สิ่งอำนวยความสะดวก หน้า 760

 1. 11386ใช้ฟรี กทม. เปิด แท็กซี่วีลแชร์ รับ-ส่ง ผู้สูงอายุ คนพิการ จากบ้... 1001/0 11/06/2567
 2. 11387เอาออกแล้ว แผงกั้นทางคนพิการ ย่านห้วยขวาง 1163/0 6/06/2567
 3. 11388Cibes Lift ลิฟท์ขนาดเล็ก ที่เหมาะสำหรับผู้พิการ หรือผู้ทุพพลภาพ 1131/0 5/06/2567
 4. 11389พม.จัดอบรม "ล่ามภาษามือชุมชน" เร่งเพิ่มทั่วประเทศ 2626/0 31/05/2567
 5. 11390สิทธิคนพิการ นั่งรถไฟฟ้าฟรี เช็กเงื่อนไข รับเงินเบี้ยคนพิการได้เ... 3588/0 30/05/2567
 6. 11391 “The Talkable Bus Shelter ป้ายรถเมล์พูดได้” ยกระดับการเดินทางขอ... 2273/0 30/05/2567
 7. 11392‘วราวุธ’นำมนุษย์ล้อชวนเที่ยว ‘พระนครคีรี’ แนะพัฒนาแหล่งท่องเที่ย... 3818/0 14/05/2567
 8. 11393“สุรพรชัย ธรรมศิริ” ว่าที่นักกายอุปกรณ์ ผู้ไม่หยุดพัฒนาตนเองเพื่... 4197/0 13/05/2567
 9. 11394ทางลาดคนพิการ หนึ่งในอารยสถาปัตย์ที่สังคมยุคใหม่ต้องใส่ใจ 6707/0 30/04/2567
 10. 11395รถไฟฯ ชี้ปรับปรุงขบวนรถปรับอากาศชั้น 2 สำหรับผู้พิการ อยู่ระหว่า... 9750/0 21/03/2567
 11. 11396ฝีมือคนไทย! พัฒนาเท้าเทียมไดนามิก sPace เพื่อผู้พิการ 5523/0 19/03/2567
 12. 11397Exoskeleton รุ่นใหม่อาจช่วยให้ผู้พิการกลับมาเดินได้ 5902/0 15/03/2567
 13. 11398ซานตง: การรักษาด้วยยีน OTOF เปิดโลกทำให้เด็กพิการทางการได้ยินแต่... 5999/0 4/03/2567
 14. 11399การเดินทางของ ‘หลอดยาเก่า’ สู่ ‘โอกาสใหม่ของผู้พิการ’ ภายใต้โครง... 7370/0 1/03/2567
 15. 11400จากนิทรรศการ ‘Livable scape…for. . all :)’ สู่ ‘ศูนย์ฝึกกีฬาสำหร... 6485/0 29/02/2567