคคล ที่สนับสนุนโครงการระดมทุนจัดตั้งมูลนิธิอาร์ตโนแฮนด์

พระบรมรูป “ในหลวงรัชกาลที่ ๙ แรงบันดาลใจแห่งแผ่นดิน” หล่อด้วยโลหะเนื้อบรอนซ์ (สำริด) เสริมฐานหินอ่อน ลักษณะฉลองพระองค์ชุดสูท ทรงแขวนกล้องที่พระศอ (คอ) พระหัตถ์ซ้ายทรงถือแผนที่ พระหัตถ์ขวาทรงถือดินสอ พระอิริยาบถกำลังจะเช็ดพระเสโท (เหงื่อ) ที่ปลายพระนาสิก (จมูก) จัดสร้างขนาดความสูง 9 นิ้ว และขนาดความสูง 5 นิ้ว

สนใจร่วมสนับสนุน “โครงการระดมทุนจัดตั้งมูลนิธิอาร์ตโนแฮนด์” ได้ที่ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี หจก.อาร์ตโนแฮนด์ เลขที่บัญชี 098-8-49288-4 ส่งหลักฐานการโอนเงินบริจาค และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊ก Art No Hand, www.artnohands.com โทร. 0-2418-2885, 09-8263-8694

ขอบคุณ... https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_6852598

ที่มา: khaosod.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 25 ม.ค.65
วันที่โพสต์: 26/01/2565 เวลา 11:07:26 ดูภาพสไลด์โชว์ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ แรงบันดาลใจแห่งแผ่นดิน