ยิ่งร้อนยิ่งเครียด! สธ.แนะออกกำลังกาย-ปรับทุกข์กับเพื่อนช่วยได้

แสดงความคิดเห็น

ปรอทวัดอุณหภูมิ

สาธารณสุข แนะประชาชน อย่าใจร้อนตามอากาศ แนะให้ใช้หลักการคลายเครียด 2 วิธี คือ 1. การลดเครียดด้วยวิธีง่ายๆ เช่น การออกกำลังกาย ทำงานอดิเรก และ 2. การป้องกันการเกิดความเครียดใหม่ เช่นคุยระบายทุกข์กับเพื่อน เน้นย้ำให้ประชาชนช่วยกันดูแลผู้ป่วยจิตเวช อย่าให้ขาดยา และห้ามดื่มเหล้า เนื่องจากฤทธิ์แอลกอฮอล์จะต้านฤทธิ์ยาควบคุมอาการ ทำให้ผู้ป่วยอาการกำเริบได้

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้น นอกจากอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะโรคที่พบได้บ่อยในฤดูร้อน เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ บิด อหิวาตกโรค ไทฟอยด์ได้แล้ว อาจทำให้เกิดความเครียด ทั้งในคนปกติและผู้ป่วยโรคจิตเวชได้ โดยอากาศร้อนจะเป็นตัวกระตุ้นหรือเพิ่มความเครียดมากกว่าเดิม จากข้อมูลผลสำรวจสถานการณ์แนวโน้มความเครียดของคนไทย โดยกรมสุขภาพจิต จำนวน 12 ครั้ง ตั้งแต่พ.ศ. 2552-2555 ดำเนินการใน 16 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ปรากฏว่าพื้นที่คนไทยเครียดสูงสุดกระจายไปตามภาคต่างๆ โดย 7 ใน 12 ครั้งของการสำรวจ พบว่า กทม.เป็นพื้นที่พบผู้ที่มีความเครียดสูงมากที่สุด และอีก 5 ครั้งเป็นอันดับรอง

สาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียด มี 5 สาเหตุ ได้แก่ ปัญหาการเงิน ปัญหาการงาน ปัญหาความไม่สงบของบ้านเมือง ปัญหาครอบครัว และปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยปัญหาด้านการเงินพบมากเป็นอันดับ 1 เกือบทุกครั้งของการสำรวจ ถ้าประชาชนรายใดมีความเครียดในเรื่องการเงิน การทำงาน ครอบครัว เมื่อมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอากาศร้อนอาจเพิ่มความเครียด จนอาจเกิดกระทบกระทั่ง ทะเลาะเบาะแว้งและเกิดความรุนแรงขึ้นได้ในที่สุด เนื่องจากระดับความเครียดที่รุนแรง จะทำให้ควบคุมอารมณ์ได้ไม่ดี พฤติกรรมที่แสดงออกมา เป็นได้ทั้งการใช้วาจารุนแรง หรือการทำร้ายร่างกาย

ด้านนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ในกลุ่มของผู้ป่วยจิตเวช วิธีการป้องกันความเครียดในช่วงสภาพอากาศร้อน คนในครอบครัวช่วยกันดูแลสอดส่องดูแล อย่าให้ขาดยา หาวิธีคลายร้อน เช่น หากิจกรรมให้ผู้ป่วยจิตเวชทำร่วมกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยจิตเวชรู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยว สร้างความเพลิดเพลิน และรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ประการสำคัญการ เฝ้าระวังผู้ป่วยทางจิตเวชที่มีความเครียด ไม่ให้พึ่งวิธีการแก้ปัญหาที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เนื่องจากสุรามีฤทธิ์โดยตรงกับสมอง และมีผลต้านฤทธิ์กับยาที่แพทย์รักษาเพื่อควบคุมอาการ ทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการกำเริบได้ โดยประชาชนสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน หรือปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณ http://manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9560000045389 (ขนาดไฟล์: 185)

