อาชีพ หน้า 1

 1. 1สหรัฐฯ ผลักดันโครงการสานฝันคนพิการ หนุนให้มีงานทำ-นำคุณค่าทางจิต... 24/0 25/11/2565
 2. 2ยกระดับทักษะฝีมือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคนพิการ 28/0 24/11/2565
 3. 3รางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุน หนุนจ้างงานคนพิการ 20/0 23/11/2565
 4. 4โฆษกแรงงาน เยี่ยมกลุ่มโหนดศิลป์ จ.สงขลา หนุนอาชีพคนพิการ 17/0 23/11/2565
 5. 5แม็คโคร ชวนอุดหนุน “กระเช้าปีใหม่จากกระจูด” สร้างรายได้ที่ยั่งยื... 35/0 15/11/2565
 6. 6นายจ้างแห่ใช้สิทธิ “จ้างงานคนพิการเชิงสังคม” กว่า 2 พันราย 51/0 14/11/2565
 7. 7มจธ. ปิดโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการฯ รุ่นที่ 9 พัฒนาศักยภาพคนพิ... 32/0 7/11/2565
 8. 8มูลนิธิคุณพ่อเรย์ เปิดร้าน เรย์เบเกอรี่สคูล สร้างอาชีพ สร้างรายไ... 40/0 27/10/2565
 9. 9กระทรวงแรงงานรุก 15 สถานประกอบการ หนุนจ้างงานคนพิการ ปี’66 เพิ่ม... 78/0 19/10/2565
 10. 10‘ลอรีอัล ประเทศไทย’ กระจายโอกาสสู่ SME สร้างงาน-รายได้ ส่งเสริมช... 34/0 19/10/2565
 11. 11คนตาบอดเลี้ยง “แพะเนื้อ” สัตว์เศรษฐกิจ ขอโอกาสสร้างอาชีพ ไม่เป็น... 225/0 12/10/2565
 12. 12ก.แรงงาน จับมือ บมจ.กสิกร หนุนจ้างงานคนพิการเชิงสังคม สร้างโอกาส... 342/0 5/10/2565
 13. 13โออาร์ ร่วมสร้างโอกาสให้กลุ่มเปราะบาง-ผู้ด้อยโอกาส พัฒนาทักษะอาช... 482/0 4/10/2565
 14. 14“ฟอร์ด”สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด... 387/0 4/10/2565
 15. 15งานคนพิการ 2565 เช็กช่องทาง สมัครงานคนพิการ 472/0 3/10/2565