ข่าวดี! ผู้พิการ ได้รับผลกระทบโควิด ได้สิทธิ์กู้เงินปลอดดอกเบี้ย

ข่าวดี! ผู้พิการ ได้รับผลกระทบโควิด ได้สิทธิ์กู้เงินปลอดดอกเบี้ย

วันนี้ (8ส.ค.63) นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบาง และมีความเสี่ยงจากผลกระทบดังกล่าว พก. จึงออกมาตรการการเยียวยาคนพิการ โดยหนึ่งในนั้นคือ คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ สามารถกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อประกอบอาชีพ ในวงเงินกู้ไม่เกินรายละ 10,000 บาท โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่มีดอกเบี้ย ผ่อนชำระภายใน 5 ปี และปลอดชำระหนี้ในปีแรก

เนื่องจาก พก.ตรวจสอบพบว่า คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงเงินกู้ของกองทุนฯ ได้ และไม่สามารถออกจากบ้านได้ ซึ่งการให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถกู้ยืมได้ โดยไม่มีผู้ค้ำประกันจะทำให้สามารถประกอบอาชีพที่บ้านหรือในชุมชนได้

ผู้พิการ หรือ ผู้ดูแลคนพิการสามารถยื่นกู้ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ พก. http://www.dep.go.th/ (ขนาดไฟล์: 0 ) และศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ขอบคุณ... https://news.trueid.net/detail/P1AdaQGyzdz9

ที่มา: news.trueid.net /มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 8 ส.ค.63a
วันที่โพสต์: 10/08/2563 เวลา 10:28:19 ดูภาพสไลด์โชว์ ข่าวดี! ผู้พิการ ได้รับผลกระทบโควิด ได้สิทธิ์กู้เงินปลอดดอกเบี้ย