อาชีพ หน้า 23

 1. 331การบินไทย โครงการจัดพื้นที่ให้กับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเพื่อจ... 1775/0 4/07/2567
 2. 332กรมพลศึกษาเปิดพื้นที่ให้คนพิการ-ผู้ด้อยโอกาสสร้างอาชีพ 2163/0 27/06/2567
 3. 333กทม. หารือ ESCAP กระตุ้นจ้างงาน-ส่งเสริมคนพิการ 1234/0 25/06/2567
 4. 334ร้านสตาร์บัคส์ ‘ไร้เสียง’ แห่งแรกในจีนตอนกลาง หนุนจ้างงานผู้พิกา... 2336/0 21/06/2567
 5. 335เร่งสร้างโมเดลจ้างงานผู้พิการ เตรียมจัดตั้งศูนย์-คู่มือแก้ปัญหา ... 3614/0 13/06/2567
 6. 336พม.-มจธ.-5 มหาวิทยาลัยพันธมิตรฝึกทักษะอาชีพสนองตลาดแรงงาน สร้างง... 2951/0 4/06/2567
 7. 337มจธ.ร่วมเครือข่ายอบรมคนพิการหวังจ้างงานเพิ่ม 6766/0 17/05/2567
 8. 338พม. หนุน 6 มหาวิทยาลัยนำร่องพัฒนาหลักสูตรทักษะอาชีพคนพิการระดับภ... 7509/0 16/05/2567
 9. 339เปิดสอน 5 หลักสูตร ศูนย์ส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับคนพิการ กรุงเทพม... 5264/0 15/05/2567
 10. 340อ.สบเมย อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างอาชีพให้คนพิการ 2727/0 15/05/2567
 11. 341ซีพี ออลล์ เซเว่น อีเลฟเว่น เห็นคุณค่าผู้พิการ จ้างงาน สร้างโอกา... 3341/0 13/05/2567
 12. 342ก.แรงงานกำชับสถานประกอบการ-หน่วยงานรัฐดูแล ‘คนพิการ’ ย้ำ! หลัก ‘... 6017/0 25/04/2567
 13. 343“จ้าง จ่าย จัด” ก.แรงงานกำชับสถานประกอบการ-หน่วยงานรัฐจ้างงานคนพ... 5552/0 22/04/2567
 14. 344ใช้ระบบบัญชี พลิกวิกฤติเป็นโอกาส ทำกล้วยหอมทองนอกฤดู 9884/0 18/04/2567
 15. 345‘ดร.ยุทธพล’ ปลื้มจ้างงานคนพิการเมืองเพชรเกินเป้า จับมือรัฐ-เอกชน... 9154/0 28/03/2567