ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1คนพิการทางด้านออทิสติกต้องการทำงานตามความเหมาะสม : หาดใหญ่ สงขลา 879/0 5/03/2562
 2. 2คนพิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ ต้องการทำงานทางด้านบริการลูก... 944/0 5/03/2562
 3. 3คนพิการต้องการทำงานตามความเหมาะสม : สุพรรณบุรี 900/0 5/03/2562
 4. 4คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ พิม... 953/0 5/03/2562
 5. 5คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านเอกสาร ธุรการ :... 1356/0 5/02/2562
 6. 6คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านเอกสาร ธุรการ :... 1255/0 5/02/2562
 7. 7เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานธุรการ ประสานงานพื้น... 1256/0 5/02/2562
 8. 8คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานที่หยุดเสาร์-อาทิตย์ : อ... 1314/0 5/02/2562
 9. 9คนพิการการใช้รถเข็น ต้องการงานทางด้านคอมพิวเตอร์ : นนทบุรี 1160/0 5/02/2562
 10. 10เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานในหน่วยงานราชการเขตพ... 1284/0 4/02/2562
 11. 11คนพิการด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ การเงิน : บ... 1225/0 4/02/2562
 12. 12คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านพนักงานฝ่ายผลิต... 1245/0 4/02/2562
 13. 13คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านพนักงานฝ่ายผลิต... 1377/0 28/01/2562
 14. 14คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ (แขนซ้าย) ต้องการทำงานทางด้านธุรกา... 1582/0 16/01/2562
 15. 15เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางบัญชี ธุรการ ใน... 1512/0 16/01/2562