ข้อมูลรับคนพิการทำงาน หน้า 1

 1. 1กรุงเทพมหานคร: รับสมัคร พนักงานธุรการบัญชี โดย บางจาก คอร์ปอเรชั่น 23 มิถุนายน 2560 หมดเขต 15 กรกฎาคม 2560
 2. 2นนทบุรี: รับสมัครคนพิการทางด้านเคลื่อนไหว-เดินได้ เข้าทำงาน... โดย บริษัท เปรมดิ์ปรีชา จำกัด 21 มิถุนายน 2560 หมดเขต 31 กรกฎาคม 2560
 3. 3ระยอง: บริษัท เอลิแอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ... โดย เอลิแอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด 21 มิถุนายน 2560 หมดเขต 30 542
 4. 4นครปฐม: บริษัท บีทาเก้น จำกัด รับผู้ช่วยธุรการฝ่ายทรัพยากร... โดย บริษัท 19 มิถุนายน 2560 หมดเขต 30 กรกฎาคม 2560
 5. 5กรุงเทพมหานคร: รับสมัครพนักงานรับโทรศัพท์ โดย ธนกูล เวิร์คกรุ๊ป 16 มิถุนายน 2560 หมดเขต 31 กรกฎาคม 2560
 6. 6กรุงเทพมหานคร: รับสมัครงานตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่บุคคล" โดย บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด(มหาชน) 12 มิถุนายน 2560 หมดเขต 9 มิถุนายน 2560
 7. 7กรุงเทพมหานคร: รับสมัครพนักงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ (คนพิการ) จำนวน... โดย พฤกษาคลินิก โฮลดิ้ง จำกัด 14 มิถุนายน 2560 หมดเขต 31 ธันวาคม 2561
 8. 8กรุงเทพมหานคร: ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา โดย บริษัทสโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด 5 มิถุนายน 2560 หมดเขต 1 กรกฎาคม 2560
 9. 9กรุงเทพมหานคร: รับสมัครคนพิการทำงานเป็นบุคคล สรรหา โดย บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด 5 มิถุนายน 2560 หมดเขต 30 542
 10. 10กรุงเทพมหานคร: รับพนักงานธุรการ โดย อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง 5 มิถุนายน 2560 หมดเขต 30 มิถุนายน 2560
 11. 11กรุงเทพมหานคร: รับสมัครผู้พิการเข้าทำงาน โดย บริษัท สุนทรเมทัลอินดัสทรี้ส์ จำกัด 5 มิถุนายน 2560 หมดเขต 30 542
 12. 12กรุงเทพมหานคร: รับคนพิการทางร่างกาย 10 อัตรา โดย บ.แอล.พี.เอ็น.ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 5 มิถุนายน 2560 หมดเขต 1 สิงหาคม 2560
 13. 13นครปฐม: พนักงาน รับ - ส่งเอกสาร (Messenger) โดย บริษัท 5 มิถุนายน 2560 หมดเขต 30 มิถุนายน 2560
 14. 14สมุทรปราการ: รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต โดย ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 24 พฤษภาคม 2560 หมดเขต 30 542
 15. 15กรุงเทพมหานคร: บ.A&P เปิดรับสมัครผู้พิการทางหู หรือผู้พิการด้านอื... โดย เอ แอนด์ พี 17 พฤษภาคม 2560 หมดเขต 31 ธันวาคม 2561