ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1หางานสมุทรปราการ แพรกษา โดย นาย ศวัส สมัยตรี 17/05/2562
 2. 2ต้องการหางานค่ะ โดย นางสาว พรพิมล หงษาคำ 14/05/2562
 3. 3หางานทำ ตำแหน่ง ธุรการคีย์ข้อมูล-บัญชีขั้นต้น หยุดเสาร์-อาทิตย์ ... โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 12/05/2562
 4. 4สนใจหางานประจำทำครับ โดย นาย ณัฐวัฒน์ จำปาแดง 12/05/2562
 5. 5คนพิการเดินได้ต้องการเปลี่ยนงานนครราชสีมา โดย นางสาว นงค์นุช ทุมทอง 11/05/2562
 6. 6คนพิการทาง้านสือความหมาย-ร่างกายปกติ (ต้องการเปลี่ยนงานใหม่) โดย นาย ชาครีส แพงพงมา 10/05/2562
 7. 7ฅนพิการชายเดินได้ต้องการทำงานในพื้นที่ บางนา , คลองเตย , พระโขน... โดย นาย ฑิฏิวรรษ เจริญควร 8/05/2562
 8. 8คนพิการขึ้นบัญชีสอบแข่งขันข้าราชการในบัญชีของคนปกติ โดย นาย ธณัตพล วิริยวงษานพ 6/05/2562
 9. 9หางานทำ คีย์ข้อมูล โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 6/05/2562
 10. 10หางาน เจ้าหน้าธุรการ เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล จัดเก็บเอกสาร และงานท... โดย นาย บรรดิษฐ์ พึ่งชู 3/05/2562
 11. 11หางานธุรการ คีย์ข้อมูล จัดเก็บเอกสาร โดย นาย บรรดิษฐ์ พึ่งชู 2/05/2562
 12. 12คนพิการหูหนวก หางาน คีย์ข้อมูล หยุด เสาร์-อาทิตย์ โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 27/04/2562
 13. 13หางานรับโทรศัพท์/call center ค่ะ โทรศัพท์ 0949413357 ค่ะ โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 26/04/2562
 14. 14มองหางานค่ะ โดย นางสาว กมลลักษณ์ ฉัตรธนโชติ 25/04/2562
 15. 15หางานคนพิการ หยุด เสาร์-อาทิตย์ โดย นางสาว เพ็ญญาณี เสาเกลียว 25/04/2562