ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1งานราชการ โดย นาย สิทธิศักดิ์ มาสืบ 21/07/2560
 2. 2ต้องการทำงานรับโทรศัพท์ค่ะ โทร 0949413357 ค่ะ โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 19/07/2560
 3. 3ป ตรี อังกฤษ พิการ เคลื่อนไหว เดินได้ โดย นาย นาย ณัขพล ติง 18/07/2560
 4. 4ต้องการหางานทำด่วนด้านการจัดเรียงเอกสาร โดย นางสาว สาลิณี แสงฝาก 17/07/2560
 5. 5หางานในจังหวัดนครปฐม 087-4008776 โดย นางสาว ศรีโสภา มีรอด 14/07/2560
 6. 6ต้องการทพงานด้านการจัดเรียงเอกสารฝ่ายบุคคลเป็นรายเดือนทำงานจันทร... โดย นางสาว สาลิณี แสงฝาก 13/07/2560
 7. 7หางานด้านจิวเวลรี่ เครื่องประดับ งานด้านทองคำโบราณ งานสลักดุน โดย นาย นายภควัชร ทองเพิ่ม 13/07/2560
 8. 8รับงาน Freelance โดย นาย ณฐกร ทองอ่อน 12/07/2560
 9. 9หางานธุรการใกล้บ้านทำด่วนค่ะขอเป็นรายเดือนนะคะ โดย นางสาว สาลิณี แสงฝาก 4/07/2560
 10. 10ต้องการหางานในจังหวัดสมุทรสาครทำด่วนค่ะขอเป็นรายเดือนนะคะ โดย นางสาว สาลิณี แสงฝาก 30/06/2560
 11. 11ต้องการหางานธุรการด้านเรียงเอกสารในจังหวัดสมุทรสาครเป็นรายเดือน โดย นางสาว สาลิณี แสงฝาก 28/06/2560
 12. 12ต้องการหางานแถวบางปะกง โดย นางสาว อัมภิกา อาดำ 27/06/2560
 13. 13หางานคนพิการสมุทรปราการ โดย นาย ศวัส สมัยตรี 27/06/2560
 14. 14ด่วน!!! ต้องการทำงาน โดย นาย วีระชาติ จาดนอก 27/06/2560
 15. 15หางานทำในเขต กทม โดย นาย นาย วรเทพ ชุ่มเน็น 26/06/2560