ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานด้านธุรการ ประสานงาน งาน... ใหม่ล่าสุด 26/0 21/08/2560
 2. 2คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านบัญชี : กทม. ใหม่ล่าสุด 24/0 21/08/2560
 3. 3คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานทางด้านพนักงานรับโทรศัพท์ : บางก... ใหม่ล่าสุด 18/0 21/08/2560
 4. 4คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานด้านคอมพิวเตอร์ คลังสินค... ใหม่ล่าสุด 23/0 21/08/2560
 5. 5คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ประสานงา... ใหม่ล่าสุด 16/0 21/08/2560
 6. 6คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านคอมพิวเตอร์ กราฟฟ... ใหม่ล่าสุด 15/0 21/08/2560
 7. 7คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านกราฟฟิค ถ่ายภาพ... ใหม่ล่าสุด 22/0 21/08/2560
 8. 8คนพิการทางด้านร่าง-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ทั่วไป : ชล... ใหม่ล่าสุด 16/0 21/08/2560
 9. 9คนพิการทางด้านร่างกาย – ใช้รถเข็น ต้องการงานทางด้านคอมพิวเตอร์ :... ใหม่ล่าสุด 16/0 21/08/2560
 10. 10คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานางด้านออกแบบ เครื่องประดับ : บาง... 571/0 21/07/2560
 11. 11คนพิการทางด้านการได้ยิน ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : สตูล 464/0 21/07/2560
 12. 12คนพิการทางด้านการได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านซ่อมบำรุง งานทั่วไป :... 451/0 21/07/2560
 13. 13คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านพนักงานทั่วไป : ร่มเกล้า ... 417/0 21/07/2560
 14. 14คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : ร่มเกล้า กทม. 430/0 21/07/2560
 15. 15คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านเอกสาร ธุรการ :... 570/0 20/07/2560