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 15 เม.ย.56
วันที่โพสต์: 16/04/2556 เวลา 03:45:48 ดูภาพสไลด์โชว์ ยิ่งร้อนยิ่งเครียด! สธ.แนะออกกำลังกาย-ปรับทุกข์กับเพื่อนช่วยได้

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ปรอทวัดอุณหภูมิ สาธารณสุข แนะประชาชน อย่าใจร้อนตามอากาศ แนะให้ใช้หลักการคลายเครียด 2 วิธี คือ 1. การลดเครียดด้วยวิธีง่ายๆ เช่น การออกกำลังกาย ทำงานอดิเรก และ 2. การป้องกันการเกิดความเครียดใหม่ เช่นคุยระบายทุกข์กับเพื่อน เน้นย้ำให้ประชาชนช่วยกันดูแลผู้ป่วยจิตเวช อย่าให้ขาดยา และห้ามดื่มเหล้า เนื่องจากฤทธิ์แอลกอฮอล์จะต้านฤทธิ์ยาควบคุมอาการ ทำให้ผู้ป่วยอาการกำเริบได้ นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้น นอกจากอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะโรคที่พบได้บ่อยในฤดูร้อน เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ บิด อหิวาตกโรค ไทฟอยด์ได้แล้ว อาจทำให้เกิดความเครียด ทั้งในคนปกติและผู้ป่วยโรคจิตเวชได้ โดยอากาศร้อนจะเป็นตัวกระตุ้นหรือเพิ่มความเครียดมากกว่าเดิม จากข้อมูลผลสำรวจสถานการณ์แนวโน้มความเครียดของคนไทย โดยกรมสุขภาพจิต จำนวน 12 ครั้ง ตั้งแต่พ.ศ. 2552-2555 ดำเนินการใน 16 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ปรากฏว่าพื้นที่คนไทยเครียดสูงสุดกระจายไปตามภาคต่างๆ โดย 7 ใน 12 ครั้งของการสำรวจ พบว่า กทม.เป็นพื้นที่พบผู้ที่มีความเครียดสูงมากที่สุด และอีก 5 ครั้งเป็นอันดับรอง สาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียด มี 5 สาเหตุ ได้แก่ ปัญหาการเงิน ปัญหาการงาน ปัญหาความไม่สงบของบ้านเมือง ปัญหาครอบครัว และปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยปัญหาด้านการเงินพบมากเป็นอันดับ 1 เกือบทุกครั้งของการสำรวจ ถ้าประชาชนรายใดมีความเครียดในเรื่องการเงิน การทำงาน ครอบครัว เมื่อมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอากาศร้อนอาจเพิ่มความเครียด จนอาจเกิดกระทบกระทั่ง ทะเลาะเบาะแว้งและเกิดความรุนแรงขึ้นได้ในที่สุด เนื่องจากระดับความเครียดที่รุนแรง จะทำให้ควบคุมอารมณ์ได้ไม่ดี พฤติกรรมที่แสดงออกมา เป็นได้ทั้งการใช้วาจารุนแรง หรือการทำร้ายร่างกาย ด้านนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ในกลุ่มของผู้ป่วยจิตเวช วิธีการป้องกันความเครียดในช่วงสภาพอากาศร้อน คนในครอบครัวช่วยกันดูแลสอดส่องดูแล อย่าให้ขาดยา หาวิธีคลายร้อน เช่น หากิจกรรมให้ผู้ป่วยจิตเวชทำร่วมกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยจิตเวชรู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยว สร้างความเพลิดเพลิน และรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ประการสำคัญการ เฝ้าระวังผู้ป่วยทางจิตเวชที่มีความเครียด ไม่ให้พึ่งวิธีการแก้ปัญหาที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เนื่องจากสุรามีฤทธิ์โดยตรงกับสมอง และมีผลต้านฤทธิ์กับยาที่แพทย์รักษาเพื่อควบคุมอาการ ทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการกำเริบได้ โดยประชาชนสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน หรือปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง ขอบคุณ… http://manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9560000045389

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...