ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1คนพิการร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธรการ/คลังสินค้า : หนองจ... 148/0 26/06/2560
 2. 2คนพิการทางการสื่อสาร ต้องการงานตามความสามารถ : มหาสารคาม 128/0 26/06/2560
 3. 3คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : ดอนเมือ... 127/0 26/06/2560
 4. 4คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านกฎหมาย ทนายความ ว... 119/0 26/06/2560
 5. 5คนพิการทางด้านสายตา (สายตาเลือนราง) ต้องการงานตามความเหมาะสม : ส... 755/0 7/06/2560
 6. 6คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านงานฟรีแลนด์ งาน... 794/0 7/06/2560
 7. 7คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานด้านบุคคล ธุรการ งานกราฟ... 815/0 7/06/2560
 8. 8คนพิการทางการมองเห็น ต้องการงานประชาสัมพันธ์ / โอเปอร์เรเตอร์ : ... 625/0 7/06/2560
 9. 9คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุ... 547/0 7/06/2560
 10. 10คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านคีย์ข้อมูลคอมพิวเ... 1163/0 25/05/2560
 11. 11คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานทางด้านประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ : ... 953/0 25/05/2560
 12. 12คนพิการทางการได้ยินต้องการงานตามความเหมาะสม : ดินแดง กทม. 1030/0 25/05/2560
 13. 13คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านพนักงานฝ่ายผลิต/สโตร์ : ช... 899/0 24/05/2560
 14. 14คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานที่สามารถทำที่บ้านได้ 1310/0 16/05/2560
 15. 15คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทั่วไป งานตามความเหมาะ... 1143/0 16/05/2560