ข่าวภาครัฐรับคนพิการทำงาน หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน... 2469/0 18/06/2564
 2. 2รับสมัครบุคคล (พิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป : กรม... 2492/0 14/06/2564
 3. 3รับสมัครบุคคล(พิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนก... 1638/0 25/05/2564
 4. 4**ปิดรับสมัคร**รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานร... 1429/0 6/05/2564
 5. 5**ปิดรับสมัคร**รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่ว... 1373/0 6/05/2564
 6. 6รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้ารับเป็นข้า... 2003/0 5/04/2564
 7. 7รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) : สำ... 1922/0 24/11/2563
 8. 8เปิดรับสมัครคนพิการเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการ... 1600/0 2/11/2563
 9. 9รับพนักงานราชการคนพิการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ / ตำแหน่งทรัพยากรบุ... 3344/0 29/06/2563
 10. 10รับสมัครพนักงานราชการ (คนพิการ) ตำแหน่งพนักงานบุคลากร : กรมประมง... 2400/0 23/06/2563
 11. 11รับสมัครพนักงานราชการ (คนพิการ) ตำแหน่งพนักงานธุรการ : กรมประมง ... 1871/0 22/06/2563
 12. 12รับสมัครพนักงานราชการ (คนพิการ) ตำแหน่งพนักงานธุรการ : กรมประมง ... 1944/0 17/06/2563
 13. 13รับสมัครพนักงานราชการ (คนพิการ) ตำแหน่งพนักงานบรรณารักษ์ : กรมปร... 1916/0 15/06/2563
 14. 14รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป : กรมพัฒนาสั... 3171/0 2/06/2563
 15. 15เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : สำนั... 3670/0 27/02/2563