เยียวยา "ใจป่วย" ฝึกจัดการชีวิต 4 ด้าน

แสดงความคิดเห็น

หญิงสาวยืนกอดคอกันด้วยอารมณ์ยิ้มแย้มแจ่งใส ชีวิตทุกวันนี้ "รีบเร่ง" ยิ่งกว่าอินเตอร์เน็ตไฮสปีด ซึ่งสภาพเช่นนี้ "ขัดแย้งกับธรรมชาติของร่างกายและจิตใจ" ส่งผลให้ชีวิตเสียสมดุล เป็นการเสียสมดุลที่ทำให้เราได้เห็นข่าว "สาวหล่อ"ถูก"อาจารย์(ผู้ชาย)คณะนิติศาสตร์"ทำร้าย!

สังคมกำลังเป็นอะไรไป!!! จากปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว โรงพยาบาลมนารมย์ โรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต จึงได้ร่วมกับ นายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล จิตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ออกแบบและพัฒนากระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ขุมทรัพย์ความสุข" ขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการเติมความสุขให้กับชีวิตของตนเอง ลดความเครียดและความขัดแย้งจากปัญหาและผู้คนรอบด้าน รวมทั้งเพิ่มพูนพลังชีวิตให้กับตนเอง

รูปหัวใจ อยู่บนฝ่ามือทั้งสองข้าง นพ.ประเวชเปิดเผยว่า ปัญหาเรื่องของความเครียด ความวิตกกังวล และโรคซึมเศร้า เป็นปัญหาทางด้านจิตใจที่พบมากถึงร้อยละ 12-15 ประชากรทั่วไป โดยความเครียดและความวิตกกังวลถือเป็น "โรคของยุคสมัยในปัจจุบัน" ที่ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีแต่ความ เร่งรีบและการบริโภคข้อมูลข่าวสารที่มากขึ้นอย่างมาก

"ความเครียดหรือความกังวลใจที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนนั้นถือเป็นเรื่องธรรมชาติ ที่พบได้เป็นปกติ เป็นพลังกระตุ้นให้คนเราตื่นตัวในการเผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ นอกจากนี้ความเครียดยังเป็นแรงผลักดันให้คนเราแก้ปัญหาและคิดค้นพัฒนาสิ่ง ต่างๆ ได้สำเร็จ แต่ถ้าความคิดวิตกกังวลนั้นมีมากจนเกินไป จนไม่สามารถควบคุมได้ ก็อาจส่งผลให้เกิดความทุกข์ใจความเจ็บป่วยทางกาย ทำให้การดำเนินชีวิตไม่ราบรื่น ไม่มีสมาธิ ประสิทธิภาพการทำงานลดลง มีปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัวหรือคนรอบข้าง และถ้ามีภาวะเครียดสะสมอยู่เป็นระยะเวลานาน อาจเกิดภาวะซึมเศร้าและในรายที่รุนแรงอาจมีความคิดเรื่องฆ่าตัวตายได้เนื่องจากหาทางออกไม่ได้"

ดังนั้น เราจึงควรหันมาดูแล "จิตใจ" ด้วยการหาหนทางจัดการหรือรับมือกับความเครียดและความกังวลแต่เนิ่นๆ ก่อนที่จะส่งผลเสียต่อชีวิตของในระยะยาว นพ.ประเวช แนะนำเทคนิคการค้นหาความสุขจากขุมทรัพย์ภายในจิตใจ ด้วยการจัดการความกังวลใจและความเครียดที่สามารถฝึกได้ด้วยตนเอง 4ประการ

"ฝึกทักษะผ่อนคลาย" ด้วยการฝึกหายใจเพื่อให้ร่างกายกับจิตใจสัมพันธ์กัน โดยหายใจออกให้ยาวกว่าหายใจเข้า หรืออาจใช้วิธีหายใจเข้าให้สุดออกให้สุด นอกจากนี้ยังมีเทคนิคการยืดเหยียดบริหารร่างกาย เพื่อให้สมาธิ ความสนใจ กลับมาอยู่กับตัวเอง เพราะเวลาที่คนเราเคลื่อนไหวจะทำให้ความคิดลดลง และได้ความสงบทางใจกลับคืนมา

"ฝึกจัดการด้านความคิด" โดยระวัง ความคิดที่ทำให้เรากังวลและเครียด ด้วยการฝึกการตระหนักรู้ในความคิด การเลือกความคิด หรือฝึกวิธีคิดที่ช่วยให้เรามีความสุข เพื่อค้นพบความสุขจากภายใน "ฝึกจัดการปัญหาชีวิต" โดยเฉพาะปัญหาความสัมพันธ์ ซึ่งมีส่วนทำให้คนเราเครียดและกังวลได้มาก สุดท้าย "ฝึกเรื่องอาหารการกิน" โดยพบว่าคนที่รับประทานอาหารที่มีน้ำตาลสูงจะหงุดหงิดง่าย การควบคุมอารมณ์จะต่ำลง ดูแลร่างกายให้สมดุลในทุกๆ ด้ายเพื่อความสุขที่แท้จริง

ขอบคุณ... http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1361934875&grpid=&catid=09&subcatid=0902

