ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

 1. 1รับสมัครงานคนพิการ Tyrolit Olympus Co., Ltd. 87/0 24/05/2565
 2. 2รับสมัคร พนักงานพิการ บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด 187/0 6/05/2565
 3. 3รับสมัครงานสำหรับคนพิการ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ 275/0 3/05/2565
 4. 4รับสมัคร Admin (คนพิการ) 270/0 28/04/2565
 5. 5รับสมัครพนักงานผู้พิการ 264/0 22/04/2565
 6. 6บริษัท แมกโนเลีย โฮม เฟอร์นิชชิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด รับสมัครงานคน... 262/0 20/04/2565
 7. 7รับสมัครงานผู้พิการ ประเภท 3 (มีบัตรคนพิการ) ฝ่ายผลิต 217/0 19/04/2565
 8. 8พนักงานธุรการผู้พิการ (มีบัตรประจำตัวผู้พิการ) 769/0 19/01/2565
 9. 9รับสมัครงาน ตำแหน่งธุรการและประสานงานทั่วไป 556/0 11/01/2565
 10. 10รับสมัครคนพิการ ทำงาน บริษัท ซัมมิทฟุตแวร์ จำกัด (Aero soft) 857/0 8/12/2564
 11. 11รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (คนพิการ) 882/0 8/12/2564
 12. 12รับสมัครพนักงาน (operator) (ผู้พิการ) 917/0 8/12/2564
 13. 13เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ... 1595/0 5/07/2564
 14. 14เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ให้คำปรึก... 1606/0 5/07/2564
 15. 15เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน... 1765/0 18/06/2564