ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1จ.เชียงใหม่ ใหม่ล่าสุด โดย นางสาว พรสวรรค์ ร่วมทอง 18/10/2564
 2. 2หางานบัญชี-คีย์ข้อมูล โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 17/10/2564
 3. 3หางานคนพิการ ธุการ ระแวกสมุทรปราการครับ โดย นาย ศวัส สมัยตรี 27/09/2564
 4. 4หางานสุพรรณบุรีครับ โดย นาย วิษณุ เสร็จกิจ 24/09/2564
 5. 5หางานคนพิการ สมุทรปราการ แพรกษา โดย นาย ศวัส สมัยตรี 21/09/2564
 6. 6หางานครับวุฒิ ปสว. ออกสิ้นเดือนตุลาคม 2564 ครับ โดย นาย อติวัชร Atiwat สุระไพรสณฑ์ Suraphraison 13/09/2564
 7. 7หางานครับวุฒิ ปสว. ออกสิ้นเดือนตุลาคม 2564 ครับ โดย นาย อติวัชร Atiwat สุระไพรสณฑ์ Suraphraison 13/09/2564
 8. 8หางานค่ะ ทำงานจันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์ อาทิตย์์ 0618288836 นุ่น โดย นางสาว ศศิภรณ์ ถิรสุวรรณ 9/09/2564
 9. 9ต้องการสมัครงาน โดย นางสาว จิตรลดา ทองนพเก้า 30/08/2564
 10. 10หางานคนพิการ สมุทรปราการ แพรกษา โดย นาย ศวัส สมัยตรี 23/08/2564
 11. 11หางานในจังหวัดนครปฐมเดินทางไม่ไกลจากบ้าน 0656178939 โดย นางสาว ศรีโสภา มีรอด 23/08/2564
 12. 12คคนพิการร่างกายเดินได้ต้องการงานจังหงัดนครปฐม โทร 0656178939 โดย นางสาว ศรีโสภา มีรอด 17/08/2564
 13. 13ผู้พิการเดินได้ต้องการทำงานนครปฐม หรือ งาน ม.35 และงานที่มีที่พั... โดย นางสาว ศรีโสภา มีรอด 17/08/2564
 14. 14หางานครับ แพรกษา นิคมบางปู ธุการ ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วครับ พน้อ... โดย นาย ศวัส สมัยตรี 14/08/2564
 15. 15หางานฉะเชิงเทรา ชลบุรี โดย นาย อนุรักษ์ สุวรรณหลำ 13/08/2564