นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีศึกษาดูงานศูนย์วิจัยออทิสติก

แสดงความคิดเห็น

ภาพหมู่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีศึกษาดูงานศูนย์วิจัยออทิสติก

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยออทิสติกได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาประถมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยออทิสติก เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงาน นอกเหนือจากการเรียนรู้ภายในห้องเรียน ในการนี้ ผศ.ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษได้บรรยายถึงประวัติความเป็นมาของศูนย์วิจัยออทิสติก อาจารย์พรมณี หาญหัก อาจารย์เบญจมาภรณ์ ช้อยเครือ อาจารย์อาพร ตรีสูน และอาจารย์ปริศนา อานจำปาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับออทิสติก…. By rerk

ขอบคุณ... http://home.kku.ac.th/autistic/wp/wp-content/uploads/2013/03/IMG1339web.jpg (ขนาดไฟล์: 178)

ที่มา: ศูนย์วิจัยออทิสติกออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 2 มี.ค.56
วันที่โพสต์: 3/03/2556 เวลา 02:27:35 ดูภาพสไลด์โชว์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีศึกษาดูงานศูนย์วิจัยออทิสติก

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ภาพหมู่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีศึกษาดูงานศูนย์วิจัยออทิสติก เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยออทิสติกได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาประถมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยออทิสติก เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงาน นอกเหนือจากการเรียนรู้ภายในห้องเรียน ในการนี้ ผศ.ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษได้บรรยายถึงประวัติความเป็นมาของศูนย์วิจัยออทิสติก อาจารย์พรมณี หาญหัก อาจารย์เบญจมาภรณ์ ช้อยเครือ อาจารย์อาพร ตรีสูน และอาจารย์ปริศนา อานจำปาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับออทิสติก…. By rerk ขอบคุณ... http://home.kku.ac.th/autistic/wp/wp-content/uploads/2013/03/IMG1339web.jpg

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...