การศึกษา หน้า 760

 1. 11386ครูศูนย์การศึกษาพิเศษกาญจนบุรี เรียกร้อง ‘พรรคการเมือง’ ให้ความส... 37/0 30/03/2566
 2. 11387มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอ้าแขนรับ เด็กพิการเข้าเรียน 161/0 7/03/2566
 3. 11388รายงานการศึกษา : เทคโนฯ พระมหาไถ่ หนองคาย จัดเทศน์มหาชาติฯ หาทุน... 156/0 20/02/2566
 4. 11389พม.หนุนนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า เดินหน้านโยบายเพื่ออาชีพผู้พิการ 257/0 14/02/2566
 5. 11390“ราชมงคลพระนคร” พร้อมหนุนการศึกษาที่เท่าเทียม เปิดโควตารับ น.ศ.ผ... 355/0 14/02/2566
 6. 11391‘มจธ.’เปิดหน่วย‘DSSU@KMUTT’ หนุน‘ผู้พิการ’เข้าถึงการศึกษาเท่าเที... 293/0 6/02/2566
 7. 11392กสม.ชี้การทำโทษนักเรียนโดยทำให้ได้รับความอับอาย เป็นการละเมิดสิท... 253/0 3/02/2566
 8. 11393มจธ. เปิดหน่วย DSSU หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ เพื่อการอยู... 232/0 2/02/2566
 9. 11394รายงานการศึกษา : ‘เอสจีซี’ เดินหน้าปันน้ำใจ ช่วย ‘ร.ร.ชนบท’ แก้ข... 254/0 31/01/2566
 10. 11395ภัยบูลลี่ ทำเด็กพิเศษต้องออกจากโรงเรียน และการสร้างตึกไม่ช่วยอะไ... 294/0 13/01/2566
 11. 11396สอศ. ตั้ง ศพอ. ดูแล-พัฒนาคนพิการ ลดความเหลื่อมล้ำ-สร้างโอกาสทางก... 306/0 21/12/2565
 12. 11397มหกรรม“เด็กพิการเรียนไหนดี" สร้างสุขภาวะปั้นฝันศึกษาเสมอภาค 349/0 29/11/2565
 13. 11398“ม.น.ข. มอบทุนเพื่อการศึกษา พัฒนาเยาวชน” 805/0 1/09/2565
 14. 11399เด็กยากจนเงียบเชียบ อีกปัญหา เร้นกาย ระบบการศึกษา 979/0 15/07/2565
 15. 11400โปรแกรมเมอร์ อาชีพมาแรง! คนรุ่นใหม่ไม่ตกงานในยุคดิจิทัล 1002/0 14/07/2565