การศึกษา หน้า 5

 1. 61‘ศธ.’สร้างโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษา ส่งเสริมผู้พิการเรียนสายอา... 2815/0 2/07/2567
 2. 62รมว.เพิ่มพูน หนุนสร้างโอกาการศึกษา-ทักษะอาชีพแก่ผู้เรียนพิการ เช... 2566/0 27/06/2567
 3. 63‘ธรรมศาสตร์’ เจ้าภาพจัดอบรม ‘พัฒนาศักยภาพนักศึกษาพิการ’ ในระดับอ... 2742/0 24/06/2567
 4. 64เริ่มการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปีนี้มีผู้พิการทางสายตา 15 คนร่วมลงสน... 4318/0 10/06/2567
 5. 65ศูนย์การศึกษาพิเศษ ช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวั... 6270/0 29/05/2567
 6. 66สจล. เปิดหลักสูตร “นักสื่อสารดิจิทัล”พัฒนาศักยภาพคนพิการ 3497/0 14/05/2567
 7. 67หนุ่มได้รับทุนเรียนฟรี หลังอุ้มเพื่อนพิการ หนีแผ่นดินไหวที่ไต้หว... 10657/0 9/04/2567
 8. 68มติ’บอร์ดกสทช.‘เคาะงบยูโซ่เฉียดพันล. หนุนเน็ตคนพิการ-นักเรียนยาก... 12816/0 7/02/2567
 9. 69สอศ.ดึงครูแกนนำ พัฒนาหลักสูตรปวพ.1 ปี สำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษาคน... 11305/0 25/01/2567
 10. 70พม.นำร่อง 5 มหาวิทยาลัย สนับสนุนสถานศึกษาเพื่อกระจายการเพิ่มศักย... 13852/0 16/01/2567
 11. 71ปี 66 สถานศึกษาอาชีวะรับผู้เรียนพิการเพิ่มขึ้น 5377/0 16/11/2566
 12. 72เด็กพิการเรียนไหนดี'67 ด่านแรกปั้นอนาคต สร้างโอกาสเยาวชนผู้พิการ 5364/0 15/11/2566
 13. 73สานพลังภาคีฯ จัดงาน “เด็กพิการเรียนไหนดี ปี 67” สร้างโอกาสทางการ... 5445/0 9/11/2566
 14. 74รมว.ศธ. พร้อมผู้บริหาร สพฐ. ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดกา... 5195/0 3/11/2566
 15. 75“เสมา1” ถกการจัดการศึกษาคนพิการ 5374/0 2/11/2566