ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1หางานแถวบ้าน โดย นางสาว นิตยา หลังยาหน่าย 20/03/2562
 2. 2หางานแถวบางพลี/บางนา/กิ่งแก้ว โดย นาย อัศนัย พุฒรังษี 14/03/2562
 3. 3ต้องการหางาน โดย นาย กนกนภา จำปาไทย 11/03/2562
 4. 4พิการแขนข้างซ้ายใช้งานไม่ได้เดินได้ปกติ โดย นางสาว สุวภัทร ชินสุข 9/03/2562
 5. 5เป็นผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวสามารถเดินได้ โดย นางสาว สุมินตรา บินมูฮัมมัดอามิน 8/03/2562
 6. 6หางาน ฝ่ายบุคคล โดย นาย อาทิตย์ ตรัสนิ่ม 6/03/2562
 7. 7หางานแถวบางพลี/บางนา/กิ่งแก้ว โดย นาย อัศนัย พุฒรังษี 5/03/2562
 8. 8หางานแถวบางพลี/บางนา/กิ่งแก้ว โดย นาย อัศนัย พุฒรังษี 5/03/2562
 9. 9ผมต้องการหางานทำประเภทงานธุรการด่วนมากๆ โดย นาย ภัทรภณ ศรีสุวรรณ์ 28/02/2562
 10. 10ผมต้องการหางานทำประเภทงานธุรการด่วนมากๆ โดย นาย ภัทรภณ ศรีสุวรรณ์ 28/02/2562
 11. 11น.ส.จุฑารัตน์ ผลภิญโญ โดย นางสาว จุฑารัตน์ ผลภิญโญ 23/02/2562
 12. 12หางานคีย์ข้อมูลหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดย นาย พีรพล ดีนาน 14/02/2562
 13. 13ต้องการทำงาน ทุกตำแหน่งตามความเหมาะสม โดย นางสาว พัสน์นันท์ น้ำจันทร์ 13/02/2562
 14. 14ผู้พิการเดินได้ ใช้คอมพื้นฐานเบื้องต้นได้ เรียนจบ ป.ตรี บริการกา... โดย นางสาว ศรีโสภา มีรอด 11/02/2562
 15. 15*** ด่วนมาก หางาน operator/call center ค่ะ 0949413357 โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 11/02/2562