ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานเปลี่ยนงานด้านธุรการ : ก... 238/0 11/01/2561
 2. 2คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : สุราษฎร... 161/0 9/01/2561
 3. 3คนพิการทางด้านสายตา ต้องการงานทางด้านรับโทรศัพท์ : บางนา กทม. 168/0 8/01/2561
 4. 4คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานด้าน รับ-ส่งเอกสาร : ป... 243/0 8/01/2561
 5. 5คนพิการทางด้านจิตใจ ต้องการงานด้านธุรการ คอมพิวเตอร์ : กรุงเทพมห... 209/0 8/01/2561
 6. 6คนพิการสายตาเลือนราง ต้องการทำงานทางด้าน Call Center, Operator ง... 166/0 8/01/2561
 7. 7คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานด้านวิศวกร : นครราชสีม... 772/0 23/11/2560
 8. 8คนพิการทางด้านสายตา (เลือนราง) ต้องการงานทางด้านบุคคล : ปริมณฑล,... 781/0 23/11/2560
 9. 9คนพิการทางการเคลื่อนไหว ต้องการทำงานทางด้านธุรการ คอมพิวเตอร์ : ... 846/0 23/11/2560
 10. 10คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : สวนหล... 812/0 23/11/2560
 11. 11คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านพนักงานทั่วไป :... 987/0 20/11/2560
 12. 12คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านพนักงานฝ่ายผลิต... 874/0 20/11/2560
 13. 13คนพิการทางด้านการเคลื่อนไหว-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ งานบ... 847/0 20/11/2560
 14. 14คนพิการทางการเคลื่อนไหว-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงา... 824/0 20/11/2560
 15. 15คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ รับโทรศัพท์ : ... 698/0 20/11/2560