พก. มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 พร้อมมอบของระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

พก. มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 พร้อมมอบของระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้แก่ นางจิตรา เตมีศรีสุข ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ และนางสาวสุกัญญา บัวจันทร์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ กรุงเทพฯ

พร้อมมอบของระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี จำนวน 4 ราย ซึ่งเข้าร่วมรับมอบในพิธีฯ รวมถึงหน่วยงานในสังกัด พก. ที่เกษียณอายุราชการ เข้าร่วมงานผ่านระบบ Zoom meeting

ขอบคุณ... https://mgronline.com/entertainment/detail/9640000094279

ที่มา: mgronline.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 23 ก.ย.64
วันที่โพสต์: 23/09/2564 เวลา 11:42:16 ดูภาพสไลด์โชว์ พก. มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 พร้อมมอบของระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