ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1สนใจทำงานแถวๆนวนคร บางประอิน โดย นางสาว กวิตา ศรแก้ว 20/11/2562
 2. 2สนใจงานประจำครับ โดย นาย ณัฐวัฒน์ จำปาแดง 19/11/2562
 3. 3เหมาช่วงงานเหมาสินค้าคนพิการมาตรา 35 โดย นาย วุฒิชัย Xxxx 18/11/2562
 4. 4ต้องการเปลี่ยนงานใหม่ โดย นาย ชาครีส แพงพงมา 14/11/2562
 5. 5ต้องการหางานค่ะ โดย นางสาว ทองนพรัตน์ เทียนชัยมงคล 13/11/2562
 6. 6ต้องการทำงานค่ะ โดย นางสาว มะลัยวรรณ จันทร์มาลา 10/11/2562
 7. 7หางาน Freelance โดย นาย ณฐกร ทองอ่อน 4/11/2562
 8. 8เปลี่ยนงาน​ใหม่​ บัญชี​ขั้นต้น​-คีย์ข้อมูล​ โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 3/11/2562
 9. 9สนใจงานประจำครับ โดย นาย ณัฐวัฒน์ จำปาแดง 2/11/2562
 10. 10ต้องการหางาน โดย นางสาว การะเกตุ จันทร์กลิ่น 1/11/2562
 11. 11หางานสำหรับคนพิการ โดย นางสาว ธีรกาล ใจหาญ 31/10/2562
 12. 12หางานรับโทรศัพท์ call center หรืองานอื่นๆตามความเหมาะสมค่ะ โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 21/10/2562
 13. 13บริษัท ไทยพาฝัน จำกัด โดย นาย ภราดร กองลี 20/10/2562
 14. 14หางานครับ แพรกษา นิคมบางปู ธุการ เทพารัก โดย นาย ศวัส สมัยตรี 15/10/2562
 15. 15ธนากร กังกิติคุณ โดย นาย นาย ธนากร กังกิติคุณ 12/10/2562