รับสมัคร “กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ จัดโครงการFind Art2

มูลนิธิออทิสติกไทย ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย รับสมัคร “กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ จัดโครงการFind Art2

มูลนิธิออทิสติกไทย ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย รับสมัคร “กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ จัดโครงการFind Art2

มูลนิธิออทิสติกไทย ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย รับสมัคร “กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ จัดโครงการFind Art2

มูลนิธิออทิสติกไทย ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย รับสมัคร “กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ร่วมอบรมงานศิลปะ(Find Art 2)

#From Art Therapy to Artist & autisticthai foundation

มูลนิธิออทิสติกไทย เปิดรับเด็กและเยาวชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ร่วมเรียนรู้ ศิลปะ สำหรับเด็กพิเศษ #Find Arts 2

ณ มูลนิธิออทิสติกไทย แจ้งลงทะเบียน และ นัดหมายโปรแกรมเรียนรู้ ตามตาราง ที่ อ.ฐิติรัตน์ 0922893945

นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการอีกหลายโปรแกรม สำหรับโปรแกรมอาชีพ กำลังเตรียมนัดปฐมนิเทศผู้สมัคร เร็วๆนี้

มูลนิธิออทิสติกไทย

#art therapy to artist@autisticthai Foundation

#Find Arts2

ขอบคุณ... https://bit.ly/3dxBa6l

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 เม.ย.64
วันที่โพสต์: 5/04/2564 เวลา 14:00:37 ดูภาพสไลด์โชว์ รับสมัคร “กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ จัดโครงการFind Art2