แพทย์เตือนเจ็บป่วย 4 ประเภทช่วงสงกรานต์

แสดงความคิดเห็น

บรรยากาศ ช่วงสงกรานต์ประชาชนและนักท่องเที่ยวกำลังเล่นสาดน้ำ

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นได้ในช่วงสงกรานต์มี 4 ประเภท คือ 1.จากอุบัติเหตุ ปีนี้เจ้าหน้าที่จะเข้มงวดกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างขับขี่ ถือเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่สำคัญที่สุด ผู้เดินทางท่องเที่ยวจึงไม่ควรฝ่าฝืนเด็ดขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ผู้ที่นั่งท้ายรถปิกอัพ 2.อุบัติเหตุ จากการจมน้ำของเด็ก เนื่องจากเป็นช่วงหน้าร้อน เด็กจะจับกลุ่มกันแอบหนีไปเล่นน้ำโดยผู้ปกครองจะไม่ทันสังเกตซึ่งมีสถิติทุก ปีว่าช่วงฤดูร้อนเด็กจมน้ำเฉลี่ยวันละ 3 คน สถิติไม่ลดลงเลย เตือนผู้ปกครองให้คอยตรวจสอบบุตรหลาน โดยเฉพาะบ้านที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ 3.การเจ็บป่วยจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ที่มาจากอาหารและน้ำดื่ม ซึ่งเชื้อจะเจริญเติบโตได้เร็วกว่าฤดูอื่น โดยเฉพาะอาหารในกล่องโฟม ที่ไม่ควรนำมากินหากเก็บไว้นานและเชื้อในน้ำแข็งที่ปนเปื้อน และ 4.อันตราย จากการติดเชื้อจากน้ำสกปรกที่ใช้สาดสงกรานต์ โดยเฉพาะน้ำในคลองเคยมีผู้ติดเชื้ออะมีบา เชื้อเข้าทางโพรงจมูก ผู้ป่วยได้รับเชื้อจากน้ำสกปรก การเล่นน้ำไม่ควรนำน้ำสกปรกมาสาดกัน นอกจากนี้แล้วมีคนใช้น้ำแข็งสาดเล่นสงกรานต์ เกล็ดน้ำแข็งแหลม อาจถูกดวงตาเป็นเหตุให้ตาบอดได้

ขอบคุณ http://variety.teenee.com/foodforbrain/52045.html

ที่มา: ที่นี่ดอทคอมออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 12 เม.ย.56
วันที่โพสต์: 24/04/2556 เวลา 03:00:26 ดูภาพสไลด์โชว์ แพทย์เตือนเจ็บป่วย 4 ประเภทช่วงสงกรานต์

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

บรรยากาศ ช่วงสงกรานต์ประชาชนและนักท่องเที่ยวกำลังเล่นสาดน้ำ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นได้ในช่วงสงกรานต์มี 4 ประเภท คือ 1.จากอุบัติเหตุ ปีนี้เจ้าหน้าที่จะเข้มงวดกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างขับขี่ ถือเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่สำคัญที่สุด ผู้เดินทางท่องเที่ยวจึงไม่ควรฝ่าฝืนเด็ดขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ผู้ที่นั่งท้ายรถปิกอัพ 2.อุบัติเหตุ จากการจมน้ำของเด็ก เนื่องจากเป็นช่วงหน้าร้อน เด็กจะจับกลุ่มกันแอบหนีไปเล่นน้ำโดยผู้ปกครองจะไม่ทันสังเกตซึ่งมีสถิติทุก ปีว่าช่วงฤดูร้อนเด็กจมน้ำเฉลี่ยวันละ 3 คน สถิติไม่ลดลงเลย เตือนผู้ปกครองให้คอยตรวจสอบบุตรหลาน โดยเฉพาะบ้านที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ 3.การเจ็บป่วยจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ที่มาจากอาหารและน้ำดื่ม ซึ่งเชื้อจะเจริญเติบโตได้เร็วกว่าฤดูอื่น โดยเฉพาะอาหารในกล่องโฟม ที่ไม่ควรนำมากินหากเก็บไว้นานและเชื้อในน้ำแข็งที่ปนเปื้อน และ 4.อันตราย จากการติดเชื้อจากน้ำสกปรกที่ใช้สาดสงกรานต์ โดยเฉพาะน้ำในคลองเคยมีผู้ติดเชื้ออะมีบา เชื้อเข้าทางโพรงจมูก ผู้ป่วยได้รับเชื้อจากน้ำสกปรก การเล่นน้ำไม่ควรนำน้ำสกปรกมาสาดกัน นอกจากนี้แล้วมีคนใช้น้ำแข็งสาดเล่นสงกรานต์ เกล็ดน้ำแข็งแหลม อาจถูกดวงตาเป็นเหตุให้ตาบอดได้ ขอบคุณ… http://variety.teenee.com/foodforbrain/52045.html

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...