ข่าวภาครัฐรับคนพิการทำงาน หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการ สมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป : สำนักงานสรรพส... 3095/0 7/12/2559
 2. 2เชิญคนพิการเข้าทำงานพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ... 1685/0 6/12/2559
 3. 3ปิดรับสมัครแล้ว เชิญคนพิการเข้าตำแหน่งพนักงานราชการ (จ้า... 2712/2 31/10/2559
 4. 4เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งช่างคอมพิวเตอร... 1716/0 19/09/2559
 5. 5เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานราชการ (ประเภทสัญญาจ้าง) : เชี... 3388/1 7/07/2559
 6. 6เชิญคนพิการสมัครเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงา... 5539/10 1/06/2559
 7. 7เชิญคนพิการเข้ารับราชการตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน : ส... 3101/3 25/05/2559
 8. 8เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการได้ยิน เข้าทำงานทางด้านพนักงานรา... 3263/0 22/04/2559
 9. 9เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งวิศวกร / นักเทคโนโลยีอวกาศ / นักพัฒนา... 1602/0 19/04/2559
 10. 10เชิญคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย เข้าบรรจุบุคคลเข้ารับ... 2958/0 28/03/2559
 11. 11เชิญคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี (คนพิการ) : ก... 1716/0 22/03/2559
 12. 12เชิญคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (คนพิการ) : กรม... 2262/0 22/03/2559
 13. 13เชิญคนพิการ เข้าทำงานราชการ พนักงานประจำสำนักงาน : กระบี่ 2150/0 13/01/2559
 14. 14เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (คนพิการ)... 2425/0 22/12/2558
 15. 15เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักง... 2136/0 22/12/2558