ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1ต้องการงานทำ โดย นาย บุญเกิด จิตมั่น 22/11/2560
 2. 2ต้องการหางานแม่บ้าน สถานที่ทำงานใกล้บ้าน โดย นาง เครือวัลย์ ศรีงาม 22/11/2560
 3. 3ต้องการหางานทำ โดย นางสาว จิตรลดา ทองนพเก้า 22/11/2560
 4. 4หางานทำคะ ได้ยินเสียงแค่ข้างเดียว โดย นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ 20/11/2560
 5. 5เป็นคนพิการหางานครับ ต้องการทำงานตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ครับ 0... โดย นาย ธีระวัฒน์ เสนาอุดร 20/11/2560
 6. 6คนพิการหางาน โดย นางสาว ยุพาพิน ไพศาล 15/11/2560
 7. 7ต้องการหางานทำครับ 0994192573 โดย นาย ธีระวัฒน์ เสนาอุดร 14/11/2560
 8. 8กำลังหางานด่วน พนักงานรับโทรศัพท์ 0949413357 ค่ะ โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 10/11/2560
 9. 9ต้องการทำงานคะ โดย นางสาว สุดสวาท มงคุณคง 8/11/2560
 10. 10ต้องการมีงานทำ ด่วนที่สุดค่ะ 0949413357 ค่ะ โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 7/11/2560
 11. 11ต้องการสมัครงานครับ โดย นาย วิศาล แซ่เบ 6/11/2560
 12. 12สิริวรรณ วงษ์นิ่ม โดย นางสาว สิริวรรณ วงษ์นิ่ม 3/11/2560
 13. 13หางานด่วนไม่เลือกงานค่ะ โทร 0949413357 ค่ะ โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 3/11/2560
 14. 14ต้องการสมัครงานครับ โดย นาย วิศาล แซ่เบ 2/11/2560
 15. 15หางาน โดย นาง ราตรี กมลหาญ 2/11/2560