การศึกษา หน้า 1

 1. 1ราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษา ป.ตรี ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิ... 184/0 23/05/2561
 2. 2ชวนสวมผ้าไทยในสถานศึกษา 187/0 11/04/2561
 3. 3โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดร... 275/0 8/03/2561
 4. 4สพฐ. เร่งพีอาร์เข้าถึงจัดการศึกษาให้เด็กพิการ 213/0 23/02/2561
 5. 5สพฐ. เร่งพีอาร์เข้าถึงจัดการศึกษาให้เด็กพิการ 260/0 22/02/2561
 6. 6กทม.เปิดงาน “เปิดบ้านศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร 263/0 22/02/2561
 7. 7ไฟเขียวแผนศึกษาคนพิการชูพอเพียง 298/0 20/02/2561
 8. 8เปิดรับสมัครนักเรียนพิการในปีการศึกษา 2561 450/0 19/02/2561
 9. 9คลอดแผนการศึกษาคนพิการฉบับที่ 3 479/0 16/02/2561
 10. 10ไม่จบ ผู้ปกครองฮือซ้ำ จี้รัฐรับรอง 22 นักเรียนจุนพ้นบัญชีผู้พิกา... 253/0 13/02/2561
 11. 11รัฐบาลจัดงานวันคนพิการสากล ปี '60 498/0 4/12/2560
 12. 12มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิเศษ 105 ทุน รวมเงิน 52... 445/0 1/12/2560
 13. 13มก.ปลื้มมอบโล่ 5 บัณฑิตใหม่ ออทิสติก 413/0 30/11/2560
 14. 14มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการใ... 398/0 29/11/2560
 15. 15เล็งชงรัฐเพิ่มงบฯการศึกษาคนพิการ 473/0 21/11/2560