ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : นครศรีธรรมราช 77/0 18/10/2560
 2. 2คนพิการทางการได้ยิน (หูหนวก 1 ข้าง) ต้องการทำงานตามความเหมาะสม :... 79/0 18/10/2560
 3. 3คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ คอมพิวเต... 117/0 18/10/2560
 4. 4คนพิการทางการสื่อสาร (พูดไม่ชัด) ต้องการงานธุรการ / เอกสาร : สิง... 88/0 18/10/2560
 5. 5คนพิการร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทั่วไป งานที่เหมาะสม : วุฒากา... 437/0 10/10/2560
 6. 6คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านคอมพิวเตอร์ : บาง... 421/0 10/10/2560
 7. 7คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านการเกษตรหรืองานราชการ : ช... 397/0 10/10/2560
 8. 8คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านพนักงานทั่วไป หรื... 528/0 3/10/2560
 9. 9คนพิการทางด้านร่างกาย (แขน/ขา สั้น) ต้องการงานตามความเหมาะสม : พ... 541/0 2/10/2560
 10. 10คนพิการทางด้านร่างกาย-ใช้เก้าอีเข็น ต้องการงานทางด้านออกแบบ Art ... 454/0 2/10/2560
 11. 11คนพิการทางด้านร่างกาย-ใช้เก้าอี้เข็น ต้องการทำงานธุรการ เอกสารหร... 531/0 28/09/2560
 12. 12คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านไฟฟ้า คอมพิวเตอ... 569/0 27/09/2560
 13. 13คนพิการทางด้านร่างกาย นั่งวีลแชร์ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : ป... 495/0 27/09/2560
 14. 14คนพิการทางการได้ยิน (หูตึง 1 ข้าง) ต้องการงานตามความเหมาะสม : สุ... 708/0 22/09/2560
 15. 15คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานทางด้านรับโทรศัพท์ ประชาสัมพันธ์... 574/0 22/09/2560