กฎหมาย หน้า 3

 1. 31มาตรา 41 กฎหมายบัตรทอง ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับความเสียหาย จากก... 57/0 14/06/2565
 2. 32กสม.-สสส.ถกแก้ปัญหาคุกคามทางเพศ พบกระบวนการยุติธรรมไม่เป็นมิตร ล... 78/0 27/05/2565
 3. 33เสาวลักษณ์ ทองก๊วย กก.สิทธิคนพิการ “ยูเอ็น” ชำแหละ “คุณภาพชีวิตค... 389/0 4/03/2564
 4. 34ปากพะยูนสามัคคีเราไม่ทิ้งกัน สร้างบ้านช่วยเหลือผู้ยากไร้ 640/0 29/01/2563
 5. 35พม.ชี้แจงกรณีคนพิการร้อง กสม.ถูกละเมิดสิทธิไม่เป็นธรรม 2594/0 21/09/2561
 6. 36ราชการแนวหน้า : การขอรับเบี้ยคนพิการ 2745/0 21/08/2561
 7. 37ขู่ฟันนายจ้างปลอมคนพิการขึ้นทะเบียน เบี้ยวจ่ายเงินกองทุน 3799/0 10/08/2561
 8. 38สนช. เห็นชอบรับหลักการ อำนวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงงานโฆษณาที... 2446/0 1/06/2561
 9. 39สิทธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับคนพิการ 3773/0 28/03/2561
 10. 40เครือข่ายสุขภาพฮือบุกสรรพากรโวยรีดภาษีเกินจริง-ไม่เป็นธรรม 2559/0 9/02/2561
 11. 41"บิ๊กอู๋"หนุนสร้างงานคนพิการ 2898/0 18/12/2560
 12. 42มท.แจ้ง “คนชรา-คนพิการ” หวั่นเข้าใจผิด เพิ่มระบบ “พร้อมเพย์” รับ... 3364/0 16/11/2560
 13. 43คนพิการเฮ! สามารถเลือกใช้สิทธิประกันสังคมได้แล้ว 3141/0 10/11/2560
 14. 44ศาลสั่งน้ำอัดลมดังจ่าย 2 ล้าน ขวดระเบิดใส่นศ.ตาบอด 4513/0 6/06/2560
 15. 45กกต.เตรียมทำคู่มือเลือกตั้งเพื่อคนพิการ 4530/0 21/04/2560