ข่าวภาครัฐรับคนพิการทำงาน หน้า 1

กระทู้ทั้งหมด

 1. 1เชิญคนพิการวุฒิปริญญาตรี เข้าสมัครตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ :... 1270/0 20/08/2562
 2. 2รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานภาษี... 1317/0 5/08/2562
 3. 3รับสมัครคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงา... 1533/0 2/08/2562
 4. 4รับสมัครคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง... 1641/0 2/08/2562
 5. 5รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติก... 874/0 2/08/2562
 6. 6เชิญคนพิการเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุร... 1428/0 11/07/2562
 7. 7รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป : สำนักงานนโ... 2266/0 24/06/2562
 8. 8รับสมัครคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ : สำ... 2557/0 27/05/2562
 9. 9เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป : กรมประมง สมุทร... 3336/0 12/03/2562
 10. 10เชิญคนพิการ เข้าทำงานเป็นพนักงานราชการทั่วไป : สำนักงานสรรพากรภา... 4386/3 18/12/2561
 11. 11กรมประมง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต... 4139/1 12/11/2561
 12. 12รับคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งธุรการ/คอมพิวเตอร์ : ... 5337/15 9/11/2561
 13. 13เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานจ้างเหมานวดผ่อนคลาย : หลักสี่... 3742/0 1/11/2561
 14. 14เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งนิติกร : สำนักงาน ปปง. 3501/0 22/10/2561
 15. 15เชิญคนพิการเข้าตำแหน่งพนักงานโอเปอร์เรเตอร์ : สำนักงานคณะกรรมการ... 3669/0 19/10/2561