ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : กทม. / ปริมณฑล 595/0 21/11/2562
 2. 2คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม ในพื้นท... 548/0 21/11/2562
 3. 3คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ประชาสัม... 519/0 21/11/2562
 4. 4คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ หรืองานเอก... 509/0 21/11/2562
 5. 5คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงาน ฝ่ายผลิต งานช่าง หรืองา... 631/0 21/11/2562
 6. 6คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านล่าม มัคคุเทศก์ ประสานงาน... 687/0 6/11/2562
 7. 7คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ คีย์ข้อม... 675/0 6/11/2562
 8. 8คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานด้านธุรการ ประสานงาน หรื... 649/0 6/11/2562
 9. 9คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : กาฬสินธุ์ 566/0 6/11/2562
 10. 10คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานทางด้านธุรการประสานงานทั่วไป : บ... 614/0 6/11/2562
 11. 11คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานเกี่ยวกับนวดแผนไทย : สมุทรปราการ 1233/0 23/09/2562
 12. 12คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานเกี่ยวกับนวดแผนไทย : สมุทรปราการ 1226/0 23/09/2562
 13. 13คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานด้านพนักงานรับ-ส่งเอกส... 1405/0 23/09/2562
 14. 14คนพิการด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการหรือคอมพิวเต... 1586/0 9/09/2562
 15. 15คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานในพื้นที่ กทม. 1572/0 9/09/2562