อบรม สัมมนา ประชุม รับสมัคร แข่งขัน... หน้า 1

 1. 1ธรรมศาสตร์ จับมือออมสิน เปิดโครงการ “Workable คนพิการ...ทำงานได้... 155/0 19/05/2560
 2. 2คมนาคมสัมมนาขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ 171/0 16/05/2560
 3. 3พม.จ่อใช้สุนัขนำทางสำหรับคนพิการในไทย 123/0 16/05/2560
 4. 4ออมสิน หนุนอาชีพคนพิการ 198/0 11/05/2560
 5. 5ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุ... 100/0 10/05/2560
 6. 6ออมสิน หนุนโครงการ Workable คนพิการ..ทำงานได้ 158/0 5/05/2560
 7. 7ยิ่งใหญ่ ! ฟรีคอนเสิร์ต "คนตาบอด" ร้องเพลงถวายพ่อ ร.9 171/0 4/05/2560
 8. 8กกต.สัมมนาพัฒนาเลือกตั้งรองรับคนพิการ-ผู้สูงอายุ เล็งทำคู่มือหน่... 136/0 4/05/2560
 9. 9ว้าว!! รู้ผลแข่งขันฝีมือคนพิการแล้ว!! ผลสุดยอด!! 185/0 2/05/2560
 10. 10"พระองค์โสมสวลีฯ"เสด็จเป็นองค์ประธานแข่งขันฝีมือคนพิการ 209/0 27/04/2560
 11. 11ขอนแก่นจัดใหญ่เจ้าภาพประชุมวิชาการนานาชาติ "ออทิสติก" 17พ.ค.นี้ 175/0 27/04/2560
 12. 12"งานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8" 162/0 26/04/2560
 13. 13“พิชิตฝัน..สู่ดวงดาว” อาร์สยามสานฝันคนพิการ 171/0 24/04/2560
 14. 14คนพิการทางสติปัญญาวอนให้โอกาสออทิสติกใช้วิจารณญาณในการเลือกตั้ง 188/0 21/04/2560
 15. 15ก.แรงงานจัดแข่งขันฝีมือคนพิการ สร้างโอกาส กระตุ้นเศรษฐกิจ 168/0 20/04/2560