ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1หางานสำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว ใหม่ล่าสุด โดย นางสาว ลภัทรดา พูลแก้ว 21/09/2562
 2. 2เริ่มงานได้ทันที โดย นาย วีระชาติ จาดนอก 20/09/2562
 3. 3ต้องการเปลี่ยนงาน โดย นางสาว ศศิภรณ์ ถิรสุวรรณ 18/09/2562
 4. 4 ผู้พิการสายตาเลือนลาง พร้อมเริ่มงานทันที โดย นาย วุฒิชัย Xxxx 17/09/2562
 5. 5ปราณี ศาลางาม โดย นางสาว ปราณี ศาลางาม 16/09/2562
 6. 6เปลี่ยนงาน​ หางานใหม่​ โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 15/09/2562
 7. 7หางานพนักงานส่งเอกสาร ด่วนมาก โดย นางสาว สุวลี ขานฉนวน 12/09/2562
 8. 8ต้องการสมัครงานตำแหน่ง ธุรการงานทั่วไปหรือบุคคล โดย นาย ภาณุวัฒน์ ติกุล 12/09/2562
 9. 9ต้องการสมัครงานตำแหน่ง ธุรการงานทั่วไปหรือบุคคล โดย นาย ภาณุวัฒน์ ติกุล 12/09/2562
 10. 10ต้องการหางานประจำทำครับ โดย นาย ณัฐวัฒน์ จำปาแดง 10/09/2562
 11. 11หางานพนักงานส่งเอกสาร โดย นางสาว สุวลี ขานฉนวน 7/09/2562
 12. 12ผู้ ผู้พิการสายตาต้องการหางานทำด่วน โดย นาย ขวัญ เสาสูง 5/09/2562
 13. 13พร้อมเริ่มงานทันที ผู้พิการสายตา เลือนลางหางานทำในกรุงเทพฯ โดย นาย วุฒิชัย Xxxx 5/09/2562
 14. 14ต้องการหางานทำใหม่ โดย นางสาว จิตรลดา ทองนพเก้า 31/08/2562
 15. 15คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ คอมพิวเต... โดย นาย วิษณุ เสือสกุล 30/08/2562