ข่าวภาครัฐรับคนพิการทำงาน หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป : กรมประมง สมุทร... 1798/0 12/03/2562
 2. 2เชิญคนพิการ เข้าทำงานเป็นพนักงานราชการทั่วไป : สำนักงานสรรพากรภา... 2977/3 18/12/2561
 3. 3กรมประมง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต... 2936/1 12/11/2561
 4. 4รับคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งธุรการ/คอมพิวเตอร์ : ... 3515/14 9/11/2561
 5. 5เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานจ้างเหมานวดผ่อนคลาย : หลักสี่... 2547/0 1/11/2561
 6. 6เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งนิติกร : สำนักงาน ปปง. 2377/0 22/10/2561
 7. 7เชิญคนพิการเข้าตำแหน่งพนักงานโอเปอร์เรเตอร์ : สำนักงานคณะกรรมการ... 2536/0 19/10/2561
 8. 8เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าพ... 2980/0 3/09/2561
 9. 9เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานภาษีสรร... 5784/3 15/06/2561
 10. 10เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานราชการ ( ธุรการ , เจ้าพนักงาน... 6292/0 3/05/2561
 11. 11เชิญคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานลูกจ้างชั่วคราว สนับสนุนการปฏ... 4995/0 18/04/2561
 12. 12รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป : สำนักงานเศ... 9930/1 9/01/2561
 13. 13รับพนักงานจ้างเหมาบริการคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งบรรณารักษ์ : กระ... 8380/0 8/01/2561
 14. 14เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ราชเทวี กทม. 9397/0 28/11/2560
 15. 15เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานพนักงานรับโทรศัพท์ (ล... 6527/0 11/10/2560