ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสมกับความพิก... ใหม่ล่าสุด 74/0 30/03/2560
 2. 2คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทั่วไป หรือตามความเหมาะส... ใหม่ล่าสุด 43/0 30/03/2560
 3. 3คนพิการนั่งวีลแชร์ ต้องการทำงานทั่วไป คอมพิวเตอร์ : พัทยา ใหม่ล่าสุด 61/0 30/03/2560
 4. 4คนพิการทางด้านการได้ยิน ต้องการงานทางด้านบัญชี การเงิน : เมืองชล... 174/0 27/03/2560
 5. 5คนพิการทางการสื่อความหมาย ต้องการทำงานทางด้านพนักงานฝ่ายผลิต : ป... 170/0 27/03/2560
 6. 6คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านเอกสาร คอมพิวเต... 314/0 24/03/2560
 7. 7คนพิการทางด้านร่างกาย-ใช้รถเข็น ต้องการงานทางด้านธุรการหรืองานตา... 247/0 24/03/2560
 8. 8คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านคอมพิวเตอร์ บรรณา... 381/0 21/03/2560
 9. 9คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทั่วไปตามความเหมาะสม : อ... 372/0 21/03/2560
 10. 10คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทั่วไปหรือตามความเหมาะ... 352/0 21/03/2560
 11. 11คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ งานทรัพย... 323/0 21/03/2560
 12. 12คนพิการทางด้านร่างกาย-รถเข็น ต้องการงานตามความเหมาะสม : พิษณุโลก 273/0 21/03/2560
 13. 13คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานด้านคอมพิวเตอร์ : คลอง... 330/0 20/03/2560
 14. 14คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทั่วไป ในเขตจังหวัดเชียง... 328/0 20/03/2560
 15. 15คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ประสานงา... 925/0 16/02/2560