สิ่งอำนวยความสะดวก หน้า 1

 1. 1จ.บุรีรัมย์ ภูเขาไฟกระโดงปรับภูมิทัศน์โดยรอบตามหลักอารยะสถาปัตย์... 109/0 5/08/2563
 2. 2ครั้งแรกในไทยพาสปอร์ตติดอักษรเบรลล์เพื่อผู้พิการทางสายตา 132/0 4/08/2563
 3. 3ร้อง'ทางเท้า'กทม.สัญจรไม่ได้ ต้องเสี่ยงชีวิตลงเดินถนน!! 227/0 9/07/2563
 4. 4"อพท.7" จับมือ "17 องค์กร" ขับเคลื่อน จ.สุพรรณบุรี 98/0 7/07/2563
 5. 5อุทยานแห่งชาติ "หาดนพรัตน์ธาราฯ-ธารโบกขรณี" ขับเคลื่อนอารยสถาปัต... 134/0 25/06/2563
 6. 6เปิดแล้วสวนลอยฟ้าเจ้าพระยาเชื่อม"ฝั่งธนบุรี-พระนคร"ข้างสะพานพุทธ 154/0 25/06/2563
 7. 7มอบรถเข็นให้คนพิการยากไร้ เขตบางซื่อ กทม. 136/0 25/06/2563
 8. 8อารยสถาปัตย์ ที่ “ดอยอินทนนท์” 264/0 15/06/2563
 9. 9คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ... 1276/0 6/03/2563
 10. 10ฮาวเด้น แมกซี่ แบ่งปัน เพื่อการสื่อสารให้กับมูลนิธิคนตาบอดแห่งปร... 1262/0 6/03/2563
 11. 11เทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่ช่วยให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น 1311/0 27/02/2563
 12. 12“มทร.ศรีวิชัย” กับรถคนพิการต้นแบบเครื่องยนต์เล็กเบนซิน 1283/0 21/02/2563
 13. 13สำรวจความเห็นรถบริการผู้พิการ พอใจ 84% เตรียมปรับรูปแบบจอง 1541/0 17/02/2563
 14. 14จาก “เครื่องตัดหญ้า” เป็น “รถช่วยคนพิการ” 1727/0 14/02/2563
 15. 15อช.ดอยสุเทพ-ปุย ตระหนักสิ่งอำนวยความสะดวก แก่ผู้พิการ และผู้สูงอ... 1291/0 12/02/2563