ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1คนพิการต้องการหางานเสริมที่สามารถทำที่บ้านได้ โดย นางสาว นวลนภา ตั้งสุทธิมงคล 16/07/2562
 2. 2ต้องการหางาน(ด่วน) บัญชีขั้นต้น-คีย์ข้อมูลค่ะ โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 16/07/2562
 3. 3ต้องการหางานทำใหม่ฯประเภทความพิการ สื่อความหมาย โดย นางสาว อฑิญา เพ็ชรสีนวล 10/07/2562
 4. 4ต้องการหางานด่วนค่ะ โดย นางสาว การะเกตุ จันทร์กลิ่น 9/07/2562
 5. 5ต้องการทำงานค่ะ โดย นางสาว มะลัยวรรณ จันทร์มาลา 8/07/2562
 6. 6คนพิการทางด้านสื่อความหมาย-ร่างกายปกติ โดย นาย ชาครีส แพงพงมา 5/07/2562
 7. 7คนพิการหางานประจำครับ โดย นาย ณัฐวัฒน์ จำปาแดง 2/07/2562
 8. 8สนใจหางานประจำทำครับ โดย นาย ณัฐวัฒน์ จำปาแดง 2/07/2562
 9. 9คนพิการหางานแถวบางนาบางพลี โดย นาย อัศนัย พุฒรังษี 2/07/2562
 10. 10พิการทางด้านการเคลื่อนไหว ต้องการหางาน จังหวัด สตูล สงขลา ตรัง ต... โดย นางสาว นิตยา หลังยาหน่าย 25/06/2562
 11. 11ฅนพิการชายเดินได้อายุ 55 ปี ต้องการทำงานในพื้นที่ กทม. และ ปริ... โดย นาย ฑิฏิวรรษ เจริญควร 24/06/2562
 12. 12หางาน ด้านการได้ยิน โดย นางสาว ศุภนิดา น้อยพิทักษ์ 22/06/2562
 13. 13มองหางานใหม่ โดย นาย เกรียงไกร แสงประเสริฐ 20/06/2562
 14. 14หางานตำแหน่งธุรการคนพิการ โดย นาย ภัทรภณ ศรีสุวรรณ์ 19/06/2562
 15. 15ต้องการทำงานจังหวัดสตูล สงขลา ตรัง ติดต่อ 080-1361117 โดย นางสาว นิตยา หลังยาหน่าย 18/06/2562