อ่างทองจัดกิจกรรมให้ผู้พิการ

แสดงความคิดเห็น

เมื่อวันที่ 24 ก.พ น.ส.สุพัฒนา สุวพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองอ่างทองได้ร่วมกับโรงพยาบาลอ่างทอง พร้อมวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองและ 22 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง จัดกิจกรรมสุขภาพ และบันเทิงให้ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ณ บ้านรัตตัญญู ต.บ้านแห อ.เมือง จ.อ่างทอง โดยมีกิจกรรมตรวจสุขภาพซึ่งทางโรงพยาบาลอ่างทอง 3 ได้นำแพทย์ และพยาบาลมาตรวจสุขภาพพร้อมให้การรักษาดูแล ด้านวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ได้นำลิเกมาแสดงให้ชมเพื่อความบันเทิง และยังมีบริการตัดผมส่วนชุมชนทั้ง 22 ชุมชน ในเขตเทศบาลนั้นนำอาหารมาเลี้ยงให้ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมผู้พิการ และคนชรา และร่วมกันทำบุญตักบาตรในวันมาฆบูชาอีกด้วย เพื่อช่วยให้คนพิการได้รับการฟื้นฟูทางด้านสมรรถภาพทางร่างกาย และจิตใจให้ดีขึ้นรู้จักพึ่งพาตนเอง และมีส่วนร่วมกับภาคส่วนราชการ

สำหรับบ้านรัตตัญญู เทศบาลเมืองอ่างทองได้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2542 ในพื้นที่ 2 ไร่ 2งาน จำนวน 52 ห้องนอน ปัจจุบัน มีผู้พิการและด้อยโอกาสอาศัยอยู่ในบ้านรัตตัญญู 25 ครอบครัว 66 คน สำหรับผู้มีจิตศัทธาบริจาคช่วยเหลือได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอ่างทอง เลขบัญชี 118-0-247999 หรือกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองอ่างทอง โทร.0-3561-1714-5 ต่อ 115

ขอบคุณ... http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000023332 (ขนาดไฟล์: 185)

ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 24 ก.พ.56

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 24 ก.พ.56
วันที่โพสต์: 25/02/2556 เวลา 04:30:30

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เมื่อวันที่ 24 ก.พ น.ส.สุพัฒนา สุวพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองอ่างทองได้ร่วมกับโรงพยาบาลอ่างทอง พร้อมวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองและ 22 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง จัดกิจกรรมสุขภาพ และบันเทิงให้ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ณ บ้านรัตตัญญู ต.บ้านแห อ.เมือง จ.อ่างทอง โดยมีกิจกรรมตรวจสุขภาพซึ่งทางโรงพยาบาลอ่างทอง 3 ได้นำแพทย์ และพยาบาลมาตรวจสุขภาพพร้อมให้การรักษาดูแล ด้านวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ได้นำลิเกมาแสดงให้ชมเพื่อความบันเทิง และยังมีบริการตัดผมส่วนชุมชนทั้ง 22 ชุมชน ในเขตเทศบาลนั้นนำอาหารมาเลี้ยงให้ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมผู้พิการ และคนชรา และร่วมกันทำบุญตักบาตรในวันมาฆบูชาอีกด้วย เพื่อช่วยให้คนพิการได้รับการฟื้นฟูทางด้านสมรรถภาพทางร่างกาย และจิตใจให้ดีขึ้นรู้จักพึ่งพาตนเอง และมีส่วนร่วมกับภาคส่วนราชการ สำหรับบ้านรัตตัญญู เทศบาลเมืองอ่างทองได้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2542 ในพื้นที่ 2 ไร่ 2งาน จำนวน 52 ห้องนอน ปัจจุบัน มีผู้พิการและด้อยโอกาสอาศัยอยู่ในบ้านรัตตัญญู 25 ครอบครัว 66 คน สำหรับผู้มีจิตศัทธาบริจาคช่วยเหลือได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอ่างทอง เลขบัญชี 118-0-247999 หรือกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองอ่างทอง โทร.0-3561-1714-5 ต่อ 115 ขอบคุณ... http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000023332 ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 24 ก.พ.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...