ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านเอกสาร ธุรการ :... 513/0 5/02/2562
 2. 2คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านเอกสาร ธุรการ :... 436/0 5/02/2562
 3. 3เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานธุรการ ประสานงานพื้น... 465/0 5/02/2562
 4. 4คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานที่หยุดเสาร์-อาทิตย์ : อ... 482/0 5/02/2562
 5. 5คนพิการการใช้รถเข็น ต้องการงานทางด้านคอมพิวเตอร์ : นนทบุรี 418/0 5/02/2562
 6. 6เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานในหน่วยงานราชการเขตพ... 518/0 4/02/2562
 7. 7คนพิการด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ การเงิน : บ... 461/0 4/02/2562
 8. 8คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านพนักงานฝ่ายผลิต... 467/0 4/02/2562
 9. 9คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านพนักงานฝ่ายผลิต... 598/0 28/01/2562
 10. 10คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ (แขนซ้าย) ต้องการทำงานทางด้านธุรกา... 789/0 16/01/2562
 11. 11เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางบัญชี ธุรการ ใน... 730/0 16/01/2562
 12. 12คนพิการทางการได้ยินต้องการงานทางด้านธุรการ งานพัสดุ ในพื้นที่อำเ... 748/0 16/01/2562
 13. 13คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านบุคคล ธุรการเอก... 755/0 16/01/2562
 14. 14คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ : บางรัก กทม. 693/0 16/01/2562
 15. 15คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานธุรการเอกสาร : บางกอกน้อย กทม. 716/0 16/01/2562