ข่าวภาครัฐรับคนพิการทำงาน หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป : กรมศุลกากร 1509/0 25/05/2560
 2. 2รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให... 2208/3 2/05/2560
 3. 3เชิญคนพิการ สมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป : สำนักงานสรรพส... 3747/0 7/12/2559
 4. 4เชิญคนพิการเข้าทำงานพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ... 2132/0 6/12/2559
 5. 5ปิดรับสมัครแล้ว เชิญคนพิการเข้าตำแหน่งพนักงานราชการ (จ้า... 3187/3 31/10/2559
 6. 6เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งช่างคอมพิวเตอร... 2110/0 19/09/2559
 7. 7เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานราชการ (ประเภทสัญญาจ้าง) : เชี... 3844/1 7/07/2559
 8. 8เชิญคนพิการสมัครเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงา... 6345/10 1/06/2559
 9. 9เชิญคนพิการเข้ารับราชการตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน : ส... 3505/3 25/05/2559
 10. 10เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการได้ยิน เข้าทำงานทางด้านพนักงานรา... 4106/0 22/04/2559
 11. 11เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งวิศวกร / นักเทคโนโลยีอวกาศ / นักพัฒนา... 1990/0 19/04/2559
 12. 12เชิญคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย เข้าบรรจุบุคคลเข้ารับ... 3400/0 28/03/2559
 13. 13เชิญคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี (คนพิการ) : ก... 2096/0 22/03/2559
 14. 14เชิญคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (คนพิการ) : กรม... 2649/0 22/03/2559
 15. 15เชิญคนพิการ เข้าทำงานราชการ พนักงานประจำสำนักงาน : กระบี่ 2541/0 13/01/2559