ลงทะเบียนคนพิการที่ต้องการทำงาน/ล็อกอิน

แบบฟอร์มนี้สำหรับการลงทะเบียนเท่านั้น ท่านใดที่ลงทะเบียนแล้วกรุณาอย่าลงทะเบียนซ้ำ หากท่านต้องการประกาศหางาน กรุณาล็อกอินเพื่อประกาศหางาน

คำนำหน้า

ข้อมูลทั่วไปของคนพิการ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

(รูปแบบ YYYY-mm-dd เช่น 1979-03-26)

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ(ใช้สำหรับการล็อกอิน หากไม่มีใช้หมายเลขบัตรประจำตัวคนพิการ)

การศึกษา

(ถ้ามี)

ข้อมูลการติดต่อ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ข้อมูลการทำงาน

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถสมัครแบบออนไลน์ได้ กรุณา ดาวน์โหลดใบสมัคร หลังจากนั้นให้กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนแล้วส่งมาที่

มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
29 อาคารชัยพฤกษ์ ถ.วิสุทธิกษัตริย์ บางขุนพรหม พระนคร
กรุงเทพฯ 10200
อีเมล์: office@tddf.or.th

Waiting...