ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1คนพิการอยากทำงาน โดย นาย พันธการ โสวัตร 23/02/2561
 2. 2หางานด้าน Programmer/System Engineer หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับคอมพิว... โดย นาย ธนวัฒน์ กะโห้ทอง 22/02/2561
 3. 3กำลังหางานทำ อยากมีงานทำด่วนมากๆค่ะ 0949413357 ค่ะ โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 20/02/2561
 4. 4หางานที่ชลบุรีครับ โดย นาย ณัฏฐนันท์ พรหมวิชัย 19/02/2561
 5. 5หางานทำ โดย นางสาว พรพิมล หงษาคำ 19/02/2561
 6. 6คนพิการอยากทำงาน โดย นาย พันธการ โสวัตร 19/02/2561
 7. 7อยากทำงานคีย์ข้อมูล โดย นางสาว จุฑารัตน์ เมนะโพธิ 19/02/2561
 8. 8หางานทำด่วนตำแหน่ง รับโทรศัพท์ ค่ะ 0949413357 โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 19/02/2561
 9. 9ธนพร โดย นางสาว ธนพร จินโต 19/02/2561
 10. 10ธนพร โดย นางสาว ธนพร จินโต 19/02/2561
 11. 11พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ แต่ไม่สามารถเดินได้มาก โดย นาย ธนากร นาคแท้ 18/02/2561
 12. 12พิการแขนซ้ายอ่อนแรง หางานทำคับ ในจังหวดลพบุรี โดย นาย จักรพันธ์ พรมเสน 15/02/2561
 13. 13อยากทำงานครับ โดย นาย นาย อดิศักดิ์ คำแดง 13/02/2561
 14. 14ผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวใช้วิลแชร์ โดย นาย สันติ วรรณทวี 13/02/2561
 15. 15หางานทำในเขต กทม โดย นาย นาย วรเทพ ชุ่มเน็น 12/02/2561