สปสช.พิษณุโลกประเดิมแจก ATK ฟรีแล้ว

สปสช.พิษณุโลกประเดิมแจก ATK ฟรีแล้ว

22 ก.ย.2564 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้เป็นวันแรกที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)จังหวัดพิษณุโลก แจกชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit หรือ ATK ฟรี คนละ 2 ชุดผ่านร้านขายยาที่มีเภสัชกรให้คำปรึกษากระจายกันไปทุกอำเภอของจังหวัดพิษณุโลก โดยช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ร้านขายยาสหภัณฑ์เภสัช ซึ่งเภสัชกรประจำร้านได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit หรือ ATK สปสช.ได้กระจายชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit ได้ดำเนินการกระจายจำนวน 8.5 ล้านชิ้นให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษา ไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตรทอง ประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ

สำหรับใช้ตรวจโควิดด้วยตนเองเพื่อป้องกัน ควบคุมและลดการระบาดของการแพร่เชื้อโควิด-19 โดยจะแจกให้คนละ 2 ชุด ห่างกัน 5 วัน ซึ่งทางร้านได้รับจัดสรรมาทั้งหมด 450 ชุดกระจายกันไปทุกอำเภอของจังหวัดพิษณุโลกโดยมีกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่มคือ ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 7 โรค (ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด)/ผู้ที่สงสัยว่ามีอาการติดเชื้อ (มีไข้ ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจหอบ หายใจลำบาก)/ผู้ที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อโควิด/ผู้ที่ทำงานประสานงานในชุมชน สามารถเข้าถึงและขอรับชุดตรวจได้สองกรณีคือ กรณีประชาชนที่มีสมาร์ทโฟนให้ประเมินความเสี่ยงผ่านแอปฯเป๋าตัง โดยตอบคำถาม 3 ข้อ และไปรับชุด ATK ได้ที่คลินิกและร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ โดยสังเกตสัญลักษณ์ร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการจุดแจกชุดตรวจโควิด ATK ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง กรณีประชาชนไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถไปขอรับได้ที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการคัดกรองและยืนยันตัวตนให้ ทั้งนี้ ประชาชนจะได้รับคนละ 2 ชุด และต้องตรวจห่างกัน 5 วันทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330

ขอบคุณ... https://www.thaipost.net/main/detail/117496

ที่มา: thaipost.net /มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 22 ก.ย.64
วันที่โพสต์: 23/09/2564 เวลา 11:32:11 ดูภาพสไลด์โชว์ สปสช.พิษณุโลกประเดิมแจก ATK ฟรีแล้ว