พก. จัดประชุมส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

พก. จัดประชุมส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

พก. จัดประชุมส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อประสานงานระหว่างส่วนกลาง และหน่วยงานกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ปี 2560

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดประชุมเชิงปฎิบัติการและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม โดยได้รับเกียรติจาก นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา (คนที่ 6 จากซ้าย) รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วย นางตรึงเนตร พรรณดวงเนตร (คนที่ 7 จากขวา) ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด 13 หน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการทำงานของบุคลากร พร้อมเชื่อมโยงการทำงานระหว่างส่วนกลางและหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพตามแนวทางนโยบาย Thailand 4.0 ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท จังหวัด

ขอบคุณ... http://www.thaipr.net/government/762580

ที่มา: thaipr.net /มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 14 มี.ค.60
วันที่โพสต์: 14/03/2560 เวลา 10:06:19 ดูภาพสไลด์โชว์ พก. จัดประชุมส่งเสริมการทำงานเป็นทีม