ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ งานเอกสา... 134/0 23/08/2562
 2. 2คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านเอกสาร งานวิจัย... 81/0 23/08/2562
 3. 3คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ Graphic Desig... 115/0 23/08/2562
 4. 4คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทั่วไป/คอมพิวเตอร์ งาน... 93/0 23/08/2562
 5. 5คนพิการใช้รถเข็น ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก : จันทบุรี 510/0 25/07/2562
 6. 6คนพิการทางด้านร่างกาย ใช้รถเข็น ต้องการทำงานที่รับมาทำที่บ้านได้... 610/0 18/07/2562
 7. 7คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ เอกสาร :... 764/0 15/07/2562
 8. 8คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ/ประสานงาน ... 662/0 15/07/2562
 9. 9คนพิการทางการสื่อความหมาย ต้องการงานด้านบัญชี ในเขตพื้นที่สมุทรส... 636/0 15/07/2562
 10. 10คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านทรัพยากรมนุษย์/คอ... 1177/0 25/06/2562
 11. 11คนพิการทางการได้ยินต้องการงานทางด้านธุรการงานเอกสาร หรืองานเขียน... 1222/0 25/06/2562
 12. 12คนพิการทางด้านร่างกาย (แขนขวาขาด) ต้องการงานตามความเหมาะสม : ทำง... 1254/0 12/06/2562
 13. 13คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านบัญชี ธุรการ งานฝ... 1276/0 10/06/2562
 14. 14คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานฝ่ายผลิต หรืองานตามความเ... 1219/0 10/06/2562
 15. 15คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทั่วไป งานตามความเหมาะสม... 1296/0 7/06/2562