ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1ต้องการหางานทำใหม่ โดย นางสาว จิตรลดา ทองนพเก้า 26/03/2563
 2. 2หางานคับอยู่ปากช่องพอมีไหมคับ โดย นาย ณัฐพล พลจันทึก 15/03/2563
 3. 3หางานขอมีที่พักให้ครับ โดย นาย วิทธวัช ขยันดี 14/03/2563
 4. 4คนพิการสายตาเลือนราง ตาบอด 1 ข้าง สนใจทำงาน operator call center... โดย นางสาว นวพร ทัพเอี่ยม 12/03/2563
 5. 5หางานทำค่ะ​ โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 4/03/2563
 6. 6ต้องการเปลี่ยนงาน โดย นางสาว ศศิภรณ์ ถิรสุวรรณ 3/03/2563
 7. 7นครราชสีมา หางานค่ะ โดย นางสาว นงค์นุช ทุมทอง 29/02/2563
 8. 8ต้องการหางานทำที่ใกล้ๆหอพัก โดย นางสาว สาลิณี แสงฝาก 26/02/2563
 9. 9เปลี่ยนงานและหางานทำใหม่ของบริษัทที่รับคนพิการเข้าทำงาน โดย นางสาว จิตรลดา ทองนพเก้า 21/02/2563
 10. 10คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ คอมพิวเต... โดย นาย วิษณุ เสร็จกิจ 20/02/2563
 11. 11หางาน Find Job โดย นาย วีรพล โซคากุ 19/02/2563
 12. 12หางานค่ะ โดย นางสาว สุนิษา กงจันทร์ 18/02/2563
 13. 13หางาน โดย นางสาว การะเกตุ จันทร์กลิ่น 15/02/2563
 14. 14หางานด้านกฎหมาย กทม (บริษัท/ราชการ)หรือทนายความหรือติดต่อจ้างว่... โดย นาย นายกีรนันท์ บุญชูวงค์ 15/02/2563
 15. 15ต้องการหางานด่วนและใกล้ที่พัก โดย นางสาว สาลิณี แสงฝาก 12/02/2563