กฎหมาย หน้า 11

 1. 151“พ่อเมืองแม่กลอง”มอบรถเข็นผู้พิการพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้... 205/0 2/09/2565
 2. 152มาตรา 41 กฎหมายบัตรทอง ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับความเสียหาย จากก... 203/0 14/06/2565
 3. 153กสม.-สสส.ถกแก้ปัญหาคุกคามทางเพศ พบกระบวนการยุติธรรมไม่เป็นมิตร ล... 232/0 27/05/2565
 4. 154เสาวลักษณ์ ทองก๊วย กก.สิทธิคนพิการ “ยูเอ็น” ชำแหละ “คุณภาพชีวิตค... 547/0 4/03/2564
 5. 155ปากพะยูนสามัคคีเราไม่ทิ้งกัน สร้างบ้านช่วยเหลือผู้ยากไร้ 782/0 29/01/2563
 6. 156พม.ชี้แจงกรณีคนพิการร้อง กสม.ถูกละเมิดสิทธิไม่เป็นธรรม 2737/0 21/09/2561
 7. 157ราชการแนวหน้า : การขอรับเบี้ยคนพิการ 2896/0 21/08/2561
 8. 158ขู่ฟันนายจ้างปลอมคนพิการขึ้นทะเบียน เบี้ยวจ่ายเงินกองทุน 3950/0 10/08/2561
 9. 159สนช. เห็นชอบรับหลักการ อำนวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงงานโฆษณาที... 2591/0 1/06/2561
 10. 160สิทธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับคนพิการ 3938/0 28/03/2561
 11. 161เครือข่ายสุขภาพฮือบุกสรรพากรโวยรีดภาษีเกินจริง-ไม่เป็นธรรม 2710/0 9/02/2561
 12. 162"บิ๊กอู๋"หนุนสร้างงานคนพิการ 3038/0 18/12/2560
 13. 163มท.แจ้ง “คนชรา-คนพิการ” หวั่นเข้าใจผิด เพิ่มระบบ “พร้อมเพย์” รับ... 3516/0 16/11/2560
 14. 164คนพิการเฮ! สามารถเลือกใช้สิทธิประกันสังคมได้แล้ว 3303/0 10/11/2560
 15. 165ศาลสั่งน้ำอัดลมดังจ่าย 2 ล้าน ขวดระเบิดใส่นศ.ตาบอด 4669/0 6/06/2560