ที่มา: มติชนออนไลน์/มูลนิพัฒนาคนพิการไทย 27 ก.พ.56
วันที่โพสต์: 28/02/2556 เวลา 03:45:44 ดูภาพสไลด์โชว์ เยียวยา "ใจป่วย" ฝึกจัดการชีวิต 4 ด้าน

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

หญิงสาวยืนกอดคอกันด้วยอารมณ์ยิ้มแย้มแจ่งใส ชีวิตทุกวันนี้ "รีบเร่ง" ยิ่งกว่าอินเตอร์เน็ตไฮสปีด ซึ่งสภาพเช่นนี้ "ขัดแย้งกับธรรมชาติของร่างกายและจิตใจ" ส่งผลให้ชีวิตเสียสมดุล เป็นการเสียสมดุลที่ทำให้เราได้เห็นข่าว "สาวหล่อ"ถูก"อาจารย์(ผู้ชาย)คณะนิติศาสตร์"ทำร้าย! สังคมกำลังเป็นอะไรไป!!! จากปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว โรงพยาบาลมนารมย์ โรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต จึงได้ร่วมกับ นายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล จิตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ออกแบบและพัฒนากระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ขุมทรัพย์ความสุข" ขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการเติมความสุขให้กับชีวิตของตนเอง ลดความเครียดและความขัดแย้งจากปัญหาและผู้คนรอบด้าน รวมทั้งเพิ่มพูนพลังชีวิตให้กับตนเอง รูปหัวใจ อยู่บนฝ่ามือทั้งสองข้างนพ.ประเวชเปิดเผยว่า ปัญหาเรื่องของความเครียด ความวิตกกังวล และโรคซึมเศร้า เป็นปัญหาทางด้านจิตใจที่พบมากถึงร้อยละ 12-15 ประชากรทั่วไป โดยความเครียดและความวิตกกังวลถือเป็น "โรคของยุคสมัยในปัจจุบัน" ที่ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีแต่ความ เร่งรีบและการบริโภคข้อมูลข่าวสารที่มากขึ้นอย่างมาก "ความเครียดหรือความกังวลใจที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนนั้นถือเป็นเรื่องธรรมชาติ ที่พบได้เป็นปกติ เป็นพลังกระตุ้นให้คนเราตื่นตัวในการเผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ นอกจากนี้ความเครียดยังเป็นแรงผลักดันให้คนเราแก้ปัญหาและคิดค้นพัฒนาสิ่ง ต่างๆ ได้สำเร็จ แต่ถ้าความคิดวิตกกังวลนั้นมีมากจนเกินไป จนไม่สามารถควบคุมได้ ก็อาจส่งผลให้เกิดความทุกข์ใจความเจ็บป่วยทางกาย ทำให้การดำเนินชีวิตไม่ราบรื่น ไม่มีสมาธิ ประสิทธิภาพการทำงานลดลง มีปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัวหรือคนรอบข้าง และถ้ามีภาวะเครียดสะสมอยู่เป็นระยะเวลานาน อาจเกิดภาวะซึมเศร้าและในรายที่รุนแรงอาจมีความคิดเรื่องฆ่าตัวตายได้เนื่องจากหาทางออกไม่ได้" ดังนั้น เราจึงควรหันมาดูแล "จิตใจ" ด้วยการหาหนทางจัดการหรือรับมือกับความเครียดและความกังวลแต่เนิ่นๆ ก่อนที่จะส่งผลเสียต่อชีวิตของในระยะยาว นพ.ประเวช แนะนำเทคนิคการค้นหาความสุขจากขุมทรัพย์ภายในจิตใจ ด้วยการจัดการความกังวลใจและความเครียดที่สามารถฝึกได้ด้วยตนเอง 4ประการ "ฝึกทักษะผ่อนคลาย" ด้วยการฝึกหายใจเพื่อให้ร่างกายกับจิตใจสัมพันธ์กัน โดยหายใจออกให้ยาวกว่าหายใจเข้า หรืออาจใช้วิธีหายใจเข้าให้สุดออกให้สุด นอกจากนี้ยังมีเทคนิคการยืดเหยียดบริหารร่างกาย เพื่อให้สมาธิ ความสนใจ กลับมาอยู่กับตัวเอง เพราะเวลาที่คนเราเคลื่อนไหวจะทำให้ความคิดลดลง และได้ความสงบทางใจกลับคืนมา "ฝึกจัดการด้านความคิด" โดยระวัง ความคิดที่ทำให้เรากังวลและเครียด ด้วยการฝึกการตระหนักรู้ในความคิด การเลือกความคิด หรือฝึกวิธีคิดที่ช่วยให้เรามีความสุข เพื่อค้นพบความสุขจากภายใน "ฝึกจัดการปัญหาชีวิต" โดยเฉพาะปัญหาความสัมพันธ์ ซึ่งมีส่วนทำให้คนเราเครียดและกังวลได้มาก สุดท้าย "ฝึกเรื่องอาหารการกิน" โดยพบว่าคนที่รับประทานอาหารที่มีน้ำตาลสูงจะหงุดหงิดง่าย การควบคุมอารมณ์จะต่ำลง ดูแลร่างกายให้สมดุลในทุกๆ ด้ายเพื่อความสุขที่แท้จริง ขอบคุณ... http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1361934875&grpid=&catid=09&subcatid=0902

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...