ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านพนักงานฝ่ายผลิต/สโตร์ : ช... ใหม่ล่าสุด 57/0 24/05/2560
 2. 2คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานที่สามารถทำที่บ้านได้ 420/0 16/05/2560
 3. 3คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทั่วไป งานตามความเหมาะ... 334/0 16/05/2560
 4. 4คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทั่วไปในจังหวัดสมุทรปราก... 257/0 16/05/2560
 5. 5คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานทำความสะอาด แม่บ้าน : สุราษฎร์ธานี 477/0 12/05/2560
 6. 6คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานธุรการ งานทั่วไป งานตามความเหมาะสม... 573/0 11/05/2560
 7. 7เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ทั่วไป : เ... 514/0 11/05/2560
 8. 8เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ คีย์ข้... 523/0 11/05/2560
 9. 9คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : ราษฎร... 713/0 5/05/2560
 10. 10คนพิการทางด้านสายตา (เลือนราง) ต้องการทำงานทั่วไป : นครราชสีมา 617/0 5/05/2560
 11. 11คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ เอกสารต่าง... 920/0 26/04/2560
 12. 12คนพิการทางด้านร่างกาย-ใช้รถเข็น ต้องการทำงานทางด้าน Admin, ดูแลร... 793/0 26/04/2560
 13. 13คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านติดต่อประสานงาน :... 799/0 25/04/2560
 14. 14คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ : สมุทรป... 681/0 25/04/2560
 15. 15คนพิการทางการเคลื่อนไหว-เดินได้ ต้องการทำงานในหน่วยงานราชการ : ส... 716/0 25/04/2560