ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : ราชบุรี 345/0 1/10/2561
 2. 2คนพิการทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) ต้องการทำงานตามความเหมาะ... 418/0 1/10/2561
 3. 3คนพิการทางการมองเห็น ต้องการทำงานทางด้านรับโทรศัพท์ โอเปอร์เรเตอ... 354/0 1/10/2561
 4. 4คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านบุคคล ธุรการ หร... 388/0 1/10/2561
 5. 5คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทั่วไป หรืองานตามความเ... 378/0 1/10/2561
 6. 6คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานแม่บ้าน : เชียงใหม่ 417/0 1/10/2561
 7. 7คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางการการเขียนแบบ : ชล... 824/0 30/08/2561
 8. 8คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสมในจังหวั... 890/0 30/08/2561
 9. 9คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านธุรการ งานตามความเหมาะสม ... 812/0 30/08/2561
 10. 10คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านคีย์ข้อมูล รับโทร... 780/0 29/08/2561
 11. 11คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ประสานงา... 814/0 29/08/2561
 12. 12คนพิการใช้เก้าอี้เข็น ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ IT : มหาสาร... 766/0 29/08/2561
 13. 13คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : อุทัย... 828/0 29/08/2561
 14. 14คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ : อยุธยา 1245/0 25/07/2561
 15. 15คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานธุรการ : มหาสารคาม 1167/0 25/07/2561