ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1หางาน สามารถทำงานได้ ไม่เกี่ยงงาน โดย นาย ภาณุวัฒน์ บริบูรณ์ 15/10/2561
 2. 2คนพิการต้องการหางาน โดย นางสาว ธนาภรณ์ ริยะกุล 11/10/2561
 3. 3คนพิการต้องการทำงาน โดย นาย พันธการ โสวัตร 9/10/2561
 4. 4หางาน โดย นาง สุมิตรา พิมพ์พา 6/10/2561
 5. 5ต้องการเปลี่ยนงานด่วน โดย นางสาว การะเกตุ จันทร์กลิ่น 5/10/2561
 6. 6ต้องการทำงาน โดย นาย นาย วรเทพ ชุ่มเน็น 3/10/2561
 7. 7ผู้ ผู้พิการทางสายตาตาบอดหนึ่งข้างสนใจทำงานเจ้าหน้าที่ประชาสัมพั... โดย นางสาว นวพร ทัพเอี่ยม 2/10/2561
 8. 8หางานทำ โดย นางสาว ธนาภรณ์ ริยะกุล 1/10/2561
 9. 9อยากทำงาน โดย นางสาว สุชาวดี จันสุข 30/09/2561
 10. 10เป็นผู้พิการทางสายตา ต้องการทำงานรับโทรศัพท์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย นาย ธีระวัฒน์ เสนาอุดร 28/09/2561
 11. 11ต้องการทำงานรับโทรศัพท์ในกรุงเทพ ครับ 0994192573 โดย นาย ธีระวัฒน์ เสนาอุดร 26/09/2561
 12. 12หางานด่วน โดย นาย นาย วรเทพ ชุ่มเน็น 24/09/2561
 13. 13ผู้พิการหูหนวก หางานแม่บ้านเชียงใหม่ โดย นาง วิภารัตน์ บุระชัด 24/09/2561
 14. 14คนพิการด้านสื่อความหมายหางานใหม่ โดย นาย ชาครีส แพงพงมา 22/09/2561
 15. 15ต้องการหางานใหม่ โดย นาย พจน์ธวัช กิตธารเมธี 20/09/2561