ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1ต้องการทำงานฝ่ายธุรการและบัญชี โดย นางสาว กาญจนา เตชนันท์ 23/03/2560
 2. 2ต้องการหางานใหม่ด่วน!!!! โดย นาย วีระชาติ จาดนอก 23/03/2560
 3. 3การต้องการหางานทำแถว อ.ปากช่องค่ โดย นางสาว อธิชา อาปณิกานนท์ 21/03/2560
 4. 4หางานรับโทรศัพท์ ด่วนค่ะ โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 20/03/2560
 5. 5หางานทำในเขต กทม โดย นาย นาย วรเทพ ชุ่มเน็น 16/03/2560
 6. 6หาสมัครงานที่ไหนก้อได้คะ โดย นางสาว จิตรลดา ทองนพเก้า 12/03/2560
 7. 7หางาน สมุทรปราการไกล้เคียง โดย นาย ศวัส สมัยตรี 12/03/2560
 8. 8ต้องการทำงานครับ โดย นาย อุทัย รัตนชมภู 12/03/2560
 9. 9พร้อมเริ่มงาน 1เม.ย.60 หางานใน จ.เชียงใหม่ พิการร่างกาย วุฒิปริญ... โดย นางสาว อารีรัตน์ ใจแจ้ง 9/03/2560
 10. 10หางานในสมุทรปราการ เกียวธุการยิ่งดีประสบการตรง5ปี โดย นาย ศวัส สมัยตรี 7/03/2560
 11. 11คนพิการทางด้านสายตาต้องการทำงานรับโทรศัพท์ครับ โดย นาย ธีระวัฒน์ เสนาอุดร 6/03/2560
 12. 12หางาน โดย นางสาว พรธิดา ใจกาศ 4/03/2560
 13. 13ต้องการหางานใหม่ครับ โดย นาย ชาครีส แพงพงมา 3/03/2560
 14. 14ต้องการหางานธุรการด้านวงการทำค่ะ โดย นางสาว สาลิณี แสงฝาก 28/02/2560
 15. 15หางานทำในเขต กทม โดย นาย นาย วรเทพ ชุ่มเน็น 22/02/2560