ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1คนพิการด้านจิตใจ ต้องการงานทางด้านทำความสะอาด งาน ร.ป.ภ หรือตามค... 535/0 8/05/2563
 2. 2คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานคอมพิวเตอร์หรืองานตามควา... 667/0 28/04/2563
 3. 3คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานรับ-ส่งของ หรืองานตามความเหมาะสม :... 676/0 28/04/2563
 4. 4คนพิการทางด้านสายตา (เลือนราง) ต้องการงานเอกสาร งานขาย หรืองานตา... 613/0 28/04/2563
 5. 5คนพิการนั่งรถเข็น ต้องการงานตามความเหมาะสม : ห้วยขวาง กทม. 646/0 28/04/2563
 6. 6คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ งานตามความ... 667/0 27/04/2563
 7. 7คนพิการทางร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานธุรการ บุคคล : ชลบุรี 632/0 27/04/2563
 8. 8คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานในจังหวัดอุบลราชธานี 617/0 27/04/2563
 9. 9คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : ประชา... 734/0 27/04/2563
 10. 10คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานทางด้านเอกสาร ธุรการ : สมุทรสาคร 886/0 7/04/2563
 11. 11คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานด้านคอมพิวเตอร์หรือตามคว... 890/0 7/04/2563
 12. 12คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานด้านการขายทางโทรศัพท์ ... 1643/0 21/01/2563
 13. 13คนพิการต้องการงานตามความเหมาะสม งานประจำหรืองานราชการ : ยะลา 1473/0 21/01/2563
 14. 14คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ : ชลบุรี 1588/0 21/01/2563
 15. 15คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านติดต่อประสานงาน O... 1552/0 21/01/2563