ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1นรมน โดย นางสาว นรมน พรหมเมือง 24/09/2560
 2. 2ต้องการทำงานครับ โดย นาย อุทัย รัตนชมภู 21/09/2560
 3. 3หางานทำครับ โดย นาย ณัฐพงษ์ ชะเอม 21/09/2560
 4. 4ปวีนุช แก้ววงค์ โดย นางสาว ปวีนุช แก้ววงค์ 21/09/2560
 5. 5ต้องการทำงานตำแหน่ง รับโทรศัพท์ โอเปอร์เรเตอร์ครับ 0994192573 คร... โดย นาย ธีระวัฒน์ เสนาอุดร 20/09/2560
 6. 6ป.ตรี สาธารณสุขศาสตร์ พิการได้ยิน หูตึง สื่อสารได้ โดย นางสาว วาสนา ปัญญาเหลือ 20/09/2560
 7. 7ขอเขตสมุทรปราการรึใกล้เคียงหางานที่เหมาะสม โดย นาย กรินทร์ ปิ่นแก้ว 11/09/2560
 8. 8คนพิการทางร่างกาย หางานพาร์ทไทม์ทำที่บ้านคะ โดย นางสาว นวลนภา ตั้งสุทธิมงคล 9/09/2560
 9. 9ต้องการงานรปภเฝ้าหอพักหรืออาคาร โดย นาย ตุ๋ย สุขสำราญ 9/09/2560
 10. 10ต้องการหางานทำนะคะไม่รอพิจารณาค่ะ โดย นางสาว สาลิณี แสงฝาก 8/09/2560
 11. 11ต้องดารงานในจังหวัดนครปฐม 087-4008776 โดย นางสาว ศรีโสภา มีรอด 5/09/2560
 12. 12ต้องการงาน ออกแบบสิ่งพิมพ์หรือ ดราฟท์แบบก่อสร้าง แถว สมุทรปรากา... โดย นาย ถิรพุทธิ์ ราชกิจ 4/09/2560
 13. 13คนพิการด้านสื่อความหมายต้องกานงรหางานใหใ โดย นาย ชาครีส แพงพงมา 4/09/2560
 14. 14หางานคีย์ข้อมูลเอกสารต่างๆ โดย นางสาว นวลนภา ตั้งสุทธิมงคล 31/08/2560
 15. 15หางานทำ โดย นาย เอกพงษ์ แก้วมา 31/08/2560