ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1คนพิการทางการเคลื่อนไหว ต้องการงานตามความเหมาะสม : กทม. 503/0 7/03/2561
 2. 2คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทั่วไป ตามความเหมาะสม ... 404/0 7/03/2561
 3. 3คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทั่วไปหรือตามความเหมาะสม... 406/0 6/03/2561
 4. 4คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : กาฬสินธ... 529/0 27/02/2561
 5. 5คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานทางด้านธุรการ ทั่วไป : ลำปาง 515/0 27/02/2561
 6. 6คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : บางพลี ... 555/0 21/02/2561
 7. 7คนพิการทำงานร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม ในเขตพื้นที... 591/0 21/02/2561
 8. 8คนพิการทางด้านร่างกาย นั่งวีลแชร์ ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์... 500/0 21/02/2561
 9. 9คนพิการทางการเคลื่อนไหว นั่งวีลแชร์ ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอ... 495/0 21/02/2561
 10. 10เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานในพื้นที่จังหวัดลพบุ... 567/0 19/02/2561
 11. 11คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านคลังสินค้า : ปท... 929/0 30/01/2561
 12. 12คนพิการทางด้านสายตา ต้องการงานตามความเหมาะสม : ดินแดง กทม. 755/0 30/01/2561
 13. 13คนพิการทางด้านร่างกาย ต้องการทำงานทางด้านธุรการ : พิษณุโลก 825/0 29/01/2561
 14. 14คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทั่วไป หรือตามความเหมาะส... 970/1 29/01/2561
 15. 15คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานเปลี่ยนงานด้านธุรการ : ก... 1512/0 11/01/2561