สพฉ.เตือนเสี่ยงโรคฤดูฝน

แสดงความคิดเห็น

นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวว่า โรคที่มักเกิดขึ้นในฤดูฝน คือ โรคปอดบวมที่เป็นโรคซึ่งเกิดขึ้นกับระบบทางเดินหายใจ โดยปอดเกิดอาการอักเสบและติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา หรือพยาธิ โดยอาการเบื้องต้นจะมีไข้สูง หนาวสั่น ปวดศีรษะ น้ำมูกไหล ไอแห้ง มีเสมหะปนเลือด จามคัดจมูกเจ็บหน้าอกและมีอาการท้องเสียร่วมด้วย หากพบเหตุผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดบวมและอาการเข้าขั้นฉุกเฉิน คือ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ มีเลือดหรือเสมหะปริมาณมากในปาก หายใจเสียงดังโครกคราก ตัวซีดเหงื่อท่วมตัว ควรรีบโทร.แจ้งสายด่วน 1669 รับผู้ป่วยฉุกเฉินไปรักษาที่โรงพยาบาลให้ทันท่วงที

ส่วนโรคระบบทางเดินอาหาร โรคที่พบบ่อย คือ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน อาหารเป็นพิษหรือโรคบิดได้ง่าย ทั้งนี้หากผู้ป่วยมีอาการถ่ายอุจจาระเหลวและอาเจียนอย่างรุนแรง มีอาการหายใจขัด ถือว่าเข้าขั้นฉุกเฉินให้รีบโทร.แจ้งขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

นอกจากนี้ใน ช่วงฤดูฝนยังพบว่ามีสถิติการเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างมาก เนื่องด้วยถนนที่ใช้ในการขับขี่ยวดยานพาหนะจะลื่นและเปียก ซึ่งเพิ่มความเสี่ยง จึงควรใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง เช็กสภาพการใช้งานอยู่ตลอดเวลา และพกเบอร์โทร.ฉุกเฉินไว้ในรถ

ขอบคุณ... http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROb1pXRXdNakExTURZMU5nPT0=&sectionid=TURNek1BPT0=&day=TWpBeE15MHdOaTB3TlE9PQ== (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 5 มิ.ย.56
วันที่โพสต์: 6/06/2556 เวลา 03:02:52

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวว่า โรคที่มักเกิดขึ้นในฤดูฝน คือ โรคปอดบวมที่เป็นโรคซึ่งเกิดขึ้นกับระบบทางเดินหายใจ โดยปอดเกิดอาการอักเสบและติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา หรือพยาธิ โดยอาการเบื้องต้นจะมีไข้สูง หนาวสั่น ปวดศีรษะ น้ำมูกไหล ไอแห้ง มีเสมหะปนเลือด จามคัดจมูกเจ็บหน้าอกและมีอาการท้องเสียร่วมด้วย หากพบเหตุผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดบวมและอาการเข้าขั้นฉุกเฉิน คือ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ มีเลือดหรือเสมหะปริมาณมากในปาก หายใจเสียงดังโครกคราก ตัวซีดเหงื่อท่วมตัว ควรรีบโทร.แจ้งสายด่วน 1669 รับผู้ป่วยฉุกเฉินไปรักษาที่โรงพยาบาลให้ทันท่วงที ส่วนโรคระบบทางเดินอาหาร โรคที่พบบ่อย คือ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน อาหารเป็นพิษหรือโรคบิดได้ง่าย ทั้งนี้หากผู้ป่วยมีอาการถ่ายอุจจาระเหลวและอาเจียนอย่างรุนแรง มีอาการหายใจขัด ถือว่าเข้าขั้นฉุกเฉินให้รีบโทร.แจ้งขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ใน ช่วงฤดูฝนยังพบว่ามีสถิติการเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างมาก เนื่องด้วยถนนที่ใช้ในการขับขี่ยวดยานพาหนะจะลื่นและเปียก ซึ่งเพิ่มความเสี่ยง จึงควรใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง เช็กสภาพการใช้งานอยู่ตลอดเวลา และพกเบอร์โทร.ฉุกเฉินไว้ในรถ ขอบคุณ... http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROb1pXRXdNakExTURZMU5nPT0=§ionid=TURNek1BPT0=&day=TWpBeE15MHdOaTB3TlE9PQ==

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...