ข่าวภาครัฐรับคนพิการทำงาน หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานภาษีสรร... 1742/2 15/06/2561
 2. 2เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานราชการ ( ธุรการ , เจ้าพนักงาน... 3422/0 3/05/2561
 3. 3เชิญคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานลูกจ้างชั่วคราว สนับสนุนการปฏ... 1880/0 18/04/2561
 4. 4รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป : สำนักงานเศ... 5198/1 9/01/2561
 5. 5รับพนักงานจ้างเหมาบริการคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งบรรณารักษ์ : กระ... 4065/0 8/01/2561
 6. 6เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ราชเทวี กทม. 4930/0 28/11/2560
 7. 7เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานพนักงานรับโทรศัพท์ (ล... 3805/0 11/10/2560
 8. 8เชิญคนพิการเพศชาย เข้าทำงานพนักงานจ้างเหมารายปี : รพ.ตำรวจ 3696/0 22/09/2560
 9. 9เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฝ่ายกู้ยืม : กองท... 3788/0 18/09/2560
 10. 10ประกาศรับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป : กรมส... 4822/0 7/08/2560
 11. 11เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป : กรมศุลกากร 5545/0 25/05/2560
 12. 12รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให... 7468/6 2/05/2560
 13. 13เชิญคนพิการ สมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป : สำนักงานสรรพส... 8126/0 7/12/2559
 14. 14เชิญคนพิการเข้าทำงานพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ... 6136/0 6/12/2559
 15. 15ปิดรับสมัครแล้ว เชิญคนพิการเข้าตำแหน่งพนักงานราชการ (จ้า... 7290/3 31/10/2559