ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1หางานคนพิการทางการได้ยิน โดย นางสาว แพรสญา ยานเจริญ 26/01/2565
 2. 2หางานทำหางานทำครับ โดย นาย สามารถ เอี่ยมสอาด 19/01/2565
 3. 3หางานทำคำรับ โดย นาย บุญส่ง เหลี่ยมเคลือบ 14/01/2565
 4. 4มีงานทำ แต่ต้องการเปลี่ยนงาน (ด่วนค่ะ) โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 12/01/2565
 5. 5หางานคนพิการ สมุทรปราการ แพรกษา โดย นาย ศวัส สมัยตรี 11/01/2565
 6. 6หางานทำ โดย นางสาว นัฐพร มุขสมบัติ 10/01/2565
 7. 7มีงานทำ แต่ต้องการเปลี่ยนงาน โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 26/12/2564
 8. 8มีงานทำ แต่ต้องการเปลี่ยนงาน โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 14/12/2564
 9. 9ต้องการหางานทำด่วน โดย นางสาว สาลิณี แสงฝาก 1/12/2564
 10. 10ปริญญาตรีพิการประเภท3 เคลื่อนไหวสะดวก พักอาศัยใกล้ MRT สีม่วง ต้... โดย นางสาว พรรุจา ธัญชนินกัญปภา 16/11/2564
 11. 11ปริญญาตรีพิการประเภท3 เคลื่อนไหวสะดวก พักอาศัยใกล้ MRT สีม่วง ต้... โดย นางสาว พรรุจา ธัญชนินกัญปภา 16/11/2564
 12. 12ฅนพิการทางด้านร่างกาย - เดินได้ ต้องการทำงานแถวๆ บางนา พระโขนง... โดย นาย ฑิฏิวรรษ เจริญควร 15/11/2564
 13. 13หางานครับ วุฒิ แ.ตรี บธ.บ. โดย นาย อภิรัตน์ ใจมัง 15/11/2564
 14. 14หางานครับ แพรกษา นิคมบางปู ธุการ เทพารัก โดย นาย ศวัส สมัยตรี 3/11/2564
 15. 15ขอสมัครงานคนพิการ โดย นาย ปกร วิลัยเข-วา 3/11/2564