เตรียมสร้างมุมหนังสือคนตาบอดในห้องสมุด

แสดงความคิดเห็น

นายมานิต เตชอภิโชค รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.)

เมื่อวันที่ 11ก.ย. นายมานิต เตชอภิโชค รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.)เปิดเผยว่า กทม.มีแนวทางในการจัดมุมหนังสือสำหรับผู้พิการทางสายตาในห้องสมุดต่างๆ ซึ่งจะทำการนำร่องในห้องสมุดซอยพระนาง เขตราชเทวี และห้องสมุดสวนลุมพินี โดยภายในห้องสมุดจะมีการจัดมุมสำหรับผู้พิการโดยเฉพาะ ทั้งนี้จะมีหนังสืออักษรเบล และหนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยการขอความร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำหนังสือทั้ง 2แบบ สำหรับประเภทหนังสือจะเป็นหนังสือนวนิยาย สารคดี กวีนิพนธ์ เรื่องสั้น และหนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรท์ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้อย่างครบถ้วน

ทั้งนี้ ห้องสมุดอื่นๆที่จะสร้างมุมหนังสือสำหรับผู้พิการทางสายตานั้น จะต้องเป็นห้องสมุดที่อยู่ในย่านชุมชนและผู้พิการสามารถเดินทางมาใช้บริการได้อย่างสะดวก ซึ่งกทม.มีเป้าหมายจะสร้างให้คลอบคลุมทั่วกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตามห้องสมุดนำร่องทั้งสองแห่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถให้บริการ ได้ในปี57 นอกจากนี้ในอนาคต กทม.จะทำการสำรวจจำนวนผู้พิการทางสายตา เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้สามารถเข้าถึงกับทุกกลุ่มคนและเป็นการสร้าง ความเท่าเทียมกันในสังคม

ขอบคุณ... http://www.dailynews.co.th/bkk/233548

เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 16 ก.ย.56

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 16 ก.ย.56
วันที่โพสต์: 17/09/2556 เวลา 03:26:20 ดูภาพสไลด์โชว์ เตรียมสร้างมุมหนังสือคนตาบอดในห้องสมุด

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นายมานิต เตชอภิโชค รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เมื่อวันที่ 11ก.ย. นายมานิต เตชอภิโชค รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.)เปิดเผยว่า กทม.มีแนวทางในการจัดมุมหนังสือสำหรับผู้พิการทางสายตาในห้องสมุดต่างๆ ซึ่งจะทำการนำร่องในห้องสมุดซอยพระนาง เขตราชเทวี และห้องสมุดสวนลุมพินี โดยภายในห้องสมุดจะมีการจัดมุมสำหรับผู้พิการโดยเฉพาะ ทั้งนี้จะมีหนังสืออักษรเบล และหนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยการขอความร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำหนังสือทั้ง 2แบบ สำหรับประเภทหนังสือจะเป็นหนังสือนวนิยาย สารคดี กวีนิพนธ์ เรื่องสั้น และหนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรท์ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ ห้องสมุดอื่นๆที่จะสร้างมุมหนังสือสำหรับผู้พิการทางสายตานั้น จะต้องเป็นห้องสมุดที่อยู่ในย่านชุมชนและผู้พิการสามารถเดินทางมาใช้บริการได้อย่างสะดวก ซึ่งกทม.มีเป้าหมายจะสร้างให้คลอบคลุมทั่วกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตามห้องสมุดนำร่องทั้งสองแห่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถให้บริการ ได้ในปี57 นอกจากนี้ในอนาคต กทม.จะทำการสำรวจจำนวนผู้พิการทางสายตา เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้สามารถเข้าถึงกับทุกกลุ่มคนและเป็นการสร้าง ความเท่าเทียมกันในสังคม ขอบคุณ... http://www.dailynews.co.th/bkk/233548 เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 16 ก.ย.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...