การศึกษา หน้า 6

 1. 76‘ศธ.’สร้างโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษา ส่งเสริมผู้พิการเรียนสายอา... 2436/0 2/07/2567
 2. 77รมว.เพิ่มพูน หนุนสร้างโอกาการศึกษา-ทักษะอาชีพแก่ผู้เรียนพิการ เช... 2274/0 27/06/2567
 3. 78‘ธรรมศาสตร์’ เจ้าภาพจัดอบรม ‘พัฒนาศักยภาพนักศึกษาพิการ’ ในระดับอ... 2443/0 24/06/2567
 4. 79เริ่มการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปีนี้มีผู้พิการทางสายตา 15 คนร่วมลงสน... 3963/0 10/06/2567
 5. 80ศูนย์การศึกษาพิเศษ ช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวั... 5945/0 29/05/2567
 6. 81สจล. เปิดหลักสูตร “นักสื่อสารดิจิทัล”พัฒนาศักยภาพคนพิการ 3373/0 14/05/2567
 7. 82หนุ่มได้รับทุนเรียนฟรี หลังอุ้มเพื่อนพิการ หนีแผ่นดินไหวที่ไต้หว... 10328/0 9/04/2567
 8. 83มติ’บอร์ดกสทช.‘เคาะงบยูโซ่เฉียดพันล. หนุนเน็ตคนพิการ-นักเรียนยาก... 12439/0 7/02/2567
 9. 84สอศ.ดึงครูแกนนำ พัฒนาหลักสูตรปวพ.1 ปี สำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษาคน... 11019/0 25/01/2567
 10. 85พม.นำร่อง 5 มหาวิทยาลัย สนับสนุนสถานศึกษาเพื่อกระจายการเพิ่มศักย... 13565/0 16/01/2567
 11. 86ปี 66 สถานศึกษาอาชีวะรับผู้เรียนพิการเพิ่มขึ้น 5325/0 16/11/2566
 12. 87เด็กพิการเรียนไหนดี'67 ด่านแรกปั้นอนาคต สร้างโอกาสเยาวชนผู้พิการ 5322/0 15/11/2566
 13. 88สานพลังภาคีฯ จัดงาน “เด็กพิการเรียนไหนดี ปี 67” สร้างโอกาสทางการ... 5394/0 9/11/2566
 14. 89รมว.ศธ. พร้อมผู้บริหาร สพฐ. ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดกา... 5141/0 3/11/2566
 15. 90“เสมา1” ถกการจัดการศึกษาคนพิการ 5324/0 2/11/2566