ซัดรัฐบาลไม่จริงใจลดอุบัติเหตุ...ทั้งที่มี ส.ส.ต้องตาบอดจากอุบัติเหตุบนท้องถนน

แสดงความคิดเห็น

ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) วันที่ 11 เม.ย. พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รมช.มหาด ไทย เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2556 เพื่อทำหน้าที่ประสานข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนระดับพื้นที่ในแต่ละวัน ช่วงควบคุมเข้มข้นใน 7 วัน ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย.255

พล.ต.ท.ชัจจ์กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการลดอุบัติเหตุทางถนนโดยถือเป็นวาระแห่งชาติ และกำหนดเป็นนโยบายสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นในทุกพื้นที่ โดยตั้งแต่มีการตั้งศูนย์อำนวยการดังกล่าว ทำให้สถิติผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ลดลง โดยในปีที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิต 320 ราย เมื่อเทียบกับ 10 ปีที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้มีการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว มีผู้เสียชีวิตกว่า 600 ราย

"ได้มีการจัดโซนนิ่งจำกัดพื้นที่ในการเล่นน้ำสงกรานต์ รวมทั้งมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยเชื่อว่าจากมาตรการที่เข้มงวดในปีนี้จะสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุได้ โดยในการจัดโซนนิ่งพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านจะเป็นผู้กำหนดพื้นที่และจะเสนอให้ผู้ว่าฯ ออกมาตรการกำหนดเขตพื้นที่ต่างๆ อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการคาดโทษจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ แต่จะขอความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุมากกว่า" รมช.มหาดไทยกล่าว

ที่รัฐสภา นายยุทธนา ยุพ ฤทธิ์ ส.ว.ยโสธร ในฐานะประ ธานคณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในคณะกรรมาธิการปกครอง วุฒิสภา พร้อม นพ. แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ แถลงถึงผลการสัมมนาเชิงยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติภัย ลดการตายบนท้องถนน ว่า ข้อสรุปของการสัมมนาดังกล่าวมีข้อเสนอต่อรัฐบาลให้ 1.จัดงบประมาณจำนวน 2 หมื่นล้านบาท ซึ่งถือเป็น 10% มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศที่เสียหาย ปีละ 2 แสนล้านบาท 2.กำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนต่อ เนื่องตลอดทั้งปี ไม่ใช่รณรงค์แค่ช่วง 7 วันอันตรายในช่วงเทศกาล 3.รัฐบาลต้องกำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุก โดยนายกรัฐมนตรีต้องลงมากำกับเรื่องนี้ด้วยตนเอง และ4.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดหลักสูตรการขับขี่บนท้องถนนให้ประชาชนอย่างถูกต้อง

นพ.แท้จริงกล่าวว่า ที่ผ่านมา รัฐบาลไม่เคยปรับปรุงมาตรการลดการตายบนท้องถนน ซึ่งช่วงเทศกาลจะมีการตายเท่าๆ กันในทุกปี และในปีนี้เชื่อว่าจะไม่ต่ำกว่า 300 ราย เนื่องจากรัฐบาลไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง แต่กลับกันที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ให้ความสำคัญกับเรื่องการกลัวไฟฟ้าจะ ดับ

"อยากถามว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องไฟฟ้ามากกว่าการตายของคนไทยใช่หรือไม่ แม้ ที่ผ่านมาจะมี ส.ส.ต้องตาบอดจากการประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน รัฐบาลก็ยังไม่สนใจ อีกทั้งขณะนี้องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ได้จัดลำดับให้ไทยติดอันดับ 3 ของประเทศที่มีอุบัติเหตุมากที่สุดในโลก" ถามว่า ปภ.ตั้งเป้าไม่ให้มีการเสียชีวิตเกิน 320 ราย เลขาฯ เมาไม่ขับ กล่าวว่า ไม่เข้าใจว่าเหตุใดตั้งเป้าว่าห้ามเกิน 320 ราย ทำไมไม่ตั้งเป้าให้ต่ำกว่า 320 ราย

ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/tpd/1628851

ที่มา: ไทยโพสต์ ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 12 เม.ย.56
วันที่โพสต์: 12/04/2556 เวลา 03:57:21

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) วันที่ 11 เม.ย. พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รมช.มหาด ไทย เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2556 เพื่อทำหน้าที่ประสานข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนระดับพื้นที่ในแต่ละวัน ช่วงควบคุมเข้มข้นใน 7 วัน ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย.255 พล.ต.ท.ชัจจ์กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการลดอุบัติเหตุทางถนนโดยถือเป็นวาระแห่งชาติ และกำหนดเป็นนโยบายสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นในทุกพื้นที่ โดยตั้งแต่มีการตั้งศูนย์อำนวยการดังกล่าว ทำให้สถิติผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ลดลง โดยในปีที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิต 320 ราย เมื่อเทียบกับ 10 ปีที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้มีการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว มีผู้เสียชีวิตกว่า 600 ราย "ได้มีการจัดโซนนิ่งจำกัดพื้นที่ในการเล่นน้ำสงกรานต์ รวมทั้งมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยเชื่อว่าจากมาตรการที่เข้มงวดในปีนี้จะสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุได้ โดยในการจัดโซนนิ่งพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านจะเป็นผู้กำหนดพื้นที่และจะเสนอให้ผู้ว่าฯ ออกมาตรการกำหนดเขตพื้นที่ต่างๆ อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการคาดโทษจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ แต่จะขอความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุมากกว่า" รมช.มหาดไทยกล่าว ที่รัฐสภา นายยุทธนา ยุพ ฤทธิ์ ส.ว.ยโสธร ในฐานะประ ธานคณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในคณะกรรมาธิการปกครอง วุฒิสภา พร้อม นพ. แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ แถลงถึงผลการสัมมนาเชิงยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติภัย ลดการตายบนท้องถนน ว่า ข้อสรุปของการสัมมนาดังกล่าวมีข้อเสนอต่อรัฐบาลให้ 1.จัดงบประมาณจำนวน 2 หมื่นล้านบาท ซึ่งถือเป็น 10% มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศที่เสียหาย ปีละ 2 แสนล้านบาท 2.กำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนต่อ เนื่องตลอดทั้งปี ไม่ใช่รณรงค์แค่ช่วง 7 วันอันตรายในช่วงเทศกาล 3.รัฐบาลต้องกำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุก โดยนายกรัฐมนตรีต้องลงมากำกับเรื่องนี้ด้วยตนเอง และ4.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดหลักสูตรการขับขี่บนท้องถนนให้ประชาชนอย่างถูกต้อง นพ.แท้จริงกล่าวว่า ที่ผ่านมา รัฐบาลไม่เคยปรับปรุงมาตรการลดการตายบนท้องถนน ซึ่งช่วงเทศกาลจะมีการตายเท่าๆ กันในทุกปี และในปีนี้เชื่อว่าจะไม่ต่ำกว่า 300 ราย เนื่องจากรัฐบาลไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง แต่กลับกันที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ให้ความสำคัญกับเรื่องการกลัวไฟฟ้าจะ ดับ "อยากถามว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องไฟฟ้ามากกว่าการตายของคนไทยใช่หรือไม่ แม้ ที่ผ่านมาจะมี ส.ส.ต้องตาบอดจากการประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน รัฐบาลก็ยังไม่สนใจ อีกทั้งขณะนี้องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ได้จัดลำดับให้ไทยติดอันดับ 3 ของประเทศที่มีอุบัติเหตุมากที่สุดในโลก" ถามว่า ปภ.ตั้งเป้าไม่ให้มีการเสียชีวิตเกิน 320 ราย เลขาฯ เมาไม่ขับ กล่าวว่า ไม่เข้าใจว่าเหตุใดตั้งเป้าว่าห้ามเกิน 320 ราย ทำไมไม่ตั้งเป้าให้ต่ำกว่า 320 ราย ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/tpd/1628851

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...