เว็บผู้พิการ

แสดงความคิดเห็น

หน้าเว็บไซต์ thaiwebaccessibility.com

เว็บไซต์ thaiwebaccessibility.com คำนึงถึงการวางโครงสร้างเพื่อการเข้าถึงของบุคคลที่มีความบกพร่อง เช่น ผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา ทางหู หรือผู้สูงอายุ ช่วยขจัดอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในโลกแห่งการติดต่อ สื่อสารในยุคดิจิตอล

หน้าแรก Web Accessibility ออกแบบเว็บไซต์ โดยอิงตามแนวทางการพัฒนาที่เป็นมาตรฐานเพื่อลดอุปสรรค ส่งผลให้มีคนสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือองค์กรที่จัดทำได้เพิ่ม มากขึ้น บริการ ให้การพัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์ ตรวจสอบและรายงานผล พร้อมข้อแนะนำเบื้องต้น ฝึกอบรม หลักสูตรแนะนำการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ การออกแบบ พัฒนา และการทดสอบ...

ขอบคุณ... http://www.thairath.co.th/column/tech/dailyweb/370728

ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 ก.ย.56

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 ก.ย.56
วันที่โพสต์: 20/09/2556 เวลา 04:44:48 ดูภาพสไลด์โชว์ เว็บผู้พิการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

หน้าเว็บไซต์ thaiwebaccessibility.com เว็บไซต์ thaiwebaccessibility.com คำนึงถึงการวางโครงสร้างเพื่อการเข้าถึงของบุคคลที่มีความบกพร่อง เช่น ผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา ทางหู หรือผู้สูงอายุ ช่วยขจัดอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในโลกแห่งการติดต่อ สื่อสารในยุคดิจิตอล หน้าแรก Web Accessibility ออกแบบเว็บไซต์ โดยอิงตามแนวทางการพัฒนาที่เป็นมาตรฐานเพื่อลดอุปสรรค ส่งผลให้มีคนสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือองค์กรที่จัดทำได้เพิ่ม มากขึ้น บริการ ให้การพัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์ ตรวจสอบและรายงานผล พร้อมข้อแนะนำเบื้องต้น ฝึกอบรม หลักสูตรแนะนำการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ การออกแบบ พัฒนา และการทดสอบ... ขอบคุณ... http://www.thairath.co.th/column/tech/dailyweb/370728 ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 ก.ย.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

 1. เพิ่ม
 2. เพิ่ม ลบ
 3. เพิ่ม ลบ
 4. เพิ่ม ลบ
 5. เพิ่ม ลบ
 6. เพิ่ม ลบ
 7. เพิ่ม ลบ
 8. เพิ่ม ลบ
 9. เพิ่ม ลบ
 10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...