ข่าวภาครัฐรับคนพิการทำงาน หน้า 1

กระทู้ทั้งหมด

 1. 1รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป : สำนักงานนโ... 1280/0 24/06/2562
 2. 2รับสมัครคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ : สำ... 1674/0 27/05/2562
 3. 3เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป : กรมประมง สมุทร... 2582/0 12/03/2562
 4. 4เชิญคนพิการ เข้าทำงานเป็นพนักงานราชการทั่วไป : สำนักงานสรรพากรภา... 3627/3 18/12/2561
 5. 5กรมประมง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต... 3465/1 12/11/2561
 6. 6รับคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งธุรการ/คอมพิวเตอร์ : ... 4234/15 9/11/2561
 7. 7เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานจ้างเหมานวดผ่อนคลาย : หลักสี่... 3067/0 1/11/2561
 8. 8เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งนิติกร : สำนักงาน ปปง. 2869/0 22/10/2561
 9. 9เชิญคนพิการเข้าตำแหน่งพนักงานโอเปอร์เรเตอร์ : สำนักงานคณะกรรมการ... 3023/0 19/10/2561
 10. 10เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าพ... 3468/0 3/09/2561
 11. 11เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานภาษีสรร... 6352/3 15/06/2561
 12. 12เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานราชการ ( ธุรการ , เจ้าพนักงาน... 6794/0 3/05/2561
 13. 13เชิญคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานลูกจ้างชั่วคราว สนับสนุนการปฏ... 5503/0 18/04/2561
 14. 14รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป : สำนักงานเศ... 10532/1 9/01/2561
 15. 15รับพนักงานจ้างเหมาบริการคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งบรรณารักษ์ : กระ... 8917/0 8/01/2561