กทม.ยอมจ่ายเยียวยาผู้พิการ เหตุติดตั้งลิฟต์บีทีเอสล่าช้า

กทม.ยอมจ่ายเยียวยาผู้พิการ เหตุติดตั้งลิฟต์บีทีเอสล่าช้า

เมื่อวันที่ 19 กันยายน นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยถึงกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้ กทม.ชดใช้ค่าเสียหายกรณีจัดทำลิฟต์ผู้พิการที่สถานีไฟฟ้าบีทีเอสไม่แล้วเสร็จตามกำหนดว่า กทม.น้อมรับคำตัดสินของศาลปกครองสูงสุด และพร้อมยินดีปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดทุกประการ โดยสำนักการจราจรและขนส่ง จะได้ประสานสำนักงบประมาณ กทม. เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดต่อไป

นายประพาสกล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าโครงการก่อสร้างลิฟต์คนพิการที่สถานีไฟฟ้าบีทีเอส ในส่วนสัมปทาน ระยะที่ 1 เมื่อปี 2558 จำนวน 52 ตัว ได้จัดให้มีลิฟต์ให้บริการครบทุกสถานี แต่ยังไม่ครบทั้ง 2 ฝั่งสถานี โดยระหว่างการก่อสร้างลิฟต์ ระยะที่ 1 พบปัญหาอุปสรรคหลายประการ เช่น การกีดขวางของระบบสาธารณูปโภคบริเวณตำแหน่งก่อสร้างลิฟต์ ข้อจำกัดด้านระยะเวลาดำเนินงาน เป็นต้น ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า ซึ่ง กทม.ได้ทยอยเปิดให้บริการลิฟต์ ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560 และเปิดให้บริการครบทั้ง 52 ตัว เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 นอกจากนั้น ยังได้ขอจัดสรรงบประมาณปี 2561 เพื่อก่อสร้างลิฟต์เพิ่มเติมให้ครบทั้ง 2 ฝั่งสถานี

ประมาณทันที แต่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อหาผู้รับจ้างต้องดำเนินการถึง 3 ครั้ง จึงได้ตัวผู้รับจ้าง รวมแล้วใช้เวลาจัดหาผู้รับจ้างประมาณ 2 ปีครึ่ง และเริ่มก่อสร้างลิฟต์ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 450 วัน ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 และคาดจะเปิดให้บริการลิฟต์ในระยะที่ 2 ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้” นายประพาสกล่าว และว่า อย่างไรก็ตาม การติดตั้งลิฟต์ในส่วนสัมปทานมีปัญหาอุปสรรคไม่สามารถติดตั้งได้ 4 ตัว ประกอบด้วย 1.ลิฟต์ชั้นพื้นดินถึงชั้นจำหน่ายตั๋วของสถานีศาลาแดง ฝั่งละ 1 ตัว รวม 2 ตัว เนื่องจากมีระบบเมนไฟฟ้าขนาดใหญ่กีดขวางตำแหน่งการก่อสร้างลิฟต์ ซึ่งประชาชนสามารถใช้บริการลิฟต์ชั้นพื้นดินถึงชั้นจำหน่ายตั๋วบริเวณสถานีสีลมในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพื่อเชื่อมเข้ามายังสถานีศาลาแดงได้ 2.ลิฟต์ชั้นพื้นดินถึงชั้นจำหน่ายตั๋วของสถานีชิดลม ฝั่งมุ่งหน้าไปสถานีสยาม 1 ตัว ไม่สามารถก่อสร้างได้ เนื่องจากกายภาพทางฝั่งดังกล่าวมีความคับแคบ ประชาชนสามารถใช้บริการลิฟต์ในฝั่งตรงข้ามได้ และ 3.ลิฟต์ชั้นพื้นดินถึงชั้นจำหน่ายตั๋วของสถานีเพลินจิต ฝั่งมุ่งหน้าไปสถานีสยาม 1 ตัว ไม่สามารถก่อสร้างได้ เนื่องจากกายภาพฝั่งดังกล่าวคับแคบ แต่ประชาชนสามารถใช้บริการลิฟต์ในฝั่งตรงข้ามได้ สำหรับส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าบีทีเอสได้ก่อสร้างลิฟต์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและให้บริการประชาชนครบถ้วนแล้ว

ขอบคุณ... https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2947164

ที่มา: matichon.co.th /มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 19 ก.ย.64
วันที่โพสต์: 20/09/2564 เวลา 12:51:58 ดูภาพสไลด์โชว์ กทม.ยอมจ่ายเยียวยาผู้พิการ เหตุติดตั้งลิฟต์บีทีเอสล่าช้า