ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1มีงานทำ แต่ต้องการเปลี่ยนงาน จ.นนทบุรี ใหม่ล่าสุด โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 27/11/2565
 2. 2คนพิการทางการได้ยิน จ.จันทบุรี โดย นางสาว รมย์ระวินทร์ นามวงษ์ 20/11/2565
 3. 3คนพิการ ต้องการหางาน ในตำแหน่ง it sopport โดย นาย นายสมประสงค์ วิริยะประยูร 18/11/2565
 4. 4คนพิการ ต้องการหางาน ในตำแหน่ง it sopport โดย นาย นายสมประสงค์ วิริยะประยูร 15/11/2565
 5. 5ต้องการหางานด่วน โดย นางสาว การะเกตุ จันทร์กลิ่น 15/11/2565
 6. 6ต้องการหางานด่วนเกียวกับบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ติดต่อ 063023362... โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 14/11/2565
 7. 7ต้องการหางานที่เกี่ยวกับดนตรี โดย นาย ไผ่ ชนะภักดี 6/11/2565
 8. 8ต้องการหางานพาร์ทไทม์ ถอดเทป โดย นางสาว อมรรัตน์ ประทุมวงศ์ 3/11/2565
 9. 9หางานจัดซื้อ/ธุรการทั่วไป โดย นางสาว วิมลสิริ ประสิทธิ์ 1/11/2565
 10. 10คนพิการ ต้องการหางาน ในตำแหน่ง it sopport โดย นาย นายสมประสงค์ วิริยะประยูร 31/10/2565
 11. 11ฅนพิการชายเดินได้อายุ 59 ปี ต้องการทำงานในพื้นที่ กทม. และปริมณ... โดย นาย ฑิฏิวรรษ เจริญควร 30/10/2565
 12. 12มีงานทำ โดย นางสาว อมรรัตน์ ประทุมวงศ์ 27/10/2565
 13. 13มีงานทำ อยากกลับไปทำงานใกล้บ้าน โดย นางสาว วรรณวิษา สิงจานุสงค์ 25/10/2565
 14. 14หางานทำ โดย นางสาว ขวัญนันทน์ โตสกุลวงศ์ 23/10/2565
 15. 15มีงานทำ แต่ต้องการเปลี่ยนงาน จ.นนทบุรี โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 20/10/2565