ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1หางานรับโทรศัพท์ โอปะเรเตอร์ครับ ติดต่อหมายเลข 0994192573 ครับ ... โดย นาย ธีระวัฒน์ เสนาอุดร 22/06/2560
 2. 2ฅนพิการชายทางการเคลื่อนไหวเดินได้ อายุ 53 ปี " ต้องการมีงานทำในพ... โดย นาย ฑิฏิวรรษ เจริญควร 22/06/2560
 3. 3ฅนพิการชายทางการเคลื่อนไหวเดินได้ อายุ 53 ปี " ต้องการมีงานทำใ... โดย นาย ฑิฏิวรรษ เจริญควร 21/06/2560
 4. 4สมัครงาน โดย นาย เอกพงษ์ แก้วมา 20/06/2560
 5. 5งานคนพิการสมุทรปราการ โดย นาย ศวัส สมัยตรี 20/06/2560
 6. 6หางานตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ค่ะ ติดต่อ 0949413357 ค่ะ โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 20/06/2560
 7. 7หางานทำยากมากครับ โดย นาย เอกพงษ์ แก้วมา 19/06/2560
 8. 8พิการทางด้านสื่อความหมาย-ร่างกายปกติ โดย นาย ชาครีส แพงพงมา 18/06/2560
 9. 9นายศราวุธ สุ่มดี โดย นาย ศราวุธ สุ่มดี 15/06/2560
 10. 10นายศราวุธ สุ่มดี โดย นาย ศราวุธ สุ่มดี 15/06/2560
 11. 11ทำงานทุกชนิด โดย นาย ไอยรา เกตุสะอาด 12/06/2560
 12. 12หางานด้านกฎหมาย กทม (บริษัท/ราชการ)หรือทนายความหรือติดต่อจ้างว่... โดย นาย นายกีรนันท์ บุญชูวงค์ 9/06/2560
 13. 13หางานทำในเขต กทม โดย นาย นาย วรเทพ ชุ่มเน็น 8/06/2560
 14. 14หางานคนพิการ ทำครับ โดย นาย สมบูรณ์ ก้อนคำ 7/06/2560
 15. 15สมบูรณ์ โดย นาย สมบูรณ์ ก้อนคำ 7/06/2560