โปรดเกล้าพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์มแก่หน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดพะเยาฉีดให้กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ 2,500 ราย

โปรดเกล้าพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์มแก่หน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดพะเยาฉีดให้กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ 2,500 ราย

วันนี้ ( 20 กันยายน 2564 ) ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รอง ผวจ.พะเยา พร้อมด้วย นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นพ.สสจ.พะเยา นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผอ. รพ.พะเยา และ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.จังหวัดพะเยา เยี่ยมให้กำลังใจผู้รับการฉีดวัคซีน บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ จุดบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน โรงพยาบาลพะเยา

ตามที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 พร้อมทั้งทรงเล็งเห็นความสำคัญ ของการเร่งฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน

โดยเฉพาะการช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พระสงฆ์ นักบวชและผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในทุกภูมิภาค ให้สามารถเข้าถึงวัคซีนโดยเร็วผ่านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

จังหวัดพะเยาได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน จำนวน 5,000 โดส สำหรับให้บริการประชาชนกลุ่มเปราะบาง อันได้แก่ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พระสงฆ์ นักบวช ในจังหวัดพะเยา จำนวน 2,500 ราย โดยมี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดพะเยา จะดำเนินการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน ให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ภายในสัปดาห์นี้ ระหว่างวันที่ 20 – 24 กันยายน 2564 ซึ่งในวันนี้ได้กำหนดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม พระราชทานในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว จำนวน 200 ราย

ขอบคุณ... https://siamrath.co.th/n/282021

ที่มา: siamrath.co.th /มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 ก.ย.64
วันที่โพสต์: 20/09/2564 เวลา 12:59:09 ดูภาพสไลด์โชว์ โปรดเกล้าพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์มแก่หน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดพะเยาฉีดให้กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ 2,500 ราย