ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1ต้องการ key in ข้อมูล สร้างเว็บไซต์ และโปรแกรม จากคนพิการทางหู โดย นาย ธนวัฒน์ จิตรสถาพร 21/09/2563
 2. 2หาประสบการณ์ใหม่ๆ โดย นาย วีระชาติ จาดนอก 21/09/2563
 3. 3หางานภาคใต้ครับ โดย นาย อนิรุทธ์ ลือชา 20/09/2563
 4. 4หางานค่ะ ทำงานจันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์ อาทิตย์์ 0618288836 นุ่น โดย นางสาว ศศิภรณ์ ถิรสุวรรณ 18/09/2563
 5. 5อยากหางานทำ สำหรับคนพิการทางหู โดย นาย ธนวัฒน์ จิตรสถาพร 17/09/2563
 6. 6หางานแถวบางนา ศรีนครินทร์ อุดมสุข โดย นางสาว นิชาภา ศรียาภัย 17/09/2563
 7. 7สนใจงานที่ท้าทาย โดย นาย พงษ์ธณัฐ เปรี่ยมมงคลกุล 17/09/2563
 8. 8หางานทำด่วนครับ โดย นาย นาย นิรุธ อมรหัตถ์ 17/09/2563
 9. 9หางานธุรการบัญชี​ จ.นนทบุรี​ โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 17/09/2563
 10. 10ต้องการหางานทำด่วนและทราบผลเลย โดย นางสาว สาลิณี แสงฝาก 14/09/2563
 11. 11ต้องการหางาน โดย นาย ธีรศักดิ์ แก้วศรี 12/09/2563
 12. 12หางานครับ โดย นาย พงษ์ทวี เทียมหินตั้ง 11/09/2563
 13. 13ต้องการหางานด่วนค่ะ โดย นางสาว ศศิภรณ์ ถิรสุวรรณ 9/09/2563
 14. 14จตุรวิทย์ โดย นาย จตุรวิทย์ รักษา 3/09/2563
 15. 15หางานตามความเหมาะสม พิการทางร่างกาย-เดินได้ โดย นาย ณัชธนะ ธนัชคณพัทธ 2/09/2563