การศึกษา หน้า 1

 1. 1เล็งชงรัฐเพิ่มงบฯการศึกษาคนพิการ 46/0 21/11/2560
 2. 2เผยข้อสอบโอเน็ตปี 60 เสร็จพร้อมใช้ 237/0 13/11/2560
 3. 3สช.พัฒนารร.การศึกษาพิเศษดูแลเด็กพิการให้ดีขึ้น 262/0 3/11/2560
 4. 4อบรมครูเพื่อพัฒนา คัดกรองเด็กพิการ เข้าโรงเรียนพิเศษ 259/0 31/10/2560
 5. 5โลกเงียบหลังเลนส์ 311/0 14/09/2560
 6. 6ครม.เพิ่มค่าตอบแทนครูร.ร.เอกชนสอนเด็กพิการเท่าร.ร.รัฐ 362/0 13/09/2560
 7. 7ศธ.แจงไม่ทอดทิ้งคนพิการ 324/0 12/09/2560
 8. 8คนหูหนวกเพิ่มขึ้น มรภ.สงขลา เร่งปั้นอาสาล่ามภาษามือไทย 434/0 15/08/2560
 9. 9ติวเข้มวิทยาลัยสอนนักศึกษาพิการ 482/0 1/08/2560
 10. 10เปิดโลกการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนตาพิการ 465/0 31/07/2560
 11. 11พิการแล้วไง !!เรียนอาชีพได้จบแถมมีงานทำ 722/0 3/07/2560
 12. 12สอศ.เร่งขับเคลื่อนให้วิชาชีพคนพิการ 667/0 20/06/2560
 13. 13มก.เปิดรับนิสิตออทิสติกเรียน ป.ตรี บริหารธุรกิจ 936/0 26/05/2560
 14. 14สื่อปั้นศักยภาพเด็กพิการ 1259/0 13/03/2560
 15. 15ไอเอสบีเปิดหลักสูตร “เด็กพิเศษ” 1253/0 2/03/2560