บริจาคคอมพิวเตอร์

แสดงความคิดเห็น

คุณอิศรา แพงจันทร์ (ที่ 2 จากซ้าย), ผู้จัดการโรงแรมกานดาเรสซิเด้นเซส สมุย นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เด็กพิเศษ เกาะสมุย

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณอิศรา แพงจันทร์ (ที่ 2 จากซ้าย), ผู้จัดการโรงแรมกานดาเรสซิเด้นเซส สมุย นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เด็กพิเศษ เกาะสมุย โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคุณดาริน เรืองไอศูนย์ (ที่ 3 จากซ้าย), ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย เกาะสมุย จ. สุราษฏร์ธานี และเจ้าหน้าที่มูลนิธิออทิสติกไทย เกาะสมุย สุราษฏร์ธานี ได้รับการรับรองผ่านมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ระดับดีมาก ลำดับที่ 9 ปี 2554 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและให้กำลังใจกับครอบครัวที่มีลูกเป็น เด็กพิเศษ ส่งเสริมศักยภาพของเด็ก และหาแนวทางพัฒนาที่เหมาะสมสำหรับแต่ละคน พร้อมผลักดันให้มีการจัดการเรียนรู้ กระตุ้นการพัฒนาการรอบด้านทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มีระบบในขั้นพื้นฐานที่เหมาะสม

ขอบคุณ http://www.ryt9.com/s/prg/1743492

ThaiPR.net ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 26 ก.ย.56

ที่มา: ThaiPR.net ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 26 ก.ย.56
วันที่โพสต์: 28/09/2556 เวลา 03:21:15 ดูภาพสไลด์โชว์ บริจาคคอมพิวเตอร์

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

คุณอิศรา แพงจันทร์ (ที่ 2 จากซ้าย), ผู้จัดการโรงแรมกานดาเรสซิเด้นเซส สมุย นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เด็กพิเศษ เกาะสมุย เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณอิศรา แพงจันทร์ (ที่ 2 จากซ้าย), ผู้จัดการโรงแรมกานดาเรสซิเด้นเซส สมุย นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เด็กพิเศษ เกาะสมุย โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคุณดาริน เรืองไอศูนย์ (ที่ 3 จากซ้าย), ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย เกาะสมุย จ. สุราษฏร์ธานี และเจ้าหน้าที่มูลนิธิออทิสติกไทย เกาะสมุย สุราษฏร์ธานี ได้รับการรับรองผ่านมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ระดับดีมาก ลำดับที่ 9 ปี 2554 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและให้กำลังใจกับครอบครัวที่มีลูกเป็น เด็กพิเศษ ส่งเสริมศักยภาพของเด็ก และหาแนวทางพัฒนาที่เหมาะสมสำหรับแต่ละคน พร้อมผลักดันให้มีการจัดการเรียนรู้ กระตุ้นการพัฒนาการรอบด้านทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มีระบบในขั้นพื้นฐานที่เหมาะสม ขอบคุณ… http://www.ryt9.com/s/prg/1743492 ThaiPR.net ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 26 ก.ย.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...