ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1ต้องการหางานทำด่วนค่ะ ใหม่ล่าสุด โดย นางสาว สาลิณี แสงฝาก 1/03/2564
 2. 2หาสมัครงาน โดย นางสาว สาริศา บุญวงศ์ 27/02/2564
 3. 3สมัครงานคนพิการประเภท 2 โดย นางสาว สุธาทิพย์ ภู่นิเทศ 26/02/2564
 4. 4หางานครับ แพรกษา นิคมบางปู ธุการ เทพารัก โดย นาย ศวัส สมัยตรี 24/02/2564
 5. 5ได้งานแล้ว โดย นางสาว เจริญพร บุญฤทธิ์ 22/02/2564
 6. 6หางาน โดย นาย ธรรมนูญ ยานะนวล 20/02/2564
 7. 7หางานนนทบุรี โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 18/02/2564
 8. 8นางสาวณุษรา ชัยแสง โดย นางสาว ณุษรา ชัยแสง 17/02/2564
 9. 9หางานสมุทรปราการ โดย นาย ศวัส สมัยตรี 16/02/2564
 10. 10หางานคนหูหนวก โดย นางสาว เจริญพร บุญฤทธิ์ 9/02/2564
 11. 11หางานคนพิการ ประเภท3 โดย นาย นายสุพจน์ จูพิทักษ์ 8/02/2564
 12. 12ต้องการทำงานพนักงานส่งเอกสาร(meaaenger) โดย นางสาว สุวลี ขานฉนวน 7/02/2564
 13. 13หางานด่วนพร้อมทำงานเดือนมีนาคม โดย นาย อติวัชร Atiwat สุระไพรสณฑ์ Suraphraison 5/02/2564
 14. 14ปริญญาตรี ใส่ขาเทียม โดย นางสาว นงค์นุช ทุมทอง 4/02/2564
 15. 15หางานครับ แพรกษา นิคมบางปู ธุการ เทพารัก โดย นาย ศวัส สมัยตรี 2/02/2564