เรือนจำขอนแก่นจัดถนนข้าวแดงสงกรานต์..นักโทษด้านจิตเวชร้องเพลง

แสดงความคิดเห็น

เมื่อ 10 เม.ย.56 ที่เรือนจำกลางขอนแก่น นายวุฒิชัย เจนวิริยะกุล ผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์เพื่อให้นักโทษทั้งชายและหญิง ได้ผ่อนคลายและลดความเครียด โดยได้ให้ตัวแทนนักโทษชายหญิงรดน้ำขอพร จากผู้บัญชาการและผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่อาวุโส เพื่อเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ มีกิจกรรมละเล่น สร้างความบันเทิงทั้งการร้องเพลงนักโทษที่มีปัญหาด้านจิตเวช การแสดงลำเพลิน ของนักโทษชายหญิง การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแข่งขันหัวเราะ และมีการประกวดเทพีสงกรานต์ ซึ่งได้สร้างสีสันสนุกสนาน

นายวุฒิชัย เจนวิริยะกุล เปิดเผยว่า เรือนจำขอนแก่นไม่ได้จัดเทศกาลสงกรานต์มานากว่า 5 ปี แล้ว ปีนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะให้นักโทษทั้งชายหญิงจำนวนกว่า 2,400 คนได้มีการผ่อนคลาย ในช่วงที่อากาศค่อนข้างร้อนจัด และยังเป็นการให้นักโทษทุกคนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมที่ไม่แตกต่างจากคนภายนอก เมื่อพ้นโทษออกไปก็จะต้องไปอยู่กับสังคมปกติแต่คงไม่สามารถที่จะเล่นสาดน้ำได้เต็มที่เพราะมีข้อจำกัดหลายด้าน นอกจากนี้สถาน การณ์ภัยแล้ง ก็ส่งผลกระทบต่อน้ำที่ใช้ภายในเรือนจำเช่นกัน น้ำไหลค่อยลงมาก แต่ยังไม่ถึงจำกัดงดให้อาบน้ำ ยังคงให้อาบตามปกติ เนื่องจากอากาศร้อนมากการอาบน้ำให้เย็นจะช่วยลดอารมณ์ร้อนลงได้ระดับหนึ่ง แต่ในวันเสาร์อาทิตย์ ซึ่งเป็นวันซักผ้าจะใช้น้ำมากกว่าปกติจะต้องสั่งซื้อน้ำเฉลี่ยวันละ 2 คันรถ ซึ่งในช่วงร้อนนี้ค่าน้ำเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันจ่ายประมาณเดือนละ 210,000 บาท

ขอบคุณ... http://breakingnews.nationchannel.com/home/read.php?newsid=677402&lang=T&cat=

ที่มา: เนชั่นแชลแนลออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 เม.ย.56
วันที่โพสต์: 12/04/2556 เวลา 03:56:36

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เมื่อ 10 เม.ย.56 ที่เรือนจำกลางขอนแก่น นายวุฒิชัย เจนวิริยะกุล ผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์เพื่อให้นักโทษทั้งชายและหญิง ได้ผ่อนคลายและลดความเครียด โดยได้ให้ตัวแทนนักโทษชายหญิงรดน้ำขอพร จากผู้บัญชาการและผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่อาวุโส เพื่อเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ มีกิจกรรมละเล่น สร้างความบันเทิงทั้งการร้องเพลงนักโทษที่มีปัญหาด้านจิตเวช การแสดงลำเพลิน ของนักโทษชายหญิง การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแข่งขันหัวเราะ และมีการประกวดเทพีสงกรานต์ ซึ่งได้สร้างสีสันสนุกสนาน นายวุฒิชัย เจนวิริยะกุล เปิดเผยว่า เรือนจำขอนแก่นไม่ได้จัดเทศกาลสงกรานต์มานากว่า 5 ปี แล้ว ปีนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะให้นักโทษทั้งชายหญิงจำนวนกว่า 2,400 คนได้มีการผ่อนคลาย ในช่วงที่อากาศค่อนข้างร้อนจัด และยังเป็นการให้นักโทษทุกคนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมที่ไม่แตกต่างจากคนภายนอก เมื่อพ้นโทษออกไปก็จะต้องไปอยู่กับสังคมปกติแต่คงไม่สามารถที่จะเล่นสาดน้ำได้เต็มที่เพราะมีข้อจำกัดหลายด้าน นอกจากนี้สถาน การณ์ภัยแล้ง ก็ส่งผลกระทบต่อน้ำที่ใช้ภายในเรือนจำเช่นกัน น้ำไหลค่อยลงมาก แต่ยังไม่ถึงจำกัดงดให้อาบน้ำ ยังคงให้อาบตามปกติ เนื่องจากอากาศร้อนมากการอาบน้ำให้เย็นจะช่วยลดอารมณ์ร้อนลงได้ระดับหนึ่ง แต่ในวันเสาร์อาทิตย์ ซึ่งเป็นวันซักผ้าจะใช้น้ำมากกว่าปกติจะต้องสั่งซื้อน้ำเฉลี่ยวันละ 2 คันรถ ซึ่งในช่วงร้อนนี้ค่าน้ำเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันจ่ายประมาณเดือนละ 210,000 บาท ขอบคุณ... http://breakingnews.nationchannel.com/home/read.php?newsid=677402&lang=T&cat=

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...