ข่าวภาครัฐรับคนพิการทำงาน หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการเพศชาย เข้าทำงานพนักงานจ้างเหมารายปี : รพ.ตำรวจ 230/0 22/09/2560
 2. 2เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฝ่ายกู้ยืม : กองท... 342/0 18/09/2560
 3. 3ประกาศรับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป : กรมส... 1575/0 7/08/2560
 4. 4เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป : กรมศุลกากร 2830/0 25/05/2560
 5. 5รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให... 3259/5 2/05/2560
 6. 6เชิญคนพิการ สมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป : สำนักงานสรรพส... 4509/0 7/12/2559
 7. 7เชิญคนพิการเข้าทำงานพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ... 2811/0 6/12/2559
 8. 8ปิดรับสมัครแล้ว เชิญคนพิการเข้าตำแหน่งพนักงานราชการ (จ้า... 3853/3 31/10/2559
 9. 9เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งช่างคอมพิวเตอร... 2737/0 19/09/2559
 10. 10เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานราชการ (ประเภทสัญญาจ้าง) : เชี... 4565/1 7/07/2559
 11. 11เชิญคนพิการสมัครเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงา... 7557/10 1/06/2559
 12. 12เชิญคนพิการเข้ารับราชการตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน : ส... 4163/3 25/05/2559
 13. 13เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการได้ยิน เข้าทำงานทางด้านพนักงานรา... 4862/0 22/04/2559
 14. 14เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งวิศวกร / นักเทคโนโลยีอวกาศ / นักพัฒนา... 2616/0 19/04/2559
 15. 15เชิญคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย เข้าบรรจุบุคคลเข้ารับ... 4139/0 28/03/2559