ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านคีย์ข้อมูล ธุรการ : ได้ทุ... 119/0 21/05/2561
 2. 2คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานในพื้นที่จังหวัดเชียงร... 55/0 21/05/2561
 3. 3คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์, HR : ทุ่งครุ... 75/0 21/05/2561
 4. 4คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ IT ... 230/0 15/05/2561
 5. 5คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงาน ... 242/0 15/05/2561
 6. 6คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ประสานงา... 349/0 8/05/2561
 7. 7คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ประสานงา... 308/0 8/05/2561
 8. 8คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานทางด้านธุรการ : บางกะปิ กทม. 307/0 8/05/2561
 9. 9คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานทางด้านโอเปอร์เรเตอร์หรือคอมพิวเ... 318/0 7/05/2561
 10. 10คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานทางด้านธุรการ/คีย์ข้อมูล : ทวีวัฒน... 694/0 3/04/2561
 11. 11คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานใรเขตพื้นที่จังหวัดอุบ... 525/0 3/04/2561
 12. 12คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานด้านการผลิต หรืองานตามคว... 564/0 3/04/2561
 13. 13คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : ชัยภูมิ 514/0 3/04/2561
 14. 14คนพิการทางการเคลื่อนไหว ต้องการงานตามความเหมาะสม : กทม. 1169/0 7/03/2561
 15. 15คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทั่วไป ตามความเหมาะสม ... 1054/0 7/03/2561