ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1คนพิการคนหูหนวก สาขาวิชาหูหนวกศึกษา 602/0 6/11/2566
 2. 2คนพิการพิการทางสติปัญญา ทำงานประเภทใช้แรงงานได้ 1754/0 3/10/2565
 3. 3คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานด้านธุรการ ประสานงาน : พ... 3445/0 25/05/2564
 4. 4คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : รังสิต ... 2977/0 25/05/2564
 5. 5คนพิการทางการเคลื่อนไหว-เดินได้ ต้องการงานทางด้านเอกสารธุรการ : ... 2724/0 25/05/2564
 6. 6คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงานท... 2587/0 25/05/2564
 7. 7คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานครูหรืองานในหน่วยงานภาคร... 2638/0 29/04/2564
 8. 8คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานในเขตแจ้งวัฒนะ หรือพื้... 2564/0 22/04/2564
 9. 9คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : นครราชส... 2747/0 22/04/2564
 10. 10คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : สุราษฎร... 2463/0 22/03/2564
 11. 11คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านประชาสัมพันธ์ ประ... 2581/0 22/03/2564
 12. 12คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงาน ... 2559/0 22/03/2564
 13. 13คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : สมุทรปร... 2501/0 22/03/2564
 14. 14คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานด้านผลิตอาหารเครื่องดื่ม : เขตนนทบ... 2893/0 16/02/2564
 15. 15คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านคีย์ข้อมูลคอมพิวเ... 2869/0 16/02/2564