เทศบาลเมืองปากช่องมอบบ้านให้ผู้พิการ

เทศบาลเมืองปากช่องมอบบ้านให้ผู้พิการ

นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พร้อมด้วย น.ส.ณัชนลิน ยะอนันต์ ปลัดเทศบาล นายจรัล รามสันเทียะ ผอ.กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองปากช่อง ร่วมกันมอบบ้านเพื่ออยู่อาศัยให้แก่นางกรม ขันตรี อายุ 74 ปี

นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พร้อมด้วย น.ส.ณัชนลิน ยะอนันต์ ปลัดเทศบาล นายจรัล รามสันเทียะ ผอ.กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองปากช่อง ร่วมกันมอบบ้านเพื่ออยู่อาศัยให้แก่นางกรม ขันตรี อายุ 74 ปี มีความพิการทางการเคลื่อนไหว ณ บ้านเลขที่ 8 ชุมชนปางแก ถนนเทศบาล 3 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2563 โดยนางกรม ขันตรี อายุ 74 ปี รู้สึกดีใจโดยได้กล่าวขอบคุณ เทศบาลเมืองปากช่อง และผู้ให้การช่วยเหลือครอบครัวที่ได้มีบ้านอยู่อาศัยใหม่มีความแข็งแรง มีความสุขไม่ต้องลำบากหลบฝนหลังคารั้วเหมือนที่ผ่านมา

นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปากช่อง กล่าวว่า เทศบาลเมืองปากช่อง มีความห่วงใย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ลำบาก บางครอบครัวเป็นผู้สูงอายุ และพิการอาศัยอยู่เพียงลำพังในบ้านที่มีสภาพผุพังขาดรายได้ จึงได้นำงบประมาณจัดสร้างบ้านให้โดยการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 50,000 บาท จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพบ้านที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการให้มีความมั่นคง ให้อยู่ร่วมชุมชนอย่างมีความสุข โดยที่ผ่านมาเทศบาลเมืองปากช่องร่วมกับหน่วยงานต่างๆให้การสนับสนุน มอบอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน อุปกรณ์เครื่องใช้ เครื่องนุ่งห่ม ให้แก่ ผู้พิการผู้สูงอายุ มาโดยตลอดที่ควรได้รับความช่วยเหลือ

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/article/795857

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 17 ก.ย.63
วันที่โพสต์: 18/09/2563 เวลา 10:10:36 ดูภาพสไลด์โชว์ เทศบาลเมืองปากช่องมอบบ้านให้ผู้พิการ