ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านทรัพยากรมนุษย์/คอ... 59/0 25/06/2562
 2. 2คนพิการทางการได้ยินต้องการงานทางด้านธุรการงานเอกสาร หรืองานเขียน... 70/0 25/06/2562
 3. 3คนพิการทางด้านร่างกาย (แขนขวาขาด) ต้องการงานตามความเหมาะสม : ทำง... 318/0 12/06/2562
 4. 4คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านบัญชี ธุรการ งานฝ... 361/0 10/06/2562
 5. 5คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานฝ่ายผลิต หรืองานตามความเ... 301/0 10/06/2562
 6. 6คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทั่วไป งานตามความเหมาะสม... 388/0 7/06/2562
 7. 7คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ Admi... 379/0 7/06/2562
 8. 8คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทั่วไป งานตามความเหมาะสม... 354/0 7/06/2562
 9. 9คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ : ปทุมธา... 340/0 7/06/2562
 10. 10คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : บางซื่อ... 516/0 28/05/2562
 11. 11คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ งาน... 530/0 28/05/2562
 12. 12คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานด้าน ธุรการ เอกสาร คอม... 477/0 28/05/2562
 13. 13คนพิการทางด้านออทิสติก (ทำงานได้ปกติ) ต้องการทำงานทางด้านคีย์ข้อ... 513/0 28/05/2562
 14. 14คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านสโตร์ : บางนา กทม... 771/0 9/05/2562
 15. 15คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ (ขาขาด 1 ข้าง) ต้องการงานทางด้านรา... 792/0 7/05/2562