ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1ต้องการงานประจำ โดย นาย ณัฐวัฒน์ จำปาแดง 21/01/2562
 2. 2ต้องการทำงานข้าราชการ โดย นางสาว ขวัญนันทน์ โตสกุลวงศ์ 19/01/2562
 3. 3ต้องการทำงาน ฝ่ายผลิต สต็อก โดย นางสาว พัสน์นันท์ น้ำจันทร์ 17/01/2562
 4. 4หางานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล, เจ้าหน้าที่ธุรการ โดย นาย บรรดิษฐ์ พึ่งชู 15/01/2562
 5. 5หางานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล, เจ้าหน้าที่ธุรการ โดย นาย บรรดิษฐ์ พึ่งชู 11/01/2562
 6. 6หางานการเงิน/บัญชี,ธุรการจัดซื้อ,ฝ่ายบุคคล โดย นางสาว นิตยา หลังยาหน่าย 8/01/2562
 7. 7นางสาวศิริลักษณ์ อิ่มสมบูรณ์ โดย นางสาว ศิริลักษณ์ อิ่มสมบูรณ์ 7/01/2562
 8. 8หางาน ฝ่ายบุคคล โดย นาย อาทิตย์ ตรัสนิ่ม 6/01/2562
 9. 9 ต้องการหางานทำงานรับโทรศัพท์ติดต่อมาได้ที่เบอร์ 0994192573 ครับ... โดย นาย ธีระวัฒน์ เสนาอุดร 2/01/2562
 10. 10หางานตำแหน่งพนักงาน รับโทรศัพท์ ค่ะ โทร 0949413357 โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 2/01/2562
 11. 11ต้องการหางานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดย นาย สถาพร อังคะมาตย์ 2/01/2562
 12. 12๖็ฮ.ฏษณฌ),๊๋ญฯ.ษฯ โดย นาย ศวัส สมัยตรี 27/12/2561
 13. 13ต้องการทำงานที่รับคนพิการเกี่ยวกับธุรการ โดย นางสาว จิตรลดา ทองนพเก้า 22/12/2561
 14. 14อริสรา โดย นางสาว อริสรา ตระกูลพันธ์ดี 18/12/2561
 15. 15สมัครงานในจังหวัดนครปฐม ผ฿ุ้พิการเดินได้ 0656178939 โดย นางสาว ศรีโสภา มีรอด 16/12/2561