ข่าวภาครัฐรับคนพิการทำงาน หน้า 1

 1. 1รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป : สำนักงานเศ... 2110/0 9/01/2561
 2. 2รับพนักงานจ้างเหมาบริการคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งบรรณารักษ์ : กระ... 1432/0 8/01/2561
 3. 3เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ราชเทวี กทม. 2174/0 28/11/2560
 4. 4เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานพนักงานรับโทรศัพท์ (ล... 2204/0 11/10/2560
 5. 5เชิญคนพิการเพศชาย เข้าทำงานพนักงานจ้างเหมารายปี : รพ.ตำรวจ 2095/0 22/09/2560
 6. 6เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฝ่ายกู้ยืม : กองท... 2080/0 18/09/2560
 7. 7ประกาศรับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป : กรมส... 3210/0 7/08/2560
 8. 8เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป : กรมศุลกากร 4034/0 25/05/2560
 9. 9รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให... 4757/5 2/05/2560
 10. 10เชิญคนพิการ สมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป : สำนักงานสรรพส... 5805/0 7/12/2559
 11. 11เชิญคนพิการเข้าทำงานพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ... 4040/0 6/12/2559
 12. 12ปิดรับสมัครแล้ว เชิญคนพิการเข้าตำแหน่งพนักงานราชการ (จ้า... 5098/3 31/10/2559
 13. 13เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งช่างคอมพิวเตอร... 3922/0 19/09/2559
 14. 14เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานราชการ (ประเภทสัญญาจ้าง) : เชี... 5872/1 7/07/2559
 15. 15เชิญคนพิการสมัครเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงา... 9533/10 1/06/2559