เทศบาลเมืองจันท์ เดินหน้าช่วยเหลือผู้พิการ-ป่วยเรื้อรัง

แสดงความคิดเห็น

ศูนย์ข่าวศรีราชา - เทศบาลเมืองจันทบุรี เดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังในพื้นที่ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสม

เมื่อวันที่ (28 มี.ค.) นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนางสาวแววตา ชีพสมุทร นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี และคณะสมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกันลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังในเขตเทศบาลฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองจันทบุรี ที่ได้จัดงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตามดูแลผู้พิการและ ทุพพลภาพในชุมชน และติดตามดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนประจำปี2556

โดยที่ผ่านมาศูนย์บริการสาธารณสุข ได้นำเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมและติดตามดูแลผู้พิการและทุพพลภาพ 60 ราย ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ด้อยโอกาส 80 ราย ภายในเขตตำบลตลาดและออกให้บริการตรวจสุขภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้พิการได้รับการดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสม ลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีสุขภาวะ รวมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง ติดตามการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องที่บ้าน พร้อมนำอาหารเสริมคู่มือการดูแลสุขภาพไปมอบให้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและ สร้างกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการ

ขอบคุณ... http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000037729 (ขนาดไฟล์: 166)

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 28 มี.ค.56
วันที่โพสต์: 29/03/2556 เวลา 04:13:28 ดูภาพสไลด์โชว์ เทศบาลเมืองจันท์ เดินหน้าช่วยเหลือผู้พิการ-ป่วยเรื้อรัง

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

(เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองจันทบุรี พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการที่บ้าน) (เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองจันทบุรี พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการที่บ้านพร้อมนำอาหารเสริมคู่มือการดูแลสุขภาพไปมอบให้) ศูนย์ข่าวศรีราชา - เทศบาลเมืองจันทบุรี เดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังในพื้นที่ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสม เมื่อวันที่ (28 มี.ค.) นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนางสาวแววตา ชีพสมุทร นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี และคณะสมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกันลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังในเขตเทศบาลฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองจันทบุรี ที่ได้จัดงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตามดูแลผู้พิการและ ทุพพลภาพในชุมชน และติดตามดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนประจำปี2556 โดยที่ผ่านมาศูนย์บริการสาธารณสุข ได้นำเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมและติดตามดูแลผู้พิการและทุพพลภาพ 60 ราย ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ด้อยโอกาส 80 ราย ภายในเขตตำบลตลาดและออกให้บริการตรวจสุขภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้พิการได้รับการดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสม ลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีสุขภาวะ รวมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง ติดตามการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องที่บ้าน พร้อมนำอาหารเสริมคู่มือการดูแลสุขภาพไปมอบให้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและ สร้างกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการ ขอบคุณ... http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000037729

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...