ข่าวภาครัฐรับคนพิการทำงาน หน้า 1

 1. 1รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) : สำ... 787/0 24/11/2563
 2. 2เปิดรับสมัครคนพิการเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการ... 754/0 2/11/2563
 3. 3รับพนักงานราชการคนพิการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ / ตำแหน่งทรัพยากรบุ... 2250/0 29/06/2563
 4. 4รับสมัครพนักงานราชการ (คนพิการ) ตำแหน่งพนักงานบุคลากร : กรมประมง... 1476/0 23/06/2563
 5. 5รับสมัครพนักงานราชการ (คนพิการ) ตำแหน่งพนักงานธุรการ : กรมประมง ... 974/0 22/06/2563
 6. 6รับสมัครพนักงานราชการ (คนพิการ) ตำแหน่งพนักงานธุรการ : กรมประมง ... 875/0 17/06/2563
 7. 7รับสมัครพนักงานราชการ (คนพิการ) ตำแหน่งพนักงานบรรณารักษ์ : กรมปร... 1055/0 15/06/2563
 8. 8รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป : กรมพัฒนาสั... 2263/0 2/06/2563
 9. 9เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : สำนั... 2792/0 27/02/2563
 10. 10เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานด้านภาษาต่างประ... 1757/0 18/02/2563
 11. 11เชิญคนพิการเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานการเงินและบัญชี : นครนาย... 2241/0 4/02/2563
 12. 12เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป : สำนักงานปลัดกระ... 3167/0 28/01/2563
 13. 13รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป : 1... 3283/0 9/12/2562
 14. 14เชิญคนพิการเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป : กรมสรรพสามิต พื... 3405/0 18/11/2562
 15. 15เชิญคนพิการเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป : กรมสรรพสามิต พื... 3112/0 25/10/2562