กฎหมาย หน้า 4

 1. 46มาตรา 41 กฎหมายบัตรทอง ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับความเสียหาย จากก... 59/0 14/06/2565
 2. 47กสม.-สสส.ถกแก้ปัญหาคุกคามทางเพศ พบกระบวนการยุติธรรมไม่เป็นมิตร ล... 78/0 27/05/2565
 3. 48เสาวลักษณ์ ทองก๊วย กก.สิทธิคนพิการ “ยูเอ็น” ชำแหละ “คุณภาพชีวิตค... 391/0 4/03/2564
 4. 49ปากพะยูนสามัคคีเราไม่ทิ้งกัน สร้างบ้านช่วยเหลือผู้ยากไร้ 642/0 29/01/2563
 5. 50พม.ชี้แจงกรณีคนพิการร้อง กสม.ถูกละเมิดสิทธิไม่เป็นธรรม 2594/0 21/09/2561
 6. 51ราชการแนวหน้า : การขอรับเบี้ยคนพิการ 2747/0 21/08/2561
 7. 52ขู่ฟันนายจ้างปลอมคนพิการขึ้นทะเบียน เบี้ยวจ่ายเงินกองทุน 3800/0 10/08/2561
 8. 53สนช. เห็นชอบรับหลักการ อำนวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงงานโฆษณาที... 2447/0 1/06/2561
 9. 54สิทธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับคนพิการ 3775/0 28/03/2561
 10. 55เครือข่ายสุขภาพฮือบุกสรรพากรโวยรีดภาษีเกินจริง-ไม่เป็นธรรม 2561/0 9/02/2561
 11. 56"บิ๊กอู๋"หนุนสร้างงานคนพิการ 2900/0 18/12/2560
 12. 57มท.แจ้ง “คนชรา-คนพิการ” หวั่นเข้าใจผิด เพิ่มระบบ “พร้อมเพย์” รับ... 3366/0 16/11/2560
 13. 58คนพิการเฮ! สามารถเลือกใช้สิทธิประกันสังคมได้แล้ว 3143/0 10/11/2560
 14. 59ศาลสั่งน้ำอัดลมดังจ่าย 2 ล้าน ขวดระเบิดใส่นศ.ตาบอด 4514/0 6/06/2560
 15. 60กกต.เตรียมทำคู่มือเลือกตั้งเพื่อคนพิการ 4532/0 21/04/2560