ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1หางานช่าง CNC / ฝ่ายผลิต พิการหูไม่ได้ยินข้างเดียวครับบบ โดย นาย สมปอง สายบุตร 4/06/2563
 2. 2ผู้พิการ สายตาเลือนราง สนใจทำงาน ธุรการ call center operator ครู... โดย นาย อุกฤษ เทียนศรี 4/06/2563
 3. 3หางานควบคุมคุณภาพโรงงาน โดย นาย ชัยรัตน์ ศุภปัญญา 28/05/2563
 4. 4หางานพนักงานรับโทรศัพท์ / callcenter ค่ะ โทร 0949413357 ค่ะ โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 24/05/2563
 5. 5พิการทางการได้ยิน โดย นาย ไพรัตน์ เรืองศิริ 21/05/2563
 6. 6สนใจหางานประจำทำครับ โดย นาย ณัฐวัฒน์ จำปาแดง 19/05/2563
 7. 7พิการทางการได้ยินสื่อความหมาย ต้องการทำงานธุรการบัญชี โดย นางสาว กาญจนา เตชนันท์ 19/05/2563
 8. 8ต้องการงานความเหมาะสม : อยุธยา โดย นางสาว Rungrawan Buabud 9/05/2563
 9. 9อยากทำงาน โดย นาย อรรถพล กาวิชา 3/05/2563
 10. 10ต้องการขอมาตรา35(ช่วยเหลืออื่นใด/ประกอบอาชีพอิสระ โดย นาย วณิชย์ วาสนานุกูล 29/04/2563
 11. 11พิการสายตาหางาน สาย4 อ้อมน้อย โดย นางสาว ฐิติวรรณ อำไพภาคย์ 29/04/2563
 12. 12หางานแถวประชาอุทิศ-ทุ่งครุ โดย นางสาว เตย แซ่ลี้ 26/04/2563
 13. 13หางานอุบลราชธานี โดย นางสาว กุลสตรี วารินทร์ 25/04/2563
 14. 14สมัครงาน โดย นางสาว บุญญาฤทธิ์ จันทร์ทุ่ง 23/04/2563
 15. 15ต้องการหางาน โดย นางสาว กมลชนก ศรีพูนภักตร์ 23/04/2563