การศึกษา หน้า 1

 1. 1สพฐ. เร่งพีอาร์เข้าถึงจัดการศึกษาให้เด็กพิการ 37/0 23/02/2561
 2. 2สพฐ. เร่งพีอาร์เข้าถึงจัดการศึกษาให้เด็กพิการ 57/0 22/02/2561
 3. 3กทม.เปิดงาน “เปิดบ้านศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร 52/0 22/02/2561
 4. 4ไฟเขียวแผนศึกษาคนพิการชูพอเพียง 73/0 20/02/2561
 5. 5เปิดรับสมัครนักเรียนพิการในปีการศึกษา 2561 150/0 19/02/2561
 6. 6คลอดแผนการศึกษาคนพิการฉบับที่ 3 152/0 16/02/2561
 7. 7ไม่จบ ผู้ปกครองฮือซ้ำ จี้รัฐรับรอง 22 นักเรียนจุนพ้นบัญชีผู้พิกา... 62/0 13/02/2561
 8. 8รัฐบาลจัดงานวันคนพิการสากล ปี '60 206/0 4/12/2560
 9. 9มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิเศษ 105 ทุน รวมเงิน 52... 182/0 1/12/2560
 10. 10มก.ปลื้มมอบโล่ 5 บัณฑิตใหม่ ออทิสติก 176/0 30/11/2560
 11. 11มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการใ... 152/0 29/11/2560
 12. 12เล็งชงรัฐเพิ่มงบฯการศึกษาคนพิการ 185/0 21/11/2560
 13. 13เผยข้อสอบโอเน็ตปี 60 เสร็จพร้อมใช้ 379/0 13/11/2560
 14. 14สช.พัฒนารร.การศึกษาพิเศษดูแลเด็กพิการให้ดีขึ้น 382/0 3/11/2560
 15. 15อบรมครูเพื่อพัฒนา คัดกรองเด็กพิการ เข้าโรงเรียนพิเศษ 372/0 31/10/2